Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2020 д.ф.-м.н. Молекулярные механизмы активации тромбоцита
  • 2011 к.ф.-м.н. Потоковая модель метаболизма, связанного с производством водорода бактериями рода Rhodobacter

Результаты деятельности

Соавторы: Пантелеев М.А., Мартьянов А.А., Филькова А.А., Атауллаханов Ф.И., Коваленко Т.А., Балабин Ф.А., Нечипуренко Д.Ю., Коробкина Ю.Д., Новичкова Г.А., Тесаков И.П., Морозова Д.С., Obydenny S.I., Жарков П.А., Ignatova A.A., Степанян М.Г., Shibeko A.M., Подоплелова Н.А., Свидельская Г.С., Abaeva A.A., Artemenko E.O., Panteleev M., Shcherbina A., Беляев А.В., Гарсон Дасгупта А., Иванов П.С., Игнатова А.А., Майоров А.С., Обыденный С.И., Пономаренко Е.А., Симоненко Е.Ю. Федорова Д. Челушкин М.А. Шахиджанов С.С. Гамбарян С.К. Киреев И.И. Масчан М.А. Шамова Е.В. Fedorova D.V. Maschan A. Podoplelova N.A. Polokhov D. Sokolov A.V. Suntsova E.V. Балацкий А.В. Горудко И.В. Депутатова А.А. Канева В.Н. Писарюк А.С. Шепелюк Т.О. An O.I. Boldova A.E. Demina I. Dunster J. Gibbins J. Gomelsky M. Kokhan A.U. Trubina N.M. Uzueva S.S. Yafremau N.A. Артеменко Е.О. Балацкая М.Н. Болдова А.Е. Варламова А.В. Васильев Г.А. Григорьева Д.В. Деордиева Е.А. Древаль А.В. Древаль О.А. Кобалава Ж.Д. Кольцова Е.М. Корнейчук А.Д. Ломакина Г.Ю. Медведев О.С. Мерай И.А. Нечипуренко Ю.Д. Панасенко О.М. Платонов А.А. Рябых А.А. Терентьева В.А. Угарова Н.Н. Хачатрян Л.А. Черенкевич С.Н. Шатурный В.И. Шестакова Т.П. Якименко А.О. Abasov R. Adamanskaya E.A. Alessi M. Alexenko M. Arnaudova K. Balandina A.N. Boldyreva A.A. Canault M. Cook S. Demianova A. Deordieva E.A. Dovlatovaa N. Eble J.A. Eckly A. Foxa S.C. Fraboulet S. Gachet C. Garzón A. Giraud M. Gonelle-Gispert C. Gudich I.G. Herve C. Hovius J.W. Hovius J.W. Kalinin D.V. Karamzin S.S. Khoreva A. Koltsova E. Korobkin J.J. Korobkin J.D. Korsantiya M.N. Kotskaya N.N. Kurasawa J. Lafanechère L. Lazutova D.P. Majnunov D. Marie-Christine A. Meray I.I. Nikolaeva E.I. Pavlova A.V. Pershin D. Proamer F. Pshonkin A.V. Raykina E.V. Ribba A. Roumiantsev S.A. Sadoul K. Sarafanov A. Serkova I.V. Smetanina N.S. Tukhsanboev E. Valentin J. Vasil'ev S.A. Vasilyev V.B. Zakharova N.V. Zgoda V.G. Ан О.И. Баландина А.Н. Балашов Д.Н. Барсуков И.А. Беграмбекова Ю.Л. Береснева Е.А. Болдова А.Е. Бронтвейн Т.Г. Бутов К.Р. Бутылин А.А. Васильев В.С. Галкина С.В. Галочкина Т.В. Гарсон Д.А. Гусев С.А. Демьянова А.С. Друй А.Е. Дячук Л.И. Жижайкина И.Е. Замараев А.В. Захарчук С.А. Зуева С.Ю. Каранадзе Н.А. Кольцова Э.М. Котова Н.Г. Котова Я.Н. Кузнецова С.А. Кулаковская Е.А. Куликов Д.А. Луговцов А.Е. Лущекина С.В. Медведева В.А. Миронов Н.А. Москаленский А.Е. Овсянникова Г.С. Орлова Я.А. Платонов А.Е. Полетаев А.В. Приезжев А.В. Райкина Е.Н. Румянцев А.Г. Румянцев А.Н. Румянцев С.А. Северина Е.А. Скворцова Ю.Г. Сорокина М.А. Тайлаков М.Е. Тараканова А.А. Тетерина М.А. Тухсанбоев Ё.С. Тухсанбоев Е.С. Ушакова О.А. Филимонова Е.В. Холмухамедов Э.Л. Царенко С.В. Щербина А.А. Юшкова Е.В. Яковенко С.А. Якушева А.А.