В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Арутюнов Г.П.

Арутюнов Г.П.

Соавторы: Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Козиолова Н.А., Орлова Я.А., TARLOVSKAYA E.I., Беленков Ю.Н., Васюк Ю.А., Галявич А.С., Лопатин Ю.М., Arutyunov A.G., Boytsov S.A., ДРАПКИНА О.М., СКИБИЦКИЙ В.В. показать полностью..., Belenkov Y.N., Гиляревский С.Р., Глезер М.Г., Ардашев А.В., Гендлин Г.Е., Коротеев А.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Shlyakhto E.V., Беграмбекова Ю.Л., Мареев Ю.В., Фомин И.В., Болдуева С.А., Драгунов Д.О., Кобалава Ж.Д., Моисеев В.С., Ребров А.П., СИТНИКОВА М.Ю., Фомин И.В., DUPLYAKOV D.V., Iavelov I., Аверьянов А.В., Арутюнов А.Г., Беленков Ю.Н., ГАРГАНЕЕВА А.А., Гиляревский С.Р., Желяков Е.Г., Забозлаев Ф.Г., Мартынов А.И., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Татарский Б.А., Терещенко С.Н., Чесникова А.И., Чесникова А.И., Шляхто Е.В., Gurevich V.S.,  Sergienko I. ., Гарганеева А.А., Григорьева Н.М., Гринева Е.Н., Гусейнова Р.М., Дощицин В.Л., Егоров Д.С., Ежов М.В., Зайратьянц О.В., Кастанаян А.А., Маликова А.В., Соколова А.В., Фомин В.В., Шапошник И.И., Аронов Д.М., Ахмеджанов Н.М., Батюшин М.М., Беленков Ю.Н., Белявский А.В., Бубнова М.Г., Виллевальде С.В., Воевода М.И., Вышлов Е.В., Гарькина С.В., Гордеев И.Г., Готье С.В., Гринева Е.Н., Гришаев С.Л., Громыко А.А., Громыко Г.А., Джунусбекова Г.А., Думпис Я.Ю., Калинкин А.Л., Канорский С.Г., Комаров А.Л., Конради А.О., Коц Я.И., Кузовлев А.Н., Кухарчук В.В., Линчак Р.М., Лопатин Ю.М., Лопатин Ю.М., Мартынов А.И., Митьковская н.П., Моисеев С.В., Моисеева О.М., Мухин Н.А., Недогода С.В., Недошивин А.О., Панченко Е.П., Петрова М.М., Привалова Е.В., Сайганов С.А., Синицын В.Е., Сисакян А.С., Ситникова М.А., Скворцов А.А., Снежицкий В.А., Сугралиев А.Б., Уразгильдеева С.А., Хрипун А.В., Шестакова М.В., карпов ю.а., 2015, 2015, Anatoliy M., Batzigov H.A., Cappato R., Chestikova A.U., Dorofeeva Duplyakov N.P., Doxycin V.L., Dzagoev M.E., Gratsiansky N.A., Ilnitsky A.N., Kanorsky S.G., Karoli Karanova N.A., Kosilov Komolyatova N.A., Kosmacheva E.D., Kotovskaya Y., Kozlov A., MAKOLKIN V., Melekhov A.V., Mikhaylov E.N., Moiseyev V.S., Mukhin Nechepurenko N.A., NEDOSTUP A.V., Narusov O.Y., Nasonova S., Ovchinnikov A.G., PASSMAN R., Paleev F.N., Poteshkina N., Prewiev K.I., Protzenko G.A., Pushkar D.Y., RAVIELI A., Santini M., Tkacheva O., Yurenev A., Zairatiants O.V., Zateyshchikov D.A., АЛЕКЯН Б.Г., Адрианов А.В., Адрианов А.В., Адрианов А.В., Акчурин Р.С., Алиева А.С., Аляви А.Л., Аметов А.С., Андрианов А.В., Андрияшкин В.В., Андрющенко А.В., Андрющенко А.В., Анисимов С.В., Анциферов М.Б., Ардашева / Москва А.В., Ардашева Москва /.А., Ардашева Москва /.А., Архипов М.В., Асташкин Е.И., Атьков [и др ] О.Ю., Атьков О.Ю., Бабенко А.И., Бабокин В.Е., Бакалов С.А., Баулин В.Е., Бацигов Х.А., Беляевский А., Благова О.В., Болдин М.В., Бордин Д.С., Бугаев И.А., Васильева Е.Ю., Волков Д.Е., Волкова Э.Г., Вёрткин А.Л., ГРИНШТЕЙН Ю.И., Габрусенко С.А., Галстян Г.Р., Гарькина С.В., Гиляров М.Ю., Гриднева Е.Н., Грицаев С.А., Гришаев С.Л., Громыко Г.А., Даниелян М.О., Дзахоев М.Э., Добронравов В.А., Довженко Т.В., Дорофеева Н.К., Дронова Т.И., Думпис Я.Ю., Дупляков Д.В., Егоров Д., Ефремовцева М.А., Жиляев Е.В., Жиров И.В., Залуцкий А.А., Звартау Н.Э., Зырянов С., Ильницкий А.Н., КОТОВСКАЯ Ю.В., КРАВЧУК Б.Б., Каратеев Д.Е., Кароли Н.А., Карпов Ю.А., Книгин А.В., Ковальчук В.В., Козловская Л.В., Колоцей Л.В., Комолятова В.Н., Константинов В.О., Корсунская М.И., Космачева И.В., Костюк Г.П., Котенко О.Н., Котенко о.Н., Кочетов А.Г., Кропачева Е.С., Крюков А.И., Кузнецов В.А., Кузнецов В.М., Лазебник Л.Б., МРОЧЕК А.Г., Мамчур С.Е., Мартыненко А.В., Марцевич С.Ю., Мацкеплишвили С.Т., Митрофанова Л.Б., Мкртумян А.М., Моисеев С.В., Мороз В.В., Моросанова Е.И., Нечепуренко А.А., Никифоров В.Н., Никулина С.А., Нифонтов А.С., Новиков В.А., ОБРЕЗАН А.Г., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., Остроумова О.Д., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Певзнер Д.В., Первичко Е.И., Потекаев Н.Н., Рачина С.А., Ройтберг Г.Е., Рузанов Д.Ю., Рунихина Н.К., Рылова А.К., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., Саидова М.А., Салухов В.В., Седов В.П., Симбирева А.А., Синопальников А.И., Сметанина С.В., Соколов Е.И., Соколова А.В., Сорокина Е.И., Спасский А.А., Сторожаков Г.И., Стражеско И.Д., Стукалова О.В., Сургалиев А.Б., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., Токарев А.Н., Трукшина М.А., Тышова О., Тюрина А.Н., Усов В.Ю., Федоров Г., Федотов П.А., Фролова Е.в., ХИРМАНОВ В.Н., Хадзегова А.Б., Халимов Ю.Ш., Хатьков И.Е., Чучалин А.Г., Шальнов С.А., Шамалов Н.А., Шапошник Г.Л., Шостак Н.А., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Яковлева М.В., Якунин С.А., Якусевич В.В., Якушин С.С., борисов и., др под редакцией Е В Шляхто З.А., др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В., др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В., соавт Ш.Е., ш а.и.

41 статья, 12 книг, 2 доклада на конференциях, 1 патент

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 98, Scopus: 16

IstinaResearcherID (IRID): 1483541

Деятельность