Образование

Результаты деятельности

Всего: 109 статей, 8 тезисов докладов, 1 доклад на конференции.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 727, Scopus: 873

Просмотреть публикации »

Соавторы: Стрешинская Г.М., Knirel Y.A., Тульская Е.М., Потехина Н.В., Евтушенко Л.И., Наумова И.Б., Сенченкова С.Н., Тоукач Ф.В., Senchenkova S.N., Arbatsky N.P., Дмитренок А.С., Козлова Ю.И., Шнейдер М.М., Мирошников К.А., Evtushenko L.I., Popova A.V., Кудряшова Е.Б., Volozhantsev N.V., Дорофеева Л.В., Касимова А.А., Kenyon C., Sidorczyk Z., Zdorovenko E.L., Буева О.В., Dorofeeva L.V., Кадыкова А.А., Ким Д., Evtushenko L., Kondakova A.N., Nifantiev N.E. Барышникова Л.М. Евсеев П.В. Парамонов Н.А. Терехова Л.П. Chizhov A.O. Kochetkov N.K. Varbanets L.D. Yanushkene N. Ziolkowska K. Argunov D.A. Ariskina E.V. Bueva O.V. Gerbst A.G. Kislichkina A. Kolodziejska K. Kosmachevskaya L.N. Krylov V.B. Perepelov A. Rozalski A. Shelenkov A.A. Swierzko A. ZDOROVENKO E.L. Ананьина Л.Н. Арискина Е.В. Волков Р.В. Гордиенко В.М. Грачев А.А. Дентовская С.В. Джиджоев М.С. Жуков М.А. Зайчиков В.А. Иванюк В.Г. Книрель Ю.А. Лукьянова А.А. Перепелов А.В. Попова Н.М. Присяжная Н.В. Савельев-Трофимов А.Б. Сафонов А.В. Слукин П.В. Соловьев А.С. Таран В.В. Alferova I.V. Avtukh A.N. Babenko V.V. Babich T. Baryshnikova L.M. Bogun A. Brovarskaya O.S. Brylev V.A. Bytchkova E. Castro C.D. Cedzynski M. Danilova O. Denisenko V.A. Drobiazko A.Y. Drzewiecka D. Dzhalilov Fevzi S.U. Fedorenko V.A. Filatov A.V. Golomidova A.K. Isakova E.P. Ivanov P.A. Karlyshev A.V. Korshun V.A. Kulikov E.E. Latgé J.P. Liu B. Majorov K. Mart'yanov S.V. Nevolina E.D. Nikolaeva A. Ostash B.E. Perepelov A. Plakunov V.K. Prokhorenko I.A. Shaikhutdinova R. Shchurova A.V. Shenkarev Z.O. Siniagina M.N. Skryabin Y.P. Speciale I. Stackebrandt E. Stupar O.S. Timoshina O.Y. Torzewska A. Torziewska A. Tyurin A.P. Ustyuzanina N.E. Varbanets L.D. Veremeychenko S.P. Yanutsevich E. Yashunsky D.V. Zach K. Ziganshin R.K. and Lyudmila I.E. Автух А.Н. Акимов В.Н. Алферова В.А. Алфёрова И.В. Анисимов Н.В. Апт А.С. Арбатский Н.П. Бабаев В.Г. Бабич Т.Л. Бирюков М.В. Быстрова О.В. Ганнесен А.В. Гервиц Л.Л. Гладких Е.В. Горбачевский М.В. Грамматикова Н.Э. Груздев Д.С. Гуляев М.В. Дворякова Е.А. Демина Л.И. Денисенко В.А. Дигимбай К. Донцова О.А. Жеребкер А.Я. Журина М.В. Захарчук Л.М. Иванов И.С. Игнатов А.Н. Кабилов М.Р. Качала В.В. Климко А.И. Климук Е.И. Колчин В.В. Коннова С.А. Космачевская Л.Н. Кравченко Т.В. Летаров А.В. Марданов А.В. Мирчинк Е.П. Михеев П.М. Науменко О. Нетрусов А.И. Николаев Е.А. Новик Г.И. Новиков А.А. Овчарова Н.В. Овчинникова О.А. Остерман И.А. Парамонов А.С. Пирогов Ю.А. Попова А.В. Преображенская Т.П. Равин Н.В. Рогожин Е.А. Савич В.В. Свирщевская Е.В. Сенченкова С.Н. Соколова О.С. Стомахин А.А. Ступарь О.С. Сузина Н.Е. Тарасевич А.П. Татаринова Н.Ю. Терехов С.С. Терешина В.М. Тульская Козлова Ю.И. Усов А.И. Хасаева Ф.М. Чистов А.А. Шувалов М.В. баранова а.а.