Спирина У.Н.

Спирина У.Н.

Соавторы: Игнатов М.С., Игнатова Е.А., Федосов В.Э., Voronkova T.V., Абрамова Л.И., Иванов О.В., Иванова Е.И., Колесникова, Нотов А.А., Полевова С.В., Филин В.Р.

3 статьи, 1 доклад на конференции, 2 тезисов докладов

IstinaResearcherID (IRID): 1666858

Деятельность