В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Козиолова Н.А.

Козиолова Н.А.

Соавторы: Мареев В.Ю., Арутюнов Г.П., Галявич А.С., Орлова Я.А., Агеев Ф.Т., Мареев Ю.В., TARLOVSKAYA E.I., Беграмбекова Ю.Л., Кобалава Ж.Д., СКИБИЦКИЙ В.В., Гиляревский С.Р., ДРАПКИНА О.М., Васюк Ю.А. показать полностью..., Фомин И.В., Гендлин Г.Е., Лопатин Ю.М., Маликова А.В., Arutyunov A.G., DUPLYAKOV D.V., Iavelov I., Shlyakhto E.V., Гарганеева А.А., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Belenkov Y.N., Беленков Ю.Н., Камалов А.А., Маленкова В.Ю., Ребров А.П., Шапошник И.И., Ардашев А.В., Арутюнов А.Г., Гиляревский С.Р., Глезер М.Г., Дупляков Д.В., СИТНИКОВА М.Ю., Фомин И.В., Чесникова А.И., Артемьева Е.В., Бадулина Е.С., Беленков Ю.Н., Виноградова Н.Г., ГАРГАНЕЕВА А.А., Григорьева Н.М., Драгунов Д.О., Коротеев А.В., Лопатин Ю.М., Силонов В.М., Татарский Б.А., Терещенко С.Н., Чесникова А.И., Якушин С.С., Barbarash O.L., Boytsov S.A., Виллевальде С.В., Готье С.В., Джунусбекова Г.А., Дощицин В.Л., Желяков Е.Г., Канорский С.Г., Кастанаян А.А., Митьковская н.П., Моисеев В.С., Недошивин А.О., Панченко Е.П., Саидова М.А., Середенина Е.М., Сисакян А.С., Сугралиев А.Б., Шляхто Е.В., Fendrikova A.V., Nasonova S., Zateyshchikov D.A.,  Sergienko I. ., Аверьянов А.В., Аронов Д.М., Бадин Ю.В., Батюшин М.М., Бацигов Х.А., Белявский А.В., Бражник В.А., Вышлов Е.В., Габрусенко С.А., Голухова Е.З., Дзахоев М.Э., Дронова Т.И., Евдокимова М.А., Ильницкий А.Н., Калинкин А.Л., Кароли Н.А., Кечеджиева С.Г., Книгин А.В., Комаров А.Л., Комолятова В.Н., Конради А.О., Кужелева Е.Б., Кузовлев А.Н., Лелякина Т.А., Линчак Р.М., Мамчур С.Е., Марцевич С.Ю., Моисеев С.В., Моисеева О.М., Петрова М.М., Поляков Д.С., Привалова Е.В., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Ройтберг Г.Е., Русланова К.Р., Рылова А.К., Синицын В.Е., Ситникова М.А., Снежицкий В.А., Соколова А.В., Стукалова О.В., Ткачева О.Н., Фомин В.В., Хрипун А.В., Шоева О.Ю., Щербинина Е.В., Anatoliy M., Cappato R., Chestikova A.U., Efremushkina A.A., Galeev È.M., Gurevich V.S., Irtyuga O.B., Kazakhmedov E.R., Kosmacheva E.D., Kotovskaya Y., Kozlov A., Lelyavina Т.А., Melekhov A.V., Mikhaylov E.N., Moiseyev V.S., NEDOSTUP A.V., Narusov O.Y., Ovchinnikov A.G., PASSMAN R., Paleev F.N., Poteshkina N., Protzenko G.A., RAVIELI A., Salasyuk A.S., Sanakoev M.K., Santini M., Shechrbinina E.V., Skabitskii I.V., Spiropoulos N.A., Valikulova F.Y., Veclich A.S., Yakhontov D.A., Yakunin S.N., ZAKLYAZMINSKAYA E.V., Zairatiants O.V., Zemlyanukhina A.A., Аверкова А.О., Акатова Е.В., Аляви А.Л., Аметов А.С., Андреева Е.Н., Артемьева Е.Г., Архипов М.В., Бабокин В.Е., Бадин Ю.В., Бакалов С.А., Баулин В.Е., Беленков Ю.Н., Благова О.В., Болдин М.В., Болдуева С.А., Бубнова М.Г., Бугаев И.А., Валеева Л.В., Варфоломеев С.Д., Вечерина Н.И., Волков Д.Е., ГОРДЕЕВ М.Л., Галочкин С.А., Галстян Г.Р., Гиляров М.Ю., Григорян О.Р., Гринева Е.Н., Громыко А.А., Громыко Г.А., Гудкова А.Я., Гупало Е.М., Дедов И.И., Дземешкевич С.Л., Довженко Т.В., Дорофеева Н.К., Дудинская Е.Н., Егоров Д., Егоров Д.С., Ежов М.В., Жиров И.В., Забозлаев Ф.Г., Залуцкий А.А., Затейщиков Д.А., Звартау Н.Э., Землянухина А.А., Зырянов С., Илюхин Е.А., КОТОВСКАЯ Ю.В., КРАВЧУК Б.Б., Казахмедов Э.Р., Карапетян Л.В., Каратеев Д.Е., Карманчикова Е.А., Кечеджиева С.Г., Ковальчук В.В., Колоцей Л.В., Корсунская М.И., Котенко о.Н., Коц Я.И., Кочетов А.Г., Кропачева Е.С., Крутяков А.Н., Кузнецов В.М., Кузнецова А.В., Курочкин И.Н., Левашов С.В., Лопатин Ю.М., МРОЧЕК А.Г., Магамедкеримова Ф.А., Макарова Н.А., Маленков Д.А., Мартынов А.И., Мацкеплишвили С.Т., Минушкина Л.О., Митрофанова Л.Б., Мкртумян А.М., Моисеев С.В., Мороз В.В., Мустаева С.Э., Мухин Н.А., Недогода С.В., Нечепуренко А.А., Никифоров В.Н., Никулина С.А., Новиков В.А., Носиков В.В., ОБРЕЗАН А.Г., ОБРЕЗАН А.Г., Овсянников А.А., Овчинников А.Г., Оганов Р.Г., ПОДЖИКИНАС А., ПРОЩАЕВ К.И., Певзнер Д.В., Подземельников Е.В., Полтавская М.Г., Поляков Д.С., Рачина С.А., Рогожина А.А., Рузанов Д.Ю., СОЛОХИН Ю.А., СТАФЕРОВ А.В., Сайганов С.А., Сайфутдинов Р.Ш., Салухов В.В., Сафиуллина А.А., Седов В.П., Седых Е.В., Сенько О.В., Серов В.Н., Сидоренко М.В., Сизгунов Д.С., Симбирева А.А., Синопальников А.И., Скворцов А.А., Сметник А.А., Смирнова Е.А., Совет А.И., Соколова А.В., Сорокина Е.И., Спиропулос Н.А., Сургалиев А.Б., Сухих Г.Т., Сучков И.А., ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э., Тапильская Н.И., Токарев А.Н., Трукшина М.А., Тышова О., Тюрина А.Н., УСКАЧ Т.М., Упоров И.В., Усов В.Ю., Федоров Г., Федотов П.А., Фролов М.Ю., Хадзегова А.Б., Халимов Ю.Ш., Хоролец Е.В., Чиркова М.А., Чумачек Е.В., Чучалин А.Г., Шапошник Г.Л., Шестакова М.В., Шик С.М., Шостак Н.А., ЮЗВИНКЕВИЧ С.А., Юренева С.В., Яковлева М.В., Якунин С.А., Якусевич В.В., Якушин С.С., Ярмолинская М.И., карпов ю.а.

38 статей, 4 книги

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 100, Scopus: 34

IstinaResearcherID (IRID): 19351888

Деятельность