Образование

Результаты деятельности

Всего: 4 статьи, 1 тезисы доклада.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 544, Scopus: 560

Просмотреть публикации »

Соавторы: Belolaptikov I.A., Danilchenko I.A., Domogatskii G.V., Fialkovskii S.V., Klabukov A., Koshechkin A.P., Kulepov V.F., Milenin M.B., Panfilov A.I., Rozanov M.I., Shakhov A., Zurbanov V.L., Кузьмичев Л.А., Недоспасов С.А., Осипова Э.А., Accolla R., Ainutdinov V.M., Avrorin A.V., Azizov M., Bannasch R., Bogorodsky D., Borisovets B.A., Brudanin V.B., Bystrov N., Chensky A., Djilkibaev J.A., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev Z.A., D’Yachok A.N. EGOROV GUDIMA S. Gafarov A.R. Gaponenko O.N. Garus A.A. Golikov A.V. Golubkov K. Gress T. Gushtan M.N. Heller S.R. Heukenkamp H. Hirt B. Jongeneel C.V. Kabikov V.B. Karle A. Karnaukhov V. Kawashima E. Kebkal A.G. Kebkal K.G. Klimushin S. Konischev K. Korobko V.G. Koshel' F.K. Krabi J. Kuleshov D. Lanin O.Y. Lopin A.L. Lyashuk V. Mett V. Mikolajski T. Moiseiko N.I. Nemchenko M.N. Ogievetsky N.V. POKHOLOK D. Padusenko A.N. Pan’kov G.L. Perevalov A. Pliskovskii E.N. Pocheikin K.A. Pokolev P.A. RECHINSKY V. Rubzov V.Y. Rzhestshitski A.V. Shaibonov B.A. Sheifler A. Sinegovsky S.I. Sokalski I.A. Spiering C. Streicher O. Sumanov A.A. Tanko L. Tarashanski B.A. Tarashansky B. Thon T. Turetskaya R. Wiebusch C. Wischnewski R. Yu R.V. Гапоненко А.Ю. Есипов Д.С. Кочетков С.Н. Парфенов К.В. Полещук В.А. Скурихин А.В. Суворова О.С.