Беленков Ю.Н.

Беленков Ю.Н.

Соавторы: Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Скворцов А.А., Бакланова Н.А., Масенко В.П., Ардашев А.В., Арутюнов Г.П., Орлова Я.А., Даниелян М.О., Narusov O.Y., Желяков Е.Г., Boytsov S.A., Nasonova S. показать полностью..., Лапина Ю.В., Маленкова В.Ю., Сычев А.В., Арболишвили Г.Н., Белявский Е.А., Галявич А.С., Козиолова Н.А., Флоря В.Г., Arutyunov A.G., Аверьянов А.В., Балахонова Т.В., Болдуева С.А., Гиляревский С.Р., Гусейнова Р.М., Егоров Д.С., Зыков К.А., Лопатин Ю.М., Оганов Р.Г., Поляков Д.С., Трипотень М.И., Шестакова М.В., Шляхто Е.В., Беленков Ю.Н., Болотина М.Г., Васюк Ю.А., Герасимова В.В., Даниелян М.О., Забозлаев Ф.Г., Зайратьянц О.В., Казначеева Е.В., Камалов А.А., Лазебник Л.Б., Мазуров М.Е., Сайфутдинов Р.Ш., Синицын В.Е., Татенкулова С.Н., Чазова И.Е., Barkoudah E., Califf R.M., Finn P.V., Litonova G., McMurray J.J., Pfeffer M.A., Rouleau J.L., Shcherbinina E.V., Skali H., Solomon S., Tikhaze A.K., Uno H., Yakunin S.N., Zelenkofske S.L., Арзамасцева Н.Е., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Беграмбекова Ю.Л., Гарькина С.В., Глезер М.Г., Гринева Е.Н., Гришаев С.Л., Громыко Г.А., Громыко Г.А., Джахангиров Т.Ш., Думпис Я.Ю., Зыков К.А., Калюжный Д.Н., Кечеджиева С.Г., Коротеев А.В., Ланкин В.З., Макарова В.Г., Ольбинская Л.И., Петрухина А.А., Семина Е.В., Середенина Е.М., Татенкулова С.Н., Фомин И.В., Якушин С.С., 2015, 2015, Arbolishvili G.N., Bethel M.A., Boolell M., Buckley B.M., Buse J.B., C-C C., Califf R.M., Chacra A.R., Charbonnel B., Circulation Y.N., DUPLYAKOV D.V., Davies M., Deedwania P., Diem P., F-T C., Haffner S.M., Holman R.R., Holzhauer B., Hua T.A., Kober L., Køber L., LANKIN V., MAKOLKIN V., Maggioni A., Maggioni A.P., Masson C., McMurray J.J., Moiseyev V.S., Pouleur A.C., Shlyakhto E.V., Sychov A., Velazquez E.J., Velazquez E.J., ZINKO V.2., Zateyshchikov D.A., Адрианов А.В., Адрианов А.В., Адрианов А.В., Ардашева / Москва А.В., Ардашева Москва /.А., Ардашева Москва /.А., Аронов Д.М., Артемова Е.В., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.Г., Артемьева Е.В., Ачилов А.А., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бадин Ю.В., Бажан С.С., Балтаева Р.У., Барбик-Жагар Б., Барсов Д.А., Басинкевич А.Б., Бацигов Х.А., Белянко Н.Э., Бойцов С.А., Босых Е.Г., Бубнова М.Г., Выгодин В.А., Выгодин В.А., ГАРГАНЕЕВА А.А., Гарькина С.В., Гендлин Г.Е., Герасимова В.В., Гриднева Е.Н., Гринева Е.Н., Грицаев С.А., Гришаев С.Л., Громыко А.А., Гуревич С.М., ДРАПКИНА О.М., Дзахоев М.Э., Долотов В.К., Дощицин В.Л., Дронова Т.И., Думпис Я.Ю., Ильина А.В., Ильницкий А.Н., Казаченко А.В., Калинкин А.Л., Канорский С.Г., Кароли Н.А., Кастанаян А.А., Кечеджиева Н.П., Кечеджиева С.Г., Книгин А.В., Кобалава Ж.Д., Колчин А.А., Комолятова В.Н., Коновалова Г.Г., Коновалова Г.Г., Константинов Б.А., Костин С.И., Коц Я.И., Кочарян А.А., Кузнецов В.А., Кузнецова Т.В., Кузовлев А.Н., Кузьмина А.Е., Кулагина Т.Ю., Линчак Р.М., Литонова Т.Н., Лопатин Ю.М., Мамчур С.Е., Мареев Ю.В., Мартыненко А.В., Мартынов А.И., Матчин Ю.Г., Моисеев В.С., Моисеев С.В., Наглер Л.Г., Недошивин А.О., Обренович-Кирчански Б., Обренович-Кирчапски Б., Остоич М., Остоич М., ПЕРЕПЕЧ Н.Б., Первез Г., Подземельников Е.В., Поздняков Ю.М., Поляков Д.С., Попович М.И., РЕВИШВИЛИ А.Ш., Ревуненков Г.В., Ройтберг Г.Е., Романов Ю.А., Рыбаченко М.С., Савченко В.Г., Саидова М.А., Самко А.Н., Самко А.Н., Самко А.Н., Сангонова Д.Ф., Сандриков В.А., Санкова А.В., Северин В.В., Сергеев И.Л., Сергиенко В., Сидоренко М.В., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Смирнова Е.А., Снежицкий В.А., Соколов А.Н., Соколов Е.И., Сторожаков Г.И., Стукалова О.В., Татарский Б.А., Татенкулова С.Н., Татенщикова С.И., Терещенко С.Н., Ткачев Г.А., Ткачев Г.А., Ткачев Л.Г., Филатов Д.Н., Финько В.А., Флоря В.Г., Флоря В.Г., Флоря В.Г., Хадзегова А.Б., Хеймец Г.И., Ховрин В.В., Хохлов Р.А., Хохлов Р.А., Челмакииа С.М., Чесникова А.И., Шитов В.Н., Шумаев К.Б., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Щербинина Е.В., Якунин С.А., Якушин С.С., Якушин С.С., др под редакцией Е В Шляхто З.А., др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В., др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В., карпов ю.а.

104 статьи, 5 книг, 6 докладов на конференциях, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 771, Scopus: 751

IstinaResearcherID (IRID): 31970562

Деятельность