Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1996 д.б.н. Эпидермальный и альфа-трансформирующий факторы роста и их рецепторы в некоторых опухолях человека: распределение, характеристика, клиническое значение

Результаты деятельности

Соавторы: Кушлинский Н.Е., Короткова Е.А., Стилиди И.С., Alferov A.A., Бежанова С.Д., Ермилова В.Д., Булычёва И.В., Щербаков А.М., Бабкина И.В., Кузьмин Ю.Б., Красильников М.А., Kazantseva I.A., Алиев М.Д., Бассалык Л.С., Матвеев В.Б., Goryacheva I.O., Алферов А.А., Кузнецов И.Н., Тимофеев А.В., Smirnova K.D., Вашкетова О.И., Ковалева О.В., Костылева О.И., Сушенцов Е.А., Шатская В.А., Kolpakov A.V., Кадагидзе З.Г., Letyagin V.P., Мамедли З.З., Огнерубов Н.А. Черномаз И.С. Ognerubov N.A. Делекторская В.В. Кушлинский Д.Н. Муштенко В.В. Набережнов Д.С. Соловьёв Ю.П. Царапаев П.В. Laktionov K.P. Pushkar D.Y. Анурова О.А. Жорданиа К.И. Зыбина Н.Н. Мазуренко Н.Н. Щупак М.Ю. Bazaev V.V. Morozov A.A. Prorokov V.V. Shapot V.S. Sokolov N.G. Адамян Л.В. Грачев А.Н. Любимова Н.В. Мамедов У.Р. Фридман М.В. Хуламханова М.М. Чанг В.Л. Черткова А.И. Янушевич О.О. Ashrafyan L.A. Dubinina I.G. Dumbrais K.O. Durnov L.A. Tereshkina I.V. Trapeznikov N.N. Vornovitskaia G.I. Аксель Е.М. Бондарев А.В. Брага Э.А. Варфоломеева С.Р. Воротников И.К. Заботина Т.Н. Логинов В.И. Маливанова Т.Ф. Масляев А.В. Муштенко С.В. Никонов Е.Л. Овчинникова Л.К. Паяниди Ю.Г. Петросян А.П. Прищеп П.Л. СОМОНОВА О.В. Самойлова Е.В. Соловьёв Ю.Н. Филипенко М.Л. Чевкина Е.М. Штиль А.А. Щупак Ю.М. Юрченко В.А. Davidov M.I. Dykhno A.I. Koposova T.L. Kushlinsky D.N. Levkina N.V. Lobanova Y.S. Luzai E.V. Makhova E.E. Makretsov N.A. Onopchenko O.V. Polotsky B. Radchenko A.A. Solovykh E.A. Tchemeris G.Y. Timofeev Y.S. Trapeznikova M.F. Vornovitskaya G.I. Адлер В.В. Барышникова М.А. Бекжанова С. Генс Г.П. Гладилина И.А. Дворова Е.К. Заридзе Д.Г. Зуев А.А. Киселев Ф.Л. Короленкова Л.И. Кушлинский Д.Н. Масленников В.В. Медведева С.В. Михайленко Д.С. Мусаев Э.Р. Осташкин А.С. Рогожин Д.В. Сметник В.П. Соколов Н.А. Тулеуова А.А. Уткин Д.О. Чернуха Г.Е. Alieva S.K. Amiraslanov A.T. Arapidi G.P. Ausekar B.V. Bagatyrev O.P. Baikova V.N. Batsev A.F. Bocharova L.B. Boyar U. Bulycheva I.V. Chang V.L. Chervinskaya T.A. Chobanian N.S. Davydov M.M. Digayeva M.A. Dubova E.A. Dvorova E.K. Dzampaev A.A. Filippova E.A. Fuks M.A. Glazkova T.G. Glybin P.V. Golovkov D.A. Gritsan A. Gritskevich M.V. Ird E.A. Ivannikov A.A. Kaliyatz T.V. Karabekova Z.K. Karaoglanova T.B. Katunina A.I. Kharitidi T.I. Kilichbekov M.B. Kudlay D. Kushlinskiy D.N. Kuzmina Z.V. Kuz’mina Z.V. Kuz’mina Z.V. Kuz’mina Z.V. Kuz’mina Z.V. Landekhovskii I.D. Levchenko N.E. Liakina L.T. Lukina S.S. Maksimovskaya L.N. Matyakin E.G. Muaviia M.A. Muravyeva N.I. Murav’eva N.I. Murav’eva N.I. Murav’eva N.I. Murav’eva N.I. Musaev E.R. Mushtenko S.V. Nosov V.B. Oskorbin I.A. Os’kina N.A. Petrosyan A.P. Platova A.M. Polikarpova S.B. Ponomarkov V.I. Pushkar’ D.Y. Rashidova M. Rubina A.Y. Saltanov A.I. Shirokii V.P. Solovyev Y.N. Solov’ev Y.N. Usaleva E.N. Utkin D.O. Wang S. Yusifov A.I. Аверинова Е.А. Акуленко Л.В. Алексеев Б.Я. Ануфриева К.С. Артамонова Е.В. Арчаков А.И. Аушев В.Н. Баринов В.В. Барышников А.Ю. Белицкий Г.А. Березов Т.Т. Блюмберг А.Г. Боженко В.К. Бокина Л.И. Борзов К.А. Борунова (Буркова) А.А. Бровкина А.Ф. Бурденный А.М. Валеев Р.М. Винокурова С.В. Говорун В.М. Голубева В. Грицай А.Н. Губина О.В. Гуляева Л.Ф. Гурцевич В.Э. ДЗИКОВИЦКАЯ Л.С. Давыдова Т.В. Дмитриева Н.В. Долинкин А.О. Ерохина М.В. Житняк И.Ю. Журавская А.Ю. Закарян А.Н. Захарова Е.Н. Захарова Т.И. Зборовская И.Б. Зборовская И.Б. Зубрихина Г.Н. Иванов Ю.П. Казанский Д.Б. Казубская Т.П. Кайшева А.Л. Каприн А.Д. Карамышева А.Ф. Карпухин А.В. Карселадзе А.И. Кашкадаева А.В. Кирсанов К.И. Киселева Н.П. Климанов И.А. Кобляков В.А. Козаченко В.П. Коломиец Л.В. Колонтарев К.Э. Комаров И.Г. Комельков А.В. Кондакова И.В. Конторщиков М.М. Копнин П.Б. Кочоян Т.М. Кривцова О.М. Кудлай А.А. Кузнецов В.В. Лагарькова М.А. Лазарева Н.И. Лазаревич Н.Л. Лактионов К.К. Лебедев А.И. Лесовая Е.А. Лихванцева В.Г. Лузай Е.В. Лукьянченко А.Б. Любченко Л.Н. МУШТЕНКО С.В. Маджуга А.В. Малихова О.А. Мардынский Ю.С. Мещерякова Л.А. Моисеенко Е.И. Мохов А.А. Мочалова А.С. Мукерия А.Ф. Немцова М.В. Никогосян С.О. Нишукова О.Ю. Новикова М.В. Носов Д.А. Нуммаев Б.Г. Овсий О.Г. Петрикова Н.А. Петросян А.П. Петухова И.Н. Погодина Е.В. Подлесная П.А. Поликарпова С.Б. Пронина И.В. Рубцова С.Н. Самойленко И.В. Сельчук В.Ю. Сенюта Н.Б. Ситилиди И.С. Смирнова З.С. Смирнова К.В. Ставровская А.А. Сулейманов Э.А. Сёмина С.Е. Татарский В.В. Теодорович С.Л. Тимофеев Ю.С. Титова В.А. Тихонов А.А. Торжевская г.И. Тупицын Н.Н. Тюляндин С.А. Федянин М.Ю. Филиппенко М.Л. Фролова Н.Ф. Хван О.Т. Хромых Л.М. Циклаури В.Т. Цыганова И.В. Чекалева М.А. Чуев Ю.В. Шабанов М.А. Шаньгина О.В. Шевченко В.Е. Шевчук А.С. Шелепова В.М. Шендер В.О. Шнайдер П.В. Шолохов В.Н. Шоуа Э.К. Юришич В. Юрьева Т.Ю. Якубовская М.Г. Янушевич О.О. фролова н.с.