В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Bulanov N.

Bulanov N.

Соавторы: Новиков П.И., Моисеев С.В., Зыкова А.С., Моисеев С.В., Макаров Е.А., Виноградова Е.С., Мешков А.Д., Акулкина Л.А., Сафонова Е.Д., Сорокин Ю.Д., Тао Е.А., Шоломова В.И., Бровко М.Ю. показать полностью..., Гуляев С.В., Лопатина И.А., Моисеев А.С., Надточеева В.Б., Павликова Е.П., Царева Н.А., Шевцова Т.П., краснова т.н., Abdurakhmanov D., Baranova M., Chikina S.Y., Moiseev S.A., Mukhin N.A., Safarova A., Shchegoleva E., Vasiliev O.S., Аверков О.В., Айнутдинова И.Н., Аришева О.С., Богданова М.В., Боголепова А.Н., Болотина Л.В., Бородин О.О., Буланова Е.Л., Виллевальде С.В., Гавришева С.В., Гнеушева Т.Ю., Дубровин К.В., Дубровская Л.В., Ермолова Л.А., Жабина Е.С., Капустина В.А., Китбалян А.А., Кобалава Ж.Д., Краева В.В., Мержоева З.М., Мершина Е.А., Мешков А.Н., Мухин Н.А., Набатчикова Е., Никифорова Н.В., Нимирицкая С.В., Ногтев П.В., Нуралиева Г.С., Панасюк В.В., Политов М.Е., Потапов П.П., Распопина Н.А., Розина Т.П., Роюк В.В., Семенкова Е.Н., Сорокина А.Г., Стрижаков Л.А., Танащук Е.Л., Трушенко Н.В., Умбетова К.Т., Филатова А.Л., Халикова Е.Ю., Щепалина А.А., Янушкевич Т.Н., 1 1.1., Beregova T.V., Bouchareb A., Boyko A.N., Chuchin G., Filatova E., Gazel U., Geetha D., Glybochko P.V., Golub V.V., Guillevin L., Hanger D.P., Jana S., Jean-François F., Kalashnikov M., Kaprin A.D., Karovaikina E., Kerstin S., Kotova E.O., Kotovskaya Y., Kronbichler A., Kronbichler A., Kuchieva A., Lazarev P., Little A., Lvov A.N., Maev I.V., Marija Z., McAdoo S.P., Milovanov S.V., O\textquotesingleNeill L., Plokhova E.V., Potekaev N., Sarah M.T., Satrapová V., Satrapová V., Schepalina A., Smitienko I., Smitienko I.O., Suvorov A., Tairova N., Troitskiy A.A., Tverdokhlebov G., Vasilyeva M., Zykov A.O., Авакян Г.Н., Авакян Г.Н., Анаев Э.Х., Анаев Э.Х., БАРКАЛОВА Е.В., БОБКО С.И., БОБЫЛЕВ А.А., БОРИСОВ И.А., БУСАРОВА Г.А., Балацкий А.В., Бекетов В.Д., Будко А.А., ВИЗЕЛЬ А.А., ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л., Визен Н.С., ГОЛУБ В.П., ГРИШИН Н.А., Гитель Е.П., Григорьева О.А., Громова О.А., Гусев Е.И., Дичива Д.Т., Дундуа Д.П., Ефименко А.Ю., Ефремов Е.А., Жабина Е., ЗАЙЦЕВ А.А., ЗИМИНА В.Н., КАЗАКОВ А.Ю., КАЗЮЛИН А.Н., КЛИМЕНКО А.С., КОВАЛЕВА И.Ю., КОЛБАНОВ К.И., КОЛОБАЕВ И.В., КОЛОНИНА У.А., КОЧЕТКОВ М.А., КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А., Калинина Н.И., Камалов Д.М., Камчатнов П.Р., Караулова Ю.Л., Карпов В.К., Катунина Е.А., Киякбаев Г.К., Козловская Л.В., Красимир С.П., Кучиева А.М., ЛЕБЕДЕВА А.В., ЛОЖКИН М.В., Лобко С.И., Лысенко(Козловская) Л.В., МАЛИНИНА Н.А., МКРТУМЯН А.М., Мазурчик Н.В., Макаревич П.И., Мацкеплишвили С.Т., Минакова Е.Г., Миченко А.В., Моисеев В.С., Мохаммад А.М., НИКИФОРОВ А.С., Низов А.Н., Никулкина Е.Н., Новиков П.А., Носова А.А., Няйкина Н.Ю., Орлова Я.А., Охоботов Д.А., ПЕТРОВ Л.О., ПОКРОВСКАЯ А.В., ПОЛОВИНКИНА Н.А., Павлова З.Ш., Панова А., Парфёнова Е.В., Петрухин А.С., Пикин О.В., Плисюк А.Г., Потекаев Н.Н., Пузей А.А., Разумов В.Ф., Рамеев В.В., Рябов А.Б., САМСОНОВ А.А., СИВОКОЗОВ И.В., СИДОРОВ Д.В., СОБОЛЕВ Д.Д., СТУКЛОВ Н.И., СУХОРУКОВА М.В., Самоходская Л.М., Санадзе А.Г., Середенина Е.М., Синопальников А.И., Соколова М.В., Соловьева А.Е., Старостина Е.Е., Стражеско И.Д., Сюткин В.Е., ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А., ТАРАБРИН Е.А., ТАРАСОВА О.И., ТИТОВА Н.В., ТОКМАЛАЕВ А.К., ТЮРИНА Н.Г., Торшин И.Ю., Троицкая А., Тюрин И.Е., ФЕСЕНКО О.В., Фомин В.В., ХАСАНОВА Э.Р., ХОМЯКОВ В.М., Хрушкова Л.Г., ЧАЙКА А.В., ЧЕРЁМУШКИН С.В., ЧЕРЕМИСОВ В.В., ЧУГУНОВ А.В., Черняк А.В., Шаварова Е.К., Шахгильдян Н.В., Шеримова А.Е., Шестакова М.В., борисов и.

38 статей, 2 книги, 4 доклада на конференциях, 1 тезисы доклада

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 24, Scopus: 111

IstinaResearcherID (IRID): 41180375

Деятельность