Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2004 д.м.н.

Результаты деятельности

Всего: 146 статей, 8 тезисов докладов, 14 книг, 1 диссертация, 9 докладов на конференциях, 3 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 2, Scopus: 8

Просмотреть публикации »

Соавторы: Коваленко Е.И., Бесова Н.С., Стилиди И.С., Маркович А.А., Владимирова Л.Ю., Емельянова Г.С., Багрова С.Г., Лактионов К.К., Трякин А.А., Любимова Н.В., Горбунова В.А., Болотина Л.В., Козлов Н.А., Кузьминов А.Е., Делекторская В.В., Жорданиа К.И., Кадагидзе З.Г., Манзюк Л.В., Реутова Е.В., Ганьшина И.П., Горбунова А.И., Бредер В.В., Горбунова В.А., Жукова Л.Г., Жуликов Я.А., КАРАБИНА Е.В., Малихова О.А., Мочалова А.С., Строяковский Д.Л., Титова Т.А. Хайленко В.А. Заботина Т.Н. Кононец П.В. Орел Н.Ф. Тупицын Н.Н. Perminov E.V. Statcenko G.N. Tjuljandin S. Tsimafeyeu I.V. Борисова Т.Н. Калинин А.Е. Лубенникова Е.В. Тюляндин С.А. Goldberg V. Raskin G. Архири П.П. Бычков М.А. Евдокимова Е.В. Киселевский М.В. Моисеенко В.М. Неред С.Н. Пароконная А.А. Паяниди Ю.Г. Ратнер Е.И. Титова Т.А. Филоненко Д.В. Шевчук А.С. Evstigneev I.V. Kazey V.I. Rykov I. Utyashev I.A. Базин И.С. Денчик Д.А. Захарова Е.Н. Зикиряходжаев А.Д. КОЖОНАЛИЕВА А.М. Калядина В.А. Колбацкая О.П. Купрышина Н.А. Маринов Д.Т. Моисеенко В.В. Петровский А.В. Повышев А.Ю. Пономаренко Д.Е. Раевская Н.В. Савостикова М.В. Сафин С.З. Смолин А.В. Феденко А.А. Федянин М.Ю. Фролова М.А. Хасанова А.И. Черткова А.И. Чулкова С.В. Ashrafyan L.A. Bozek P. Krymskaya O.V. Miller S. Mochalnikova V.V. Obarevich E.S. Poddubnaya I.V. Ponomarenko D.M. Shaidorov M.V. Адамян Р.Т. Акилджонов Ф.Р. Андриевских М.И. Аникина А.С. Апанасевич В.И. Асымбекова Э.У. Баранова О.Ю. Белик А.Д. Бохян В.Ю. Будько Е.А. Валиев Т.Т. Воротников И.К. Высоцкая О.Н. Гамаюнов С.В. Ермощенкова М.В. Жабина А.А. Коваленко Е.И. Кононенко И.Б. Маликова О.А. Обаревич Е.С. Орлова Е.А. Осипов М.А. Осканова Л.Р. Палладина А.Д. Палтуев Р.М. Пономаренко Д.С. Реутова Е.В. Семиглазов В.Ф. Смолин А.В. Стенина М.Б. Строганова А.М. Телетаева Г.М. Чернов И.С. Черных М.В. Шубина И.Ж. Andreiashkina I.I. Bokhian V.Y. Buziashvili Y.I. Cherniakova E.M. Dzhgamadze N.T. Ergnian S.M. Gorkovenko E.A. Kolokolov D.D. Kostalanova I.V. Koziakov A.E. Kozlov D.V. Krutov A.A. Kurakin V.G. Manikhas A.G. Manziuk L.V. Marfutov V.V. Mukhamedshin R.A. Mukhametshina G.Z. Novikov S.N. Novoselov K.S. Pechenyj A. Polotsky B. Ponomarenko D. Povyshev A.Y. Povyshev A.I. Shatokhina A.S. Shikina V.E. Shkodenko O.N. Shmakov R. Snegovoy A.V. АХМЕДЯРОВА Н.К. Абгарян М.Г. Адамян Л.В. Аксель Е.М. Ануфриева К.С. Анциферова М.В. Бабичева О.Ф. Балан Е.В. Барболина (Карпенко) Т.Д. Белоногов М.И. Билик М.Е. Бокин И.И. Бохян Б.Ю. Боян В. Бутенко А.Н. Волков Н.И. Волкова Е.И. Ворошилов В.Г. ГАБРАВА М.М. ГРИНЕВИЧ В.Н. Герасимов С.С. Гильмутдинова Л.Р. Горбачева С.А. Горбунова В.А. Гордеев С.С. Горяинов Д.А. Гринева И.А. Давыдов М.Е. Джгамадзе Н.Т. Егорова А.В. Ерёмушкин М.А. Жабина А.А. Зубенко В.А. Кабаков В.Е. Казубская Т.П. Карселадзе А.И. Коваленко И.П. Колобанова Е.С. Коломейцев А.В. Колякина Е.В. Кондакова И.В. Константинова М.В. Кончугова Т.В. Коротков С.А. Короткова О.В. Корытов Л.И. Криворотько П.В. Кругликов С.С. Круминь Ю.С. Кузьмина Е.С. Куприянова Е.К. Лепкова Н.М. МАНИХАС А.Г. Мазурина Н.В. Мацкеплишвили С.Т. Мещеряков А.А. Нурбердыев М.Б. Обаревич Е.К. Обухова О.А. Орлова К.В. Пикин О.В. Поддубная И.В. Полушкина Е.А. Поляков В.Ю. Пономаренко Г.А. Пронина Н.В. Проценко С.А. Родионов Е. Румянцев А.А. Рыжков А.Д. Самойленко И.В. Снеговой А.В. Сотников В.М. Степанова А.М. Суетина М.В. Сулейманова Ш.С. Тихановская Н.М. Трошина Е.А. Филиппова М.Г. Филоненко Е.В. Хохлов С.В. Хуламханова М.М. Царева А.С. Черемис Г.Ю. Черниченко А.О. Шемякина А.И. Шоуа Э.К. Юкальчук Д.Ю. Юркин И.Н. иванов с.а. орлова и.н. трифонов в.а. Arapidi G.P. Belokhvostova A.S. Beloyartseva M.F. CHANTURIA V.A. Chichkanova A.S. Chkhikvadze V.D. Chkhikvadze V.D. Choinzonov E.L. Dragun N. Erdniev S.P. Evstigneeva I.V. Fasel N. Frolova O.S. Gabrava M.M. Gaisina E.A. Garanina O. Gasparov B. Gavrilova E.M. Gil'mutdinova L.A. Henian S. Itkin I.M. Itkin I.M. Iudina I.V. Ivanov A.N. Kalenchuk А.N. Kanagavel D. Karandeeva T.V. Karandeeva T.V. Kaspshik S.M. Kertiev B.K. Khasanova A.I. Khasanova A.I. Khoroshilov M.V. Khrupalo O.V. Klement'eva T.P. Kovalenko E.I. Kozlov A.N. Kramskaia L.V. Kuz'mina E.S. Levchenko N.V. Levchenko N.V. Lyubchenko L. MUKHINA M.A. Maklashova S.A. Manikhas A.G. Manikhas A.G. Mitashok I.S. Moiseenko F.V. Moiseyenko V. Mukhametshina G.Z. Necci A. Nikiforova A. Orlova R. Oskirko D.A. Osodoeva S.N. Osodoyeva S.N. Ovchinnikova E.G. Petkau V.V. Popova N.O. Popova N.O. Popova N.O. Prokof'eva E.P. Prokof’eva E.A. Pronin A.U. Romanchuk O.V. Rossokha E.I. Rubina A.Y. Rzaev A.S. Semiglazova T.I. Semiglazova T.I. Shepel’ A.O. Sherstnev V.M. Shiliaeva L.A. Simolina E.I. Stradayeva I.Y. Strakhova N.V. Sun D.T. Suslova I.R. Tabakov D.V. Tashireva L.A. Tiuvinova E.V. Trusilova E.V. Tul'china E.A. Vorotilina L.V. YARLYKOV M.M. Zhiliaeva L.A. Zhilyaeva L.A. Аббасова Д.В. Абдулаева Р.Ш. Абдуллаева Э.Т. Абрамов И.А. Абрамова Н.А. Абрамова Н.С. Авдюхин И.Г. Аксарин А.А. Аксарин А.А. Акуленко Л.Д. Алексеев Б.Я. Алиев А.Д. Алиев Т.З. Амосова В.А. Андреева Ю.Ю. Андреяшкина И.И. Антимоник Н.Ю. Атдуев В.А. Ахмедов Б.Б. Барсуков Ю.А. Белоярцева М.Ф. Белухин С.А. Беляева Е.С. Бирюков А.М. Бовин Н.В. Болотина Л.В. Бородин Д.С. Борунова (Буркова) А.А. Брага Э.А. Брага Э.А. Бугаев В.Е. Бузиашвили Ю.И. Бузиков С.Р. Буланина И. Быков И.В. Бычков И.В. Бычков Ю.М. ВАХАБОВА Ю.В. Важенин А.А. Валиев Р.К. Валиев Р.З. Варвус И.М. Варвус И.М. Вашакмадзе Л.А. Вишневская Я.В. Владимиров В.И. Воронцова К.А. Воротилина Л.В. ГОРБУНОВА ДЕЛЕКТОРСКАЯ В.А. Гаврилова Е.О. Гайсина Л.А. Гайсина Р.А. Гарин A.M. Гарифуллина Гафанов Р.А. Геворкян Г.Г. Герштейн Е.С. Глазова Е.В. Глебовская В.В. Глигоров Ж. Говорун В.М. Горбань С.Д. Гордеева О.О. Гордеева О.Г. Гречухина К.С. Гриневич В.Н. Гуляева Л.Ф. Демидова И.А. Дмитриева Н.В. Доброва Н.А. Долгушин Б.И. Долгушин М.Б. Доннер Н.Е. Егорова А.В. Егорова А.В. Емельяно-ва М.А. Емельянова А.А. Ергнян С.М. Ермолаева О.П. Жуков Н.В. Загаштокова А.К. Загорская Л.А. Зефирова М.Ю. Иванов Ю.П. Иванова Ф.Г. Имянитов Е.Н. КОЛБАНОВ К.И. Казей В.И. Кайшева А.Л. Карандеев А.В. Карандеев М.Р. Карачун А.М. Карачун М.Л. Кармазаной Г.Г. Каспаров О.С. Каспшик С.М. Качанова А.А. Кашапова Л.А. Киселева М.В. Клиге Р.К. Коваленко Е.И. Козлов А.Н. Колбацкая О.П. Коломиец Л.В. Коломиец Л.Н. Кондратьева А.С. Корниецкая А.Л. Королева И.А. Королёва И.А. Короткова О.В. Косарь Г.и. Кудлай А.А. Кузиков А.В. Кузнецова Е.А. Кучин А.В. Кушлинский Н.Е. Лагарькова М.А. Лактионова Л.В. Левченко В.А. Левченко Е.А. Лещенко О.В. Логинов В.И. Лодыгина К.С. Любчен-ко Л.Н. Лядов В.К. Ляхов М.И. Ляшенко В. МАНДРИНА М.О. Магомедова С.М. Макаров Е.С. Макарова М.А. Марфутов В.В. Маршалл В.И. Матвеев В.Б. Медведева Б.М. Меньшико-ва С.Ф. Миченко А.В. Моисеенко Д.Ю. Моисеенко Ф.В. Морозов Д.А. Мочалова А.А. Наседкина Т.В. Насхлеташвили Д.Р. Недолужко И.Ю. Никулин М.П. Новикова О.А. ОРЛОВ С.В. Огнерубов Н.А. Орлов А.Е. Орлов С.В. ПОНЕДЕЛЬНИКОВА Н.В. Парнас А.В. Парфенчикова Е.В. Пасечников В.Д. Перегородиев И.Н. Перельмутер В.М. Перминова Е. Петкау В.В. Пирогов С.С. Подлужный Д.В. Покатаев И.А. Поликарпова С.Б. Попо-ва А.С. Пряникова Ю.Г. РОЗОНОВА О.А. Родионов Е.А. Розанова О.А. Розонова О.А. Рослякова А.А. Россомахина О.В. Россоха Е.И. Рыбаков Е. Рыжков А.В. Рыков И.В. Рябов А.Б. Рябов А.Б. Рябчиков Д.А. Сабирова Е.И. Сакаева Д.Д. Саранцева К.А. Сафарова А.А. Севкунов Д.С. Селиванова В.А. Сельчук В.Ю. Семенов Н.Н. Семенова А.И. Семиглазов А.В. Семиглазова Т.Ю. Семьянихина А.В. Смолин А.В. Смолин А.В. Смолина Е.П. Снеговой А.В. Солодинина Е.Н. Сопромадзе Н.Ш. Софронов Д.И. Стенькина М.В. Степаненко М.В. Степанова А.В. Стожков Ю.И. Субботин А.С. Сулейманов Э.А. Суслова И.В. Сухотько А.С. ТУГЕЕВА Э.Ф. Табаков Д.В. Тагирова М.А. Тарасов А.В. Тер-Ованесов М. Тер-Ованесов М. Тер-Ованесов М.Д. Тер-Ованесов М.Д. Тер-Ованесов М.Д. Тер-Ованесов М.Д. Тер-Ованесов М.Д. Тер-Ованесов М.Д. Тимошкина Е.В. Титовa Т.Г. Тихонов А.А. Ткаченко Г.А. Трофимова О.П. Туманян Г.С. Тюрин И.Е. Тюрин И.С. Уляева Л.Ф. Фаттахов Т.А. Федянин М.И. Филипенко М.Л. Фридман М.В. ХОМЯКОВ В.М. Хайченко Е.С. Хомерики С.Г. Хэнянь С. Цуканов А.С. Часовникова Е.В. Чевкина Е.М. Чемерис А.С. Чемерис Г.Ю. Чернакова Е. Чижиков Чубенко В.Л. Чухуа Г.Г. Чухуа Г.Г. Шайдоров М.В. Шатова Ю.С. Шелыгин Ю.А. Шендер В.О. Шерстянникова О.М. Шилкина В.А. Шишин К.В. Шишкина В. Шнайдер П.В. Шолохова Е.Н. Эмбутниекс Ю.В. ЯРЛЫКОВ М.М. крамская в.А. сакаева д.и.