Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1998 к.б.н.

Результаты деятельности

Всего: 53 статьи, 25 тезисов докладов, 1 книга, 3 НИР, 12 докладов на конференциях, 13 патентов, 3 научного отчёта, 2 награды.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 72, Scopus: 76

Просмотреть публикации »

Соавторы: Полянский В.А., Гуляев М.В., Пирогов Ю.А., Анисимов Н.В., Брусенцова Т.Н., Никитин М.П., Никитин П.И., Бочарова О.А., Яворская Н.П., Эктова Л.В., Брусенцов Н.А., Жуков А.В., Тищенко Д.А., Yavorskaya N.P., Борисова Л.М., Ксеневич Т.И., Дерягина В.П., Брусенцов Н.А., Горюнова О.В., Киселева М.П., Пугачева Р.Б., Рыжова Н.И., Brusentsov N.A., Savluchinskaya L.A., Апрышко Г.Н., Petukhov V.B., Дмитриева М.В., Еремина В.А., Хоченков Д.А., Glibin E.N. Nikitin M.P. Барышникова М.А. Брусенцов Н.А. Кубасова И.Ю. Оборотова Н.А. Тихонова Н.И. Юрьев М.В. Nikitin P.I. Бармашов А.Е. Барышников А.Ю. Вартанян А.А. Кривошеева Ю.А. Кузнецов В.Д. Осипов В.Н. Поройков В.В. Apryshko G.N. Baryshnikov A.Y. Shcherbakov S. Tolstikov G.A. Yuriev M.V. Агапов Ю.А. Барышников А.Ю. Букреев Ю.М. Жукова О.С. Казакова О. Кирсанов К.И. Меркулова И.Б. Миникер Т.Д. Михаевич Е.И. Орлова О.Л. Покровский В.С. Полозкова А.П. Смирнова И.Е. Смольникова И.А. Хохлов А.Р. Шарафутдинов Г.З. Явишева Т.М. Chikineva N.A. Giniyatullina G.V. Golubkina N.A. Ivanova T.P. Khugaeva O.V. Kudryavtsev I. Kuznetsov V.D. Lichinicer M.R. PARTOLINA S. Plekhanova N.G. Rukk N.S. Skryabina A.Y. Svergun D.I. Tazina E. Trukhanova L. Абрамова Т.В. Андронова Н.В. Антошина Е.Е. Афанасьева Д.А. Бакаева М.А. Божевольнов В.Е. Борисова Ю.А. Будько А.П. Верещагина Н.Ю. Верхоглазова Е.В. Гопин А.В. Горшкова Е.Н. Горькова Т.Г. Гусев Д.В. Дежкунов Н.В. Дубровин Е.В. Ермакова Н.П. Игнатьева Е.В. Казанский Д.Б. Калинина А.А. Калитин Н.Н. Карамышева А.Ф. Костарев А.В. Кострица Н.С. Краснюк И.И. Ланцова А.В. Лушникова А.А. Ма К. Медведева Л.А. Медведева Н.И. Моисеева Н.И. Николаев А.Л. Николаева Л.Л. Плескова С.Н. Плихтяк И.Л. Пудовкина Е.Е. Реутов В.П. Реутов В.П. Рудакова А.А. Рудакова А.А. Савельев О.Ю. Сивиринова А.С. Смирнова Г.Б. Смирнова Л.И. Соколова Д.В. ТРЕТЬЯКОВА Е.В. Тарасова О.И. Татарский В.В. Тихонова Н.И. Трещалина Е.М. Учеваткин А.А. Фетисова Л.В. Филимонов Д.А. Холопов В.Л. Хромова Н.Ю. Хромых Л.М. Шпрах З.С. Ярцева И.В.