Область научных интересов

Образование

  • 2011 д.ф.-м.н. Селекция тканей по временам релаксации
  • 1986–1989 Аспирантура Московский государственный университет имени М.В. ломоносова, физический (физик)

Результаты деятельности

Соавторы: Пирогов Ю.А., Гуляев М.В., Павлова О.С., Кедрова Г.Е., Волков Д.В., Губский Л.В., Батова С.С., Захаров Л.М., Полянский В.А., Тарасова А.А., Гервиц Л.Л., Голубева И.С., Gubskii L.V., Усанов И.А., Брусенцова Т.Н., Никитин М.П., Никитин П.И., Фомина Д.В., Бочарова О.А., Брусенцов Н.А., Гладун В.В., Тищенко Д.А., Бабич П.В., Жуков А.В., Куприянов Д.А., Brusentsov N.A., Верхоглазова Е.В., Волкова К.Л., Садыхов Э.Г., Ушаков В.Л., Хохлов А.Р., Вартанов А.В., Константинов Ю.С., Косенков А.В., Ксеневич Т.И., Pavlovskaya G.E., Petukhov V.B., Брусенцов Н.А., Силачёв Д.Н., Буренчев Д.В., Самойленко А.А., Черняев А.П., Babich P.V., Nikitin M.P., Nikitin P.I., Агафонникова А.Г., Верхлютов В.М., Гапиенко Г.В., Карпухина С.В., Козловский С.А., Кузнецов В.Д., Макуренков А.М., Шаламова Е.И., Hurshkainen A.A., Meersmann T., Yusubalieva G.M., Абаншина И.В., Беляев В.Н., Букреев Ю.М., Быкова Н.Б., Верхлютов В.М., Волков А.А., Герус М.А., Глухова В.А., Данилова Н.Н., Дзбановский Н.Н., Какагельдыев С.К., Лобышев В.И., Никифоров В.Н., Орлова В.А., Соколов Е.Н., Тимофеев В.П., Тинишов М.П., Филиппова О.Е., Шевелев И.А., Юрьев М.В., Baryshnikov A.Y., Brui E.A., Glybovski S.B., Melchakova I.V., Ryabikov K.N., Solokhina T.A., Voscresenskaya N.I., YARNYKH V., Yuriev M.V., Алексеев Н.В., Барабанова А.В., Барк Е.Д., Бармашов А.Е., Барышников А.Ю., Барышникова М.А., Борисова Л.М., Бочарова О.И., Варламов С.Д., Верхлютова И.А., Волкова М.В., Ворожцов Г.Н., Деркачева В.М., Ефанова Н.Н., Калия О.Л., Климчук О.В., Конышев В.А., Коршунов А.А., Куприянов Д.А., Лукьянец Е.А., Лыкова Е.Н., Меерович Г.А., Меерович И.Г., Михайлова Е.С., Мозолева А.П., Молчанов В.С., Орлова В.А., Панченко В.Я., Пистрак А.Г., Полянский В.Б., Портнова Г.В., Рознятовский В.А., Санников Д.А., Скворцова В.Б., Смычков А.С., Созинова Е.В., Стреленко Ю.А., Тарасов В.П., Шибаев А.В., Ярных В.Л., Bakhmutova A.V., Barnier B., Cabal-Mirabal C., Demikova N., Hanson P., Harrison W.J., Isaeva O.V., KONSTANTINOV Y.S., Kuznetsov V.D., Lichinicer M.R., Mersmann T., Mikhail Z., Miloserdov E., Nifantiev N.E., Nikulin A.V., O'Hare J.P., Philip C., Puchnin V.M., Randeva H.S., Samoylenko A.A., Savvateeva N., Semenova N., Shilov E., Smirnov P., Ustyuzanina N.E., Yashunsky D.V., Андреева Т.Н., Артюх Р.И., Барышников А.Ю., Белов М.С., Берестень Н.Ф., Блинков В.Г., Брусенцов Н.А., Бункин А.Ф., Варламова Е.Ю., Верхлютов В.М., Волынский П., Воскресенская Н.И., Ганишева Т.К., Гляненко Н.А., Горшкова О.М., Дмитренок А.С., Дмитриев Д.С., Дмитриев Д.С., Каменкович В.М., Кармакова Т.А., Качалова Г.С., Киселева М.П., Климанов В.А., Клюшник Т.П., Корниенко В.Н., Корсакова Н.К., Костромина М.С., Краснов М.В., Куропаткина Т.А., Ланина Н.Ф., Лапук В.А., Лебедева И.С., Лощенов В.Б., Лукъянец Е.А., МЯЭКИВИ И.В., Макарова Е.А., Медведева Н.А., Морозова Н.Б., Наумова А.В., Николаев О., Оборотова Н.А., Пpоxоpов А.C., Першин С.М., Пестерева Л.Ф., Петрусевич Ю.М., Петряйкин А., Пирогов Ю.Ф., Протопопов А.В., Романов А.В., Рубцова Н.А., Савельев О.Ю., Савина Т., Савина Т.Д., Сапрыкин Д.К., Семенова В.Н., Скворцова В.И., Славуцкая А.В., Смирнова З.С., Стрелковская А.П., Теплоухова Е.Д., Туляков А.П., Устынюк Ю.А., Учеваткин А.А., Фронтасьева М.В., Черкасов И.А., Черкашова Э.А., Чернышева Т.П., Чешков Д.А., Чжоу Ф., Шаламова Е.А., Шамалов Н.А., Шахпаронов В.В., Шашков А.С., Шилов Е.Б., Щербакова И.В., Щербакова Н.П., Якубовская Р.И.