Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1997 к.г.н. Особо охраняемые природные территории как средство поддержания биологического разнообразия в староосвоенных регионах (на примере Московской области)

Результаты деятельности

Соавторы: Свиридов А.В., Волкова Л.Б., Белоновская Е.А., Тишков А.А., Kazakova M.V., Мазохин А.С., Мимонов Е.В., Бейко В.Б., Кугушева А.С., Царевская Н.Г., Никитский Н.Б., Титова С.В., Шварц Е.А., кобяков к.н., Черняховский М.Е., Грюнталь С.Ю., Кренке А.Н., Большаков Л.В., Левченко Т.В., Титова С.В., Ассанова Н.Ю., Компанцев А.В., Краснова Е.Д., Шереметьева И.С., Кияткина Н.П., Кольцов Д.Б., Щербаков А.В., Kazakova M.V., Антонова Е.М., Березин М.В. Бирюкова Е.В. Викулина М.А. Глазов П.М. Гринченко О.С. Зубакин В.А. Исаева Л.Г. Ковальковский С.Ю. Коняев С.К. Костина В.А. Миронов М.Ю. Мищенко А.Л. Могильнер А.А. Морозова О.В. Николаева Н.Г. Письмаркина Е.В. Семенцова М.В. Суханова О.В. -мл Кренке А.Н. Russo B.Y. Аксентьев С.И. Борисова Л.Е. Бурканова О.А. Вайсфельд М.А. Варлыгина Т.И. Долгинова В.А. Думнов А.Д. Золотухин Н.И. Колесова Е.В. Кононенко В.С. Лаппо Е.Г. Майоров С.Р. Мокиевский В.О. Муравьёва Е.В. Нефедова Т.Г. Новиков В.С. Омельяненко В.А. Решетникова Н.М. Рыбальский Н.Г. Рыбальский Н.Н. Тараканова И.Л. Тертицкий Г.М. Хрисанов В.Р. Черепанский М.М. Чуриков В.П. гурина е. Andersson K. Angelstam P. Anna K. Antokhina A. Astanina N. Axelsson R. Badmaev V.E. Badmaev V.E. Becker T. Berastegi A. Biurrun I. Bogdanov P. Bückle C. Cancellieri L. Colwell M.A. Conti F. Degerman E. Dembicz I. Dengler J. Dontsova I. Dubynin A.V. Elbakidze M. Fantinato E. Fedorov A.V. Filibeck G. Filippova N.V. Frank D. Frattaroli A.R. Galustyan O. Garcia-Mijangos I. Guglielmino A. Höjer O. Janišová M. Jyri M. Khazykova N.B. Kol’tsov D.B. Koroliuk A.Y. Krotova E. Maestri S. Magnes M. Minaeva T. Miroshnichenko N.A. Rogal' L.L. Rongxiao C. Rosati L. Shestakova A. Sperandii M.G. Vasyukov V.M. Vynokurov D. Wennberg S. Yakovlev R.V. АНДРЕЕВ С.Д. Авалиани С.Л. Аверинова Е.А. Аксенов Д.Е. Алексеева Н.М. Алябина И.О. Андреева О.В. Артамонов С.Ю. Бабина Ю.В. Бакка С.В. Бардин М.Ю. Белов С.В. Блинников М.С. Богачева А.В. Боев П.А. Борискин Д.А. Брагин А.В. Браславская Т.Ю. Веселова Е.М. Вехов Н.В. Виноградова В.В. Водорезов А.В. Волкова Е.М. Волкова И.Н. Волкова Н.Н. Володин И.А. Гавриленко Е.В. Горбатовский В. Грачева Р.Г. Григорьев О.А. Григорьевская А.Я. Гурина Е.П. Демина О.Н. Дроздов А.В. Дудникова А.Г. Евдокимова М.В. Евстигнеев О.И. Емельянов П.В. Жалнина Н.О. Жигарев И.А. Замотаев И.В. Заугольнова Л.Б. Захаров В.М. Захарова П.В. Захлебный А.Н. Зубакин В.А. Зуева П.В. Ибадова Л.О. Калюжная И.Ю. Калюжная Н.С. Киселева Н.Ю. Кислова О.Ю. Клюев Н.Н. Ковда И.В. Кокорин А.О. Колесникова Кондрашова А.А. Кондрашова А.А. Конев О.Д. Коновалова Т.В. Конорева Л.А. Корзунович П.В. Королева Н.Е. Коротков В.Н. Костерин О.Э. Костовска С.К. Кошкин Е.С. Краюхин А.Н. Крейндлин М.Л. Кривохатский В.А. Крикуненко Д.М. Кудерина Т.М. Кудряшова С.В. Кузьмич В.Н. Купянская А.Н. Кургачева О.В. Куст Г.С. Кухта А.Е. Кучеров И.Б. Лезина Е.А. Лещинская В.В. Лобковский В.А. Лощагина Ю.А. Лыжников О.Г. Мазлова В.В. Макаров О.А. Мандыч А.Ф. Марочкина Е.А. Мартынов А.С. Масленников А.В. Масленникова Л.А. Махно И.В. Мирошниченко Н.А. Митенко Г.Б. Моргун Д.В. Морозова Г.В. Морозова Т.Н. Мутовкина О.П. Мучник Е.Э. Недосекина Т.В. Некрич А.С. Никитич Е.В. Новосёлова Н.С. Оганесян Л.В. Пегова А.Н. Петрищева А.П. Петров В. Петров К.А. Петрова О.В. Плямина О.В. Покровская И.В. Полуянов А.В. Попадюк Р.В. Попова Е.Н. Попова Л.В. Присяжная А.А. Прологова Т.В. Птичников А.В. Пугач С.Л. Пустогарова А.А. Пустогарова А.П. Пушай Е.С. Ревич Б.А. Ревич Б.А. Рыбкина А.И. Рыжова Н.А. Рябоконь И.С. Рязанов Н.С. Самотёсов Е.Д. Сафонов В.Г. Семенов С.М. Семутникова Е.Г. Сергеев М.А. Сизов А.П. Синельникова Н.В. Синельщикова А.К. Смирнова Е.В. Смирнова О.В. Снакин В.В. Соколов А.С. Солнышкина Е.Н. Сосунова И.А. Сохина Э.Н. Страхов В.В. Струкова В.В. Суслова С.Б. Суховеева О.Э. ТИШКОВ А.А. Тельнова Н.О. Титкова Т.Б. Ткаченко Н.Ф. Торгашова Д.А. Трапезников С.А. Трешкин С.Е. Трифонова Т.А. Трофимов И.А. Туманова А.А. Урусевская И.С. Фокина Н.Н. Фёдоров А.В. Харитонов Е. Харькова Т.Л. Хахин Г.В. Цейтин К.Ф. Чвырев А.В. Черенкова Е.А. Чернова О.В. Черногаева Г.М. Шанин А.А. Шапошников Е.С. Шилейко А.А. Шматова А.Г. Шоба С.А. Шубина Ю.Э. Шувалов А.В. Шуршаков В.А. Щербина С. Щёлоков В.К. Юрцев Б.А. Юхина И.Н. Яблоков В.М. Яковенко Л.М. Яковлев А.С. Ярошенко А.А. демин а.п.