Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 д.б.н. Экология морского мейобентоса : количественное распределение, таксономическое разнообразие и организация сообществ

Результаты деятельности

Соавторы: Чесунов А.В., Цетлин А.Б., Исаченко А.И., Шабалин Н.В., Азовский А.И., Bezerra T.N., Smol N., Venekey V., Загретдинова Д.Р., Илюшина (Михайлюкова) П.Г., Мардашова М.В., Токарев М.Ю., Чава А.И., Decraemer W., Miljutin D., Miljutin D., Гебрук А.А., Жадан А.Э., Илюшин Д.Г., Спиридонов В.А., Чертопруд Е.С., Hodda M., Holovachov O., Leduc D., Sharma J., Глазов Д.М., Симакова У.В., Удалов А.А., Eisendle-Flockner U., Holovachov O. Leduc D. Miljutina M. Sharma J. Soltwedel T. Vanreusel A. Zhao Z. Веденин А.А. Глебова М.А. Ермолов А.А. Кокорин А.И. Краснова Е.Д. Поповкина А.Б. Терёхина Я.Е. Удовик Д.А. Basin A.B. Eisendle-Flockner U. Kozlovsky V. Santiago R.P. Udalov A.A. Zalota A.K. Бурковский И.В. Валиева А.С. Гаврило М.В. Гизатулин Т.М. Гончаров Р.В. Кизяков А.И. Козинцев В.М. Колбасова Г.Д. Кособокова К.Н. Лазарева Р.Е. Осипенко Н.М. Пономарев С.А. Попов А.Л. Семин В.Л. Сергиенко Л.А. Челюбеев Д.А. Шифрин Е.И. Chaikina M.V. Koch K.W. Lea-Anne H. Pena S.R. Rybalko A. Saburova M.A. Smol N. Thanh N.V. Vanreusel A. Zhao Z. Барымова А.А. Баскакова Г.В. Будаева Н.Е. Воронов Д.А. Головко А.Н. Евсеев А.В. Ермилова Ю.В. Ермилова Ю.С. Ильинский В.В. Колобов М.Ю. Колючкина Г.А. Коновалова О.П. Мазей Ю.А. Максимова О.В. Михлина А.Л. Полухин А.А. Поярков Н.Д. Репкина Т.Ю. Сафонов М.В. Семилетов И.П. Семёнова М.И. Симаков М.И. Симдянов Т.Г. Соболев Н.А. Сорокин В.М. Старовойтов А.В. Столяров А.П. Чертопруд М.В. Шабалин Н.А. Щука С.А. Bezerra T.N. Birukov E. Campinas Bezerra T.N. Chikina M. Eskandari A. Fonseca G. Fonseca G. George K.H. Guillini K. Guillini K. Haflidason H. Hasemann C. Henley S.F. Henney A. Huang T.H. Ivanov I.E. J-H H. Jeong R. Kondar' D.V. Kucheruk N.V. Lea-Anne H. Lee W. Melnikov A.N. Minenkova V.V. Nguyen D.T. Nguyen H.T. Nguyen T.V. Pantke C. Pich A. Polina D. Portnova D.A. Rabouille C. Rodríguez G.P. Rybnikov P.V. Saphonov M.V. Sapozhnikov F.V. Sauter S. Savinova T.N. Shchagin A.V. Smirnov R.V. Tanurkov A. Tilba P. Tseitlin V.B. Udalov A.A. Udalov A. Udalov A.A. Ulyana S. Vedenin A. Vlasov M.N. Volkenandt M. Vu T.H. Zagainov A. Zgurovsky K.A. А Альмендингер А.Р. Арашкевич Е.Г. Артамонова К.В. Афанасьев Д.Ф. Бадина С.В. Бадюков Д.Д. Беликов Р.А. Беликов С.Е. Белокопытов В.Н. Богомолова Е.В. Борисов П.В. Братчикова Ю.А. Брускина И.М. Букреев С.А. Вильчек Г. Винников А.В. Ворцепнева Е.В. Галаев В.Е. Гангнус И.А. Ганцевич М.М. Гаранина С.А. Глазовский А.Ф. Глущенко М.А. Гордеев И.И. Горин С.А. Груза Г.В. Губарева (Голенок) О.А. Дгебуадзе П.Ю. Дианский Н.А. Добролюбов С.А. Добрынин Д.В. Долгова Н.Д. Евсеев А.В. Ересковский А.В. Ермилова Ю.В. Ефимова А.С. Жданова Е.Ю. Живоглядова Л.А. Загайнов А.В. Закаржаева П.Н. Закусин С.В. Зацепин А.Г. Зернов А.С. Зимина В.Р. Зотова Л.И. Зубакин В.А. Игнатов Е.И. Калинина (Гайнанова) О.Ю. Калякин В.Н. Карасева Н.П. Козловский В.В. Кокарев В.Н. Колбасов Г.А. Колеватов В.А. Косевич И.А. Кост А.Н. Котельников К.А. Краснов Ю.В. Крейндлин М.Л. Кривондасова О.Л. Криксунов Е.А. Крупская В.В. Кузищин К.В. Кучерук Н.В. Латыпова Э.Х. Лебедева Г.В. Литвинская С.А. Лужняк В.А. Лукша В.Л. Малахов В.В. Матишов Г.Г. Медянкина М.В. Мельников А.Н. Михайлов К.Г. Мокиевская Н.В. Мурашка А.Л. Мысленков С.А. Мяч Л.Л. Назаров Д.Ю. Наумов А.Д. Нгуен З.Т. Неретин Н.Ю. Неретина Т.В. Новичкова А.А. Орлов А.М. Осадчиев А.А. Панасенкова И.И. Пантюлин А.Н. Панькова Е.С. Пегова А.Н. Покрашенко С.А. Покровская И.В. Полудеткина Е.Н. Прудковский А.А. Пятаева С.В. Ранькова Э.Я. Репина И.А. Репкина Т.Ю. Ретеюм А.Ю. Римская-Корсакова Н.Н. Романенко Ф.А. Руднева Е.В. Рыбалко А.Е. Самсонов Т.Е. Сапожников Ф.В. Семенова В.С. Сиренко В.А. Соловьев К.А. Соловьева М.А. Соловьёв Б.А. Сочнева И.А. Спиридонов В.В. Спиридонова Т.В. Стрелкова Н.В. Тишков А.А. Тумель Н.В. Фазлуллин С.М. Фомин В.В. Фролова Н.Л. Чава В.А. Чернева И.А. Чернышева М.Л. Шапоренко С.И. Шварц Е.А. Шокина О.И. Щербаков А.В. Элиас В.В. Эрендженова (Джерентяева) А.А. Якушев Е.В.