Область научных интересов

Образование

  • 2015 к.м.н. Разработка метода комбинированной генной терапии ишемических заболеваний с использованием плазмидных конструкций с генами VEG165 и HGF человека

Результаты деятельности

Соавторы: Парфёнова Е.В., Ткачук В.А., Ефименко А.Ю., Нимирицкий П.П., Александрушкина Н.А., Григорьева О.А., Болдырева М.А., Балацкий А.В., Самоходская Л.М., Белоглазова И.Б., Дергилев К.В., Еремичев Р.Ю., Цоколаева З.И., Шевченко Е.К., Акопян Ж.А., Зубкова Е.С., Сагарадзе Г.Д., Басалова Н.А., Карагяур М.Н., Новоселецкая Е.С., Дыйканов Д.Т., Кулебякин К.Ю., Кулебякина М.А., Семина Е.В., Андреенко Е.Ю., Калинина Н.И., Кузнецова Т.Ю., Гаврилов Д.В., Дуданов И.П., Попов В.С. Сысоева В.Ю. Меньшиков М.Ю. Ратнер Е.И. Рубина К.А. Стамбольский Д.В. Молокотина Ю.Д. Власик Т.Н. Данилова Н.В. Камалов А.А. Колотвин А.В. Слободкина Е.А. Домогатский С.П. Осидак Е.О. Охоботов Д.А. Стафеев Ю.С. Шевелев А.Я. Бочков В.Н. Камалов Д.М. Мальков П.Г. Балабаньян В.Ю. Васильев П.А. Глуханюк Е.В. Моисеев В.С. Павликова Е.П. Тюрин-Кузьмин П.А. Gallinger J. Yu-Chen H. Бойцов С.А. Ветровой О.В. Долинкин А.О. Зубкова Е.С. Кирпатовский В.И. Лалаянц М.Р. Меркушенкова Д.А. Ростовцева А.И. Рубцов Ю.П. Таратина О.В. Тераз Я.М. Шаронов Г.В. Шевченко Е.В. Шестакова М.В. Яровая Е.Б. Evgeny S.K. Kanevskaya D. Stratilov V. Y Акчурин Р.С. Алехнович В.И. Альховский С.В. Арбатский М.С. Воробьева И.В. Глазьева В.С. Евсеева М.Н. Ершова А.И. Карпов В.К. Кирпатовcкий В.И. Клименко С.М. Лидеман Л.Ф. Макашова В.В. Мешков А.Н. Миловская И.Г. Никитина Л.А. Николаеа Л.И. Омельяненко Н.П. Рысенкова К.Д. Садекова О.Н. Самохвалов И.В. Тарасова Е.В. Шмакова А.А. Boyko A.N. Boytsov S.A. Bulanov N. Burunova Chen H. Chia-Hsin L. Dudich E. Dudich I. Gabashvili A. Goliusova D.V. Hsu M. Kaprin A.D. Khrustaleva A. Kirpatovsky V.I. Konstantin 1. . Kotova E.O. Kotovskaya Y. Kuei-Chang L. Lahova E.L. Lalayantz M.R. Lazarev P. Liao H. Lupatov A.Y. Lvov A.N. Maev I.V. Malyshev P. Men’shikov M.Y. Mu-Nung H. Ovchinnikov A.G. Pecherskaya M. Penkov D.N. Plokhova E.V. Pokushalov E.A. Potekaev N. Rodina P.A. Rodionov S.A. Safarova A. Samokhodskaja L.M. Sarkisyan S.S. Sevastianov V.I. Sukhareva O. Troitskiy A.A. Tyakht A.V. Vasiliev O.S. Yen T. Yu-Chen H. ZA E. Zakian S.M. Zhigunova L.V. Zhiven’ M.K. Zoya T. Абакумов1 М.А. Абдуллаев С.М. Авакян Г.Н. Аверков О.В. Агарёва М.Ю. Агеев Ф.Т. Агеева Л.В. Анаев Э.Х. Аришева О.С. БАРКАЛОВА Е.В. БОБКО С.И. БОБЫЛЕВ А.А. БОРИСОВ И.А. БУСАРОВА Г.А. Баев А.А. Баскаев К.К. Богданова М.В. Боголепова А.Н. Болотина Л.В. Бондарь И.В. Бондарь И.В. Бочков Н.П. Брызгалина Е.В. ВИЗЕЛЬ А.А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ С.Л. ВОРОБЬЕВА И.В. Виговский М.А. Виллевальде С.В. Водопьянов С.С. Волошин Н.С. ГОЛУБ В.П. ГРИШИН Н.А. Габашвили А.Н. Габбасова Л.А. Галлингер Ю.О. Громова О.А. Губский И.Л. Гусев Е.И. Демидова Е.М. Джауари С.С. Джояшвили Н.А. Дичива Д.Т. Дундуа Д.П. Дусь Т.А. Егиазарян М.Г. Егиазарян М.В. Ефименко А.В. Ефремов Е.А. З И. ЗАЙЦЕВ А.А. ЗИМИНА В.Н. Зенов М.А. Зыкова А.С. КАЗАКОВ А.Ю. КАЗЮЛИН А.Н. КЛИМЕНКО А.С. КОВАЛЕВА И.Ю. КОЛБАНОВ К.И. КОЛОБАЕВ И.В. КОЧЕТКОВ М.А. КУЧЕРЯВЫЙ Ю.А. Камчатнов П.Р. Караулова Ю.Л. Картошкин А.А. Катунина Е.А. Каширина Н.М. Каштанова Д.А. Кирсанова Л.А. Киякбаев Г.К. Клементьева А.Г. Климович П.С. Кобалава Ж.Д. Ковалев А.В. Костров С.В. Кочегура Т.Н. Кухарчук В.В. ЛЕБЕДЕВА А.В. ЛОЖКИН М.В. Лавров А.В. Литвинова М.М. МАЛИНИНА Н.А. МКРТУМЯН А.М. Мазурчик Н.В. Малышев П.П. Масленникова Г.Я. Мацкеплишвили С.Т. Миченко А.В. Мичурина С.С. Моисеев А.С. Моисеев С.В. Морозова С.А. Мошетова Л.К. НИКИФОРОВ А.С. Наместникова Д.Д. Низов А.Н. Новиков П.И. ПЕТРОВ Л.О. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Павлова З.Ш. Перов Ю.Л. Петрухин А.С. Пикин О.В. Плеханова О.С. Плисюк А.Г. Попова Н. Постнов А.Ю. Потекаев Н.Н. Праздников Э.Н. Раднаева А.В. Рамеев В.В. Рафиева Л.М. Ребриков Д.В. Рябов А.Б. САМСОНОВ А.А. СИВОКОЗОВ И.В. СИДОРОВ Д.В. СОБОЛЕВ Д.Д. СТУКЛОВ Н.И. СУХОРУКОВА М.В. Санадзе А.Г. Семкина А.С. Середенина Е.М. Синопальников А.И. Скрябина М.Н. Смирнова А.С. Смирнова А.С. Соловьева А.Е. Стражеско И.Д. Суркова И.К. Сухинич К.К. Сюткин В.Е. ТАО (КАРОВАЙКИНА) Е.А. ТАРАБРИН Е.А. ТАРАСОВА О.И. ТИТОВА Н.В. ТОКМАЛАЕВ А.К. ТЮРИНА Н.Г. Торшин И.Ю. Троицкая А. Тутубалин В.Н. Тюрин И.Е. ФЕСЕНКО О.В. ХАСАНОВА Э.Р. ХОМЯКОВ В.М. Хромых Л.М. Царева Н.А. ЧАЙКА А.В. ЧЕРЁМУШКИН С.В. ЧЕРЕМИСОВ В.В. ЧУГУНОВ А.В. Черняк А.В. Чмелюк Н.С. Шаварова Е.К. Шевченко Е.В. Юровский А.Ю. Ярыгин К.Н.