Kulepov V.F.

Kulepov V.F.

Соавторы: Осипова Э.А., Konischev K., Fialkovskii S.V., Milenin M.B., Gress T., Koshechkin A.P., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Panfilov A.I., Shaibonov B.A., Mirgazov R.R., Danilchenko I.A., Belolaptikov I.A. показать полностью..., D’Yachok A.N., Dzhilkibaev Z.A., Ainutdinov V.M., Domogatskii G.V., Gaponenko O.N., Rozanov M.I., Кузьмичев Л.А., Doroshenko A.A., Klabukov A., Полещук В.А., Попова Е.Г., Golubkov K., Tarashansky B., Гресь О.А., Spiering C., Просин В.В., Budnev N.M., Wischnewski R., Sheifler A., Rubzov V.Y., Широков А.В., Яшин И.В., Bogorodsky D., Balkanov V., Zhukov V.A., Mikheyev S., Rjabov E.V., Grishin O., Lyashuk V., Avrorin A.V., Bannasch R., Brudanin V.B., Kebkal K.G., Климов Е.А., Kochanov A., Zagorodnikov A.V., Скурихин А.В., Gafarov A.R., Lubsandorzhiev B.K., Shelepov M.D., Tabolenko V., Kebkal O.G., Kuleshov D., Koshel F.K., Avrorin A.V., Belolaptikov I.A., Chensky A., Аврорин А.Д., Коробченко А.В., Mikolajski T., Semenei Y.A., Смагина Т.И., Суворова О.С., Middell E., Tarashanky B., Domogatsky G.V., Honz Z., Klimushin S., Буднев Н.М., Кочин А.В., Парфенов К.В., Bezrukov L., Kuleshov D.A., Kuznetzov V.E., Pavlov A.I., Korobchenko A., ЗУРБАНОВ В.Л., Borschov D., Davidov Y., Budnev N.M., Klimov A.I., Streicher O., Кожин В.А., Aynutdinov V.M., Moiseiko N.I., Suvorova O.V., Tarashanski B.A., Zurbanov V.L., Яковлев С.А., Burmistrov K.V., Djilkibaev Z.A., Fajs L., Pan’kov A.L., Perevalov A., Simkovic F., Stekl I., Vasiljev R.V., Vyatchin E., Yagunov A., Zhukov V.A., Миргазов Р.Р., Honz Z., Сафронов Г.Б., Чернов Д.В., Яковлев С.Г., Baier S., Kiss D.D., Koshel' F.K., Petuhov D.P., Rastislav V., Rozinov M., Tarashchanskii B.A., Thon T., Васильев Р.Б., Дьячок А.Н., Козликин М.Б., Мишенин М.В., Розанов М.Н., Eugene R.Z., Hons Z., Igor R., Karnaukhov V., Kebkal A.G., Rushai V.D., Sokalski I.A., Yu R.V., Бережнев С.Ф., Гришин Н.И., Дорошенко А.А., Ермаков Г.Г., Загородников А.В., Кошечкин А.В., Кулешов Д.С., Панфилов А.И., Панфилов А.Н., Турбанов В.А., Хан Д.Е., Яковлев С.А., Antipin K.V., DOBRYNIN V., Diachok A.N., Dvornicky R., Garus A.A., LOVTSOV S., Lovzov S.V., Mikheev S.P., Netikov V.A., Portyanskaya I., Rastegin A., Rubtsov P., Rubtsov V.F., Sinegovsky S.I., Sorokovikov M.N., Безруков Л.Б., Григорий Г., Карамов Э.В., Паньков Л.В., Перевалов А.А., Похил Г.П., Borisovets B.A., Djilkibaev J.A., Dobrinin V., Donskych L.A., Dudkin G.N., Dzhilkibaev J.M., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., Dzhilkibaev Z.A., EGOROV, Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Gaponenko K V Golubkov O.N., Golikov A.V., Gress T., Gushtan M.N., Heller S.R., Heukenkamp H., Il’yasov R., Kabikov V.B., Karle A., Klimushin B., Kostunin D., Kozhin V.S., Krabi J., Lanin O.Y., Laudenskaite J.J., Ljaudenskaite J.J., Lopin A.L., M I.R., M I.R., M I.R., Middell A., Migneco E., Nemchenko M.N., Nikiforov S., Ogievetsky N.V., Padusenko A.N., Pakhorukov A.L., Pan\textquotesinglekov L.V., Petruccetti M., Pocheikin K.A., Pokolev P.A., Polityko S.I., Rzhestshitski A.V., Rzhetsichkii A.V., Sorokovikov M.N., Sumanov A.A., Surovovaa O.V., Sushenok E.O., T Gress (Irkutsk State I.U., Tanko L., Toht G., Toth G., Tothi G., Vishnevskii R., Wiebusch C., Zagorodnikov and V L Zurbanov A.V., the Baikal-GVD ProjA D Avrorin S.o., Вахиб М.А., Вольпин М.Е., Гапоненко А.Ю., Горшков Н.А., Дорошенко А.В., Ивано Ю.В., Круглов Д.Ю., Крюков Г.В., Лубсандоржиев Б.К., Павлов А.А., Соловьев А.О., Суворова О.А., Храмов Е.В.

68 статей, 14 докладов на конференциях

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 896, Scopus: 1014

IstinaResearcherID (IRID): 577408

Деятельность