Образование

Результаты деятельности

Всего: 19 статей.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 580, Scopus: 649

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кузьмичев Л.А., Belolaptikov I.A., Panfilov A.I., Осипова Э.А., Лубсандоржиев Б.К., Попова Е.Г., Danilchenko I.A., Dzhilkibaev Z.A., Kulepov V.F., Spiering C., Wischnewski R., Domogatskii G.V., Klabukov A., Milenin M.B., Просин В.В., Balkanov V., Гресь О.А., Fialkovskii S.V., Gaponenko O.N., Gress T., Koshechkin A.P., Яшин И.В., Konischev K., Pan’kov G.L., Pliskovskii E.N., Rozanov M.I., Миргазов Р.Р., Парфенов К.В., Полещук В.А., Kuznetzov V.E. Rubzov V.Y. Tarashansky B. Budnev N.M. Shaibonov B.A. Streicher O. Bezrukov L. Klimushin S. Mikheyev S. Moiseiko N.I. Semenei Y.A. Doroshenko A.A. D’Yachok A.N. Pavlov A.I. Vasiljev R.V. Zhukov V.A. Ainutdinov V.M. Klimov A.I. Mikolajski T. Vyatchin E. Borschov D. Budnev N.M. Davidov Y. Grishin O. Thon T. Климов Е.А. Широков А.В. Burmistrov K.V. Golubkov K. Kiss D.D. Kochanov A. Petuhov D.P. Sokalski I.A. Васильев Р.Б. Чернов Д.В. Garus A.A. Netikov V.A. Tarashanky B. Похил Г.П. Djilkibaev Z.A. Lovzov S.V. Безруков Л.Б. Borisovets B.A. DOBRYNIN V. Djilkibaev J.A. Donskych L.A. Dudkin G.N. EGOROV Golikov A.V. Gushtan M.N. Heller S.R. Heukenkamp H. Il’yasov R. Kabikov V.B. Karle A. Klimushin B. Krabi J. Lanin O.Y. Laudenskaite J.J. Laudinskaite J.J. Ljaudenskaite J.J. Lopin A.L. Lovtzov S.V. Migneco E. Nemchenko M.N. Ogievetsky N.V. Padusenko A.N. Petruccetti M. Pocheikin K.A. Pokolev P.A. Rzhestshitski A.V. Sinegovsky S.I. Sumanov A.A. Tanko L. Tarashanski B.A. Toht G. Toth G. Tothi G. Wiebusch C. Yashin Y.S. Zurbanov V.L. Гапоненко А.Ю.