Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1983 д.м.н. Особенности внутрисердечной гемодинамики у больных с недостаточностью кровообращения различной этиологии
  • 1975 к.м.н. Выявление ранних признаков сердечной недостаточности и некоторых механизмов ее компенсации при ишемической болезни сердца

Результаты деятельности

Соавторы: Мареев В.Ю., Агеев Ф.Т., Скворцов А.А., Бакланова Н.А., Орлова Я.А., Арутюнов Г.П., Ардашев А.В., Галявич А.С., Желяков Е.Г., Козиолова Н.А., Nasonova S., Арболишвили Г.Н., Васюк Ю.А., Даниелян М.О., Narusov O.Y., Масенко В.П., Гиляревский С.Р., Лопатин Ю.М., Маленкова В.Ю., Сычев А.В., Ovchinnikov A.G., Беграмбекова Ю.Л., Мареев Ю.В., Фомин И.В., Boytsov S.A., Litonova G., Глезер М.Г., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., Лапина Ю.В. Гиляревский С.Р. Гендлин Г.Е. Камалов А.А. Коротеев А.В. ПЕРЕПЕЧ Н.Б. Саидова М.А. Шляхто Е.В. Arutyunov A.G. DUPLYAKOV D.V. Shlyakhto E.V. TARLOVSKAYA E.I. Аверьянов А.В. Белявский Е.А. Болдуева С.А. Моисеев В.С. Поляков Д.С. Рыбаченко М.С. СКИБИЦКИЙ В.В. Флоря В.Г. Фомин И.В. Якушин С.С. Califf R.M. Бадин Ю.В. Балахонова Т.В. Болотина М.Г. ГАРГАНЕЕВА А.А. Гусейнова Р.М. Егоров Д.С. Забозлаев Ф.Г. Зыков К.А. Мазуров М.Е. Маликова А.В. Оганов Р.Г. Павлов Н.А. СИТНИКОВА М.Ю. Синицын В.Е. Снежицкий В.А. Стамбольский Д.В. Трипотень М.И. Шестакова М.В. Barkoudah E. Danilogorskaya Y.A. Finn P.V. Iavelov I. LANKIN V. McMurray J.J. Pfeffer M.A. Rouleau J.L. Skali H. Solomon S. Uno H. Zelenkofske S.L. Агаев Ф.Н. Гарганеева А.А. Герасимова В.В. Герасимова В.В. Гринева Е.Н. Даниелян М.О. Зайратьянц О.В. Казначеева Е.В. Канорский С.Г. Кечеджиева С.Г. Книгин А.В. Лазебник Л.Б. Лопатин Ю.М. Мартынов А.И. Моисеев С.В. Овчинников А.Г. Ольбинская Л.И. Привалова Е.В. РЕВИШВИЛИ А.Ш. Сайфутдинов Р.Ш. Самко А.Н. Сергиенко В. Скворцов А.Ю. Татенкулова С.Н. Татенкулова С.Н. Чазова И.Е. Челмакииа С.М. Чесникова А.И. Шапошник И.И. Bethel M.A. Boolell M. Buckley B.M. Cappato R. Chacra A.R. Charbonnel B. Coates A.J. Davies M. Diem P. Florea V.G. Haffner S.M. Holman R.R. Holzhauer B. Hua T.A. Konovalova G. Køber L. MAKOLKIN V. Maggioni A. Masson C. Podgarskaya N. Pouleur A.C. Shchendrygina A.A. Shcherbinina E.V. Sychov A. Tikhase A.K. Tikhaze A.K. Velazquez E.J. Yakunin S.N. Zateyshchikov D.A. Zheleznykh E.A. Арзамасцева Н.Е. Артемьева Е.Г. Артемьева Е.В. Бадин Ю.В. Бадин Ю.В. Бадулина Е.С. Бажан С.С. Бацигов Х.А. Виноградова Н.Г. Выгодин В.А. Гарькина С.В. Готье С.В. Гришаев С.Л. Громыко А.А. Громыко Г.А. Громыко Г.А. Джахангиров Т.Ш. Дзахоев М.Э. Дощицин В.Л. Дронова Т.И. Думпис Я.Ю. Зыков К.А. Ильницкий А.Н. Калинкин А.Л. Калюжный Д.Н. Кароли Н.А. Кастанаян А.А. Кечеджиева С.Г. Комолятова В.Н. Коц Я.И. Кузовлев А.Н. Ланкин В.З. Лелякина Т.А. Линчак Р.М. Макарова В.Г. Мамчур С.Е. Недошивин А.О. Панченко Е.П. Петрухина А.А. Ребров А.П. Ройтберг Г.Е. СТАФЕРОВ А.В. Семина Е.В. Середенина Е.М. Сидоренко М.В. Силонов В.М. Стукалова О.В. Татарский Б.А. Терещенко С.Н. Филатов Д.Н. Хадзегова А.Б. Чесникова А.И. Шитов В.Н. Шумаев К.Б. ЮЗВИНКЕВИЧ С.А. Якунин С.А. 2015 2015 ARONOV D. ATKOV O. Achilov A.A. Anatoliy M. Balabolkin M.I. Barbarash O.L. Buse J.B. Buse J.B. C-C C. C-C C. Califf R.M. Chazov E. Chestikova A.U. Circulation McMurray J.J. Circulation Y.N. Deedwania P. F-T C. F-T C. Florya V. Florya V. GLEZER G. Ilyina A.V. KOTS Y. KUKHARCHUK V. Kapelko V.I. Kober L. Lisina M.O. MALAYA L. MIRRAKHIMOV M. Maggioni A.P. McMurray J.J. Moiseyev V.S. Nedosugova L.V. PALEEV N. PASSMAN R. Pan C. Popovici M.I. Prostakova T.S. RAVIELI A. RUDA M. Rudenko B.A. SIDORENKO G. Santini M. Schendrigina A. Shechrbinina E.V. Sychov А. Tatenkulova S.N. Tishman M. Valikulova F.Y. Velazquez E.J. Yakhontov D.A. ZINKO V.2. Zheleznikh E. Абзалиева С.А. Агеева О.А. Адрианов А.В. Адрианов А.В. Адрианов А.В. Алехин М.Н. Амбросимова О.Ю. Андреева Т.Н. Антонова К.В. Арабидзе Г.Г. Ардашева / Москва А.В. Ардашева Москва /.А. Ардашева Москва /.А. Аронов Д.М. Артемова Е.В. Артемьева Е.Г. Артемьева Е.Г. Арутюнов А.Г. Атауллаханова Д.М. Ачилов А.А. Бабокин В.Е. Бадин Ю.В. Бадин Ю.В. Бадин Ю.В. Бадин Ю.В. Бадин Ю.В. Байкулова М.Х. Балтаева Р.У. Банщиков Г.Т. Банщиков Г.Т. Барбик-Жагар Б. Барсов Д.А. Басинкевич А.Б. Белянко Н.Э. Бойцов С.А. Бокерия Л.А. Бологова Т.А. Болотова Т.А. Босых Е.Г. Бощенко А.А. Бубнова М.Г. ВЕРБИЛО С.Л. Виллевальде С.В. Волков Д.Е. Волкова Э.Г. Выгодин В.А. Гапон Л.И. Гарькина С.В. Григорьева Н.М. Гриднева Е.Н. Гринева Е.Н. Грицаев С.А. Гришаев С.Л. Гуляев М.В. Гуревич С.М. Данилогорская Ю.А. Джиоева О.Н. Джунусбекова Г.А. Довженко Т.В. Долотов В.К. Дорофеева Н.К. Думпис Я.Ю. Дупляков Д.В. Егоров Д. Железных Е.А. Залуцкий А.А. Зоря Р.С. Зотова И.В. Ивонин В.А. Ильина А.В. КРАВЧУК Б.Б. Казаченко А.В. Капелько В.И. Каплунова В.Ю. Кармакова Т.А. Карпенко Ю.В. Карпов Р.С. Кательницкая Л.П. Кечеджиева Н.П. Ковальчук В.В. Кожевникова М.В. Козлов В.В. Колоцей Л.В. Колчин А.А. Комаров А.Л. Конев А.В. Коновалова Г.Г. Коновалова Г.Г. Конради А.О. Конрады А.О. Константинов Б.А. Константинова Е.В. Костин С.И. Кропачева Е.С. Кужелева Е.Б. Кузнецов В.А. Кузнецов В.М. Кузнецова Т.В. Кузьмина А.Е. Кулагина Т.Ю. Литонова Т.Н. Лопатин Ю.М. МИТЬКОВА М.Д. МРОЧЕК А.Г. Мартыненко А.В. Марцевич С.Ю. Матчин Ю.Г. Мацкеплишвили С.Т. Мороз В.В. Морозова Н.Б. Мухин Н.А. Наглер Л.Г. Нечепуренко А.А. Никифоров В.Н. Новиков В.А. Носков А.В. ОБРЕЗАН А.Г. Обренович-Кирчански Б. Обренович-Кирчапски Б. Овсянников А.А. Остоич М. Остоич М. ПОДЖИКИНАС А. ПРОЩАЕВ К.И. Панасенко О.М. Патрушева И.Ф. Первез Г. Петрова М.М. Пирогов Ю.А. Писарюк А.С. Подземельников Е.В. Пожарская Н.И. Поздняков Ю.М. Поляков Д.С. Поляков Д.С. Попович М.И. Попович М.П. Пуоджюкинас А. Ревуненков Г.В. Романов Ю.А. Рубцова Н.А. Рыбакова М.К. Рыбаченко М.С. Рябыкина Г.В. СОЛОХИН Ю.А. Савченко В.Г. Саидова М.О. Сайганов С.А. Самко А.Н. Самко А.Н. Самко А.Н. Сангонова Д.Ф. Сандриков В.А. Санкова А.В. Сантини Л. Северин В.В. Сергеев И.Л. Сисакян А.С. Ситникова М.А. Смирнова Е.А. Смирнова Е.А. Смирнова Е.А. Смирнова Е.А. Смирнова Е.А. Соколов А.Н. Соколов Е.И. Сорокина Е.И. Спасский А.А. Сторожаков Г.И. Сугралиев А.Б. ТЕРЕГУЛОВ Ю.Э. Татенкулова С.Н. Татенщикова С.И. Тишман М.И. Ткачев Г.А. Ткачев Г.А. Ткачев Л.Г. Ткачук В.А. Тышова О. Тюрина А.Н. Федоров Г. Финько В.А. Флоря В.Г. Флоря В.Г. Флоря В.Г. Фомин В.В. Хабарова Н.В. Хеймец Г.И. Химий О.В. Ховрин В.В. Ходарева Е.Н. Хохлов Р.А. Хохлов Р.А. Хохлов Р.А. Хрипун А.В. Худорожкова Е.Д. Чазов Е.И. Шаваров А.А. Шакарьян Г.А. Шепелькова Г.С. Щендрыгина А.А. Щербинина Е.В. Щербинина Е.В. Щербинина Е.В. Щербинина Е.В. Щербинина Е.В. Щербинина Е.В. Щербинина Е.В. Яковлева М.В. Якушин С.С. Якушин С.С. Якушин С.С. Ящук Е.В. др под редакцией Е В Шляхто З.А. др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В. др под редакцией Шляхто Зарудский Е.В. карпов ю.а. соавт Ш.Е.