Область научных интересов

Образование

  • 2021 стажировка Психологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия)
  • 2021 стажировка Московский морской учебный спортивно-технический центр ДОСААФ России (Россия)

Результаты деятельности

Соавторы: Репкина Т.Ю., Зарецкая Н.Е., Романенко Ф.А., Беляев В.Р., Гуринов А.Л., Аляутдинов А.Р., Леонтьев П.А., Шилова О.С., Беляев Ю.Р., Шварев С.В., Баранов Д.В., Энтин А.Л., Кублицкий Ю.А., Иванов М.М., Корсакова О.П., Ван В.Г., Деркач А.А., Кузнецов М.А., Смирнова В.В., Харченко С.В., Болысов С.И., Бредихин А.В., Вахрамеева Е.А., Лосюк Г.Н., Яковенко А.К., Баранская А.В., Батаев Ю.В., Воронов Д.А., Гаранкина Е.В., Жиндарев Л.А. Ильясов А.К. Корзинин Д.В. Авдонина А.М. Балдина Е.А. Глухова Е.В. Голубева Е.И. Еременко Е.А. Жданова Е.Ю. Иванов А.Н. Краснова Е.Д. Крехов А.К. Панин А.В. Писцова М.А. Разумовский Р.О. Сёмочкина А.Е. Фролова Н.Л. Фузеина Ю.Н. Боголюбский В.А. Веревкина П.К. Власов М.В. Григорьев В.А. Ефимова Л.Е. Огородов С.А. Полетаева Ю.А. Фоминых П.И. Хмылова М.А. Шатохина В.Е. Шоркунов И.Г. Demidenko N.A. Sadkov S.A. Бондарь И.В. Буркова А.А. Вяткин Е.Г. Голосов В.Н. Денисова А.П. Дорохов Д.В. Иванова Н.Н. Иоч М.Э. Кажукало Г.А. Камалов А.М. Котенков А.В. Лисова А.Д. Лудикова А.В. Мардашова М.В. Мишуринский Д.В. Посаженникова В.С. Смирнова С.В. Стрелецкая И.Д. Чупраков Н.Р. Шеремецкая Е.Д. Шиловцева О.А. Яковлева А.П. Basin A.B. Kuznetsov D. Pronina E.S. Алдошин И.А. Александровский А.Л. Алексеева А.И. Асеева Е.Н. Баслеров С.В. Битюков П.П. Буданов Л.М. Вашков А.А. Гаврило М.В. Головнина Е.А. Дорохова Е.В. Дудков И.Ю. Ежов А.В. Журавлев П.Д. Забавина А.Б. Зазовская Э.П. Караваев В.А. Качалов А.Ю. Кирьянова О.М. Кособокова К.Н. Крашенинников А.Б. Кузнецова Ю.С. Курепин И.В. Леонтьев П.А. Лукьянова С.А. Маккавеев А.Н. Матлахова Е.Ю. Мысливец В.И. Парамонова Т.А. Перетрухина А.О. Рахимова У.Р. Репкина Т.Ю. Рудинская А.И. Седова Н.Б. Семин В.Л. Смирнова А.П. Спиридонов В.А. Степанов А.А. Субетто Д.А. Суворов Н.В. Тарбеева А.М. Трофимова С.С. Хисматуллин Т.И. Шамшурина Е.Н. Ширшова В.Ю. Юров Ф.Д. Anastasia K. Bagirov N.E. Bubnova E.S. Dudkov I.Y. Ezhova E.E. Gavruchenkova A. Grigoriev V. Jung-Hyun K. Krekhov A.K. Merkuliev A.V. Molod'kov A. Nam S.I. Orlov A.V. Ruchkin M. Serdyukov A.G. Son Y. Vyatkin E.D. and A.M. Авессаломова И.А. Архипов В.В. Бадюкова Е.Н. Барышников Д.С. Белова П.М. Берб М.С. Богданова О.А. Бондарев В.П. Бутузова Е.А. Вахнина О.В. Вахрамеева Е.А. Викулина М.А. Воловинский И.В. Вяткин Е.Д. Дегтерев А.В. Дорохов Д.В. Дудоркин Е.С. Дёмина Н.В. Захаров А.Л. Зверев А.В. Зимин М.В. Игнатов Е.И. Илюшина (Михайлюкова) П.Г. Карпухина Н.В. Кизяков А.И. Кондрашов А.А. Константинов Е.А. Константинов П.И. Королева А.О. Кравцова В.И. Кублицкий Ю.А. Кублицкий Ю.А. Лазукова Л.И. Лосюк Г.Н. Малютина А.К. Маркелов М.В. Мерекалова К.А. Моисеев А.И. Нечушкин Р.И. Омельченко Ю.Г. Орлов А.В. Осинова Е.С. Пашков А.А. Петраков Д.А. Петров О. Петрушина М.Н. Ручкин М.В. Рыбалко А.Е. Рыбин А.В. Савенко А.В. Сафьянов Г.А. Сердюков А.Г. Старицын В.А. Субетто Д.А. Суворова А.Н. Тарнопольский Д.А. Толстобров Д.С. Турыкин Л.А. Тутубалина О.В. Тюнин Н.А. Украинцев В.Ю. Успенская О.Н. Харьковец Е.Г. Хохлов С.Ф. Цекина М.В. Чалова Е.Р. Черноморец Л.С. Чеченков П.Д. Шабанова Н.Н. Шафоростов В.М. Шилова О.С. Школьный Д.И. Шумовская Д.А.