Образование

Результаты деятельности

Всего: 18 статей, 5 тезисов докладов, 4 книги, 6 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 534, Scopus: 615

Просмотреть публикации »

Соавторы: Рогаев Е.И., Андреева Т.В., Григоренко А.П., Goltsov A.Y., Gusev F.E., Кунижева С.С., Алисейчик М.П., Селезнева Н.Д., Faskhutdinova G., Golenkina S.A., Protasova M.S., Shagam L., Zaĭnullina A., Влодавец Д.В., Ганчарова О.С., Кирюхина О.О., Колотвин А.В., Лисенкова А.А., Мельник Е.А., Самоходская Л.М., Хуснутдинова Э.К., Akbarian S., Buzina A.N., Geyko A.V., Kuznetsova I.L., Mitchell A.C., Shagam L.I., Tyazhelova T.V., Yigit S., Артемьева С.Б. Вячеславова А.О. Гусев Ф.Е. Злобовская О.А. Манахов А.Д. Морозова И.Ю. Поликарпова А.В. Шидловская О.А. Шимшилашвили Х.Р. Шулякова И.В. Agutin A.V. Akbarian S. Alvarez-Figueroa M. Artemieva S. Aslihan D. Belousova E. Berezikov E. Bharadwaj R. Biragyn A. Bobkov Y.V. Bobkova Y. Bruders R. Buckley K.M. Chen J.Y. Choi E.H. Chulanov V. Citarella M. Crisci J.L. DE LIMA G.M. Dailey C. Dincer A. Dosung S. Dzhenkova M.A. Egorova T. Egorova T. Egorova T.V. Fahong Y. Favorov A. Fedonin G. Fodor A. Gareeva A. Germanenko O. Ghent Girardo D.O. Goldenkova-Pavlova I.V. Goldenkova-Pavlova S.K. Gusev F. Halanych K.M. Houston I.B. Jansen J.D. Jurka J. Kapitonov V.V. Karandashova K.K. Khusnutdinova É. Kittler E. Klementieva N.V. Kocot K.M. Kohn A.B. Kondrashov F.A. Laptenko A.E. Litvinova E. Loseva E.M. Lukiw W.J. Lukiw W.J. Mills C.E. Mitchell A. Monakhova A. Moroz T.P. Myers R.H. Myznikova A. Neverov A.D. Norekian T.P. Okhapkina T. Papassotiropoulos A. Polishchuk M. Povolotskaya I.S. Preuss T.M. Protasova M.A. Ptitsyn A. Puzyrev V. Rast J.P. Romain D. Romanova A.D. Roth Maria D.M. Rykalin V. Sanford R.L. Shidlovskaya O. Shmidt A.A. Shulyakova I. Sidorov I.A. Swalla B. Sweedler J.V. Swore J.J. Timakova A.A. Tobias H. Tushir J.S. Usachev E.V. Vassilieva S.G. Viacheslavova A. Voiciehovskaya Y. Wang S. Zhiping W. Zlobovskaya O.A. Zotova E. Абовян Л.А. Амелина С.С. Бардина М.В. Бородина С.И. Гаврилов А.А. Гаврилова В.А. Гаврилова С.И. Галеева А.Э. Галкин И.И. Гареева А.Р. Гафуров А.Р. Гинтер Е.К. Гмошинский В.И. Голденкова-Павлова И.В. Головин А.В. Горбаленя А.Е. Григоренко А.П. Дейкин А.В. Звонарева Е.С. Зинченко Р.А. Золотарева О.И. Зотова Е.Д. Иллариошкин С.Н. Клюшников С.А. Кузнецова А.А. Лукьянов Е.В. Лунев Е.А. Миронов А.А. Монахова А.В. Мороз Л.Л. Савченко И.М. Синева И.М. Сутормин Д.А. Ульянов С.В. Филиппова Е.И. Шульга Ю.М. Ян Н.И.