Область научных интересов

Образование

  • 2001 д.б.н. Закономерности нарушений сперматогенеза человека при некоторых генетических и инфекционных заболеваниях

Результаты деятельности

Соавторы: Курило Л.Ф., Арифулин Е.А., Черных В., Сорокина Т.М., Шилейко Л., Гомберг М.А., Делекторский В.В., Жуков О.Б., Бочарова Е.Н., Замятнина В.А., Kolomiets O.L., Адамян Л.В., Арсланян К.Н., Атрощенко М.М., Габлия М.Ю., Коломиец О.Л., Курчашова С.Ю., Мурватов К.Д., Поляков В.Ю., Стовбун С.В., Харченко Э.И., Хаят С.Ш., Шахов А.С., Шеваль Е.В., Blanchard E., Chernykh V., Elkina Y.L., Evdokimov V.V., Ашапкин В.В., Белышева Т.С. Боголюбов С.В. Виноградов И.В. Витязева И.И. Волкова Е.Г. Гасанова Т.В. Гетлинг З.М. Голышев С.А. Евдокимов В.В. Ермолаева С.А. Кашинцова А.А. Кинцурашвили Л.Н. Кирьянов Г.И. Лазарева Е.М. Мелкозерова О.А. Поляков В.Ю. Поляков В.Е. Потекаев Н.Н. Прусов А.Н. Седова1 А.О. Сенченков Е.П. Сорокина Т. Спангенберг В.Е. Сухомлинова М.Ю. Твердислов В.А. Ткаченко С.Б. Узбеков Р.Э. Хайат С.Ш. Хафизова П.О. Черных В.Л. Шмальгаузен Е.В. Штаут М.И. 197 Коломиец О.Л. Andreeva M. Arbeille B. Barkhatova O. Bashmakova N.V. Chogovadze A. Cтудницин А.А. Evdokimov V.V. GELFAND I. Gomberg M.A. Guerif F. Gulov A.N. Kalinina E.A. Khayat S.S. Korolev Y.N. Kurilo L. Kutvitskii V.A. Kyian T.A. Makarova N. Malginaa G.B. Michelsona and Chistyakovaa G.N. Mikhailik L.V. Naumenkova V.A. Nikitkina4 E.V. Polyakov A. Romanova J. Sedova A. Shekhter A.B. Shevchenko Y. Shmarina G. Shtaut M. Skoblin Sorokina E.A. Sorokina T. Soukhomlinova M. Stadnichuk V.I. Tronza T.V. Uzbekova S. Vasiliev J. Vinogradov I.V. Zhekaite E.K. Абдумаликов Р.А. Агеев И.М. Айташева З. Акрамов М.М. Алиева И.Б. Альховский С.В. Анискова И.Н. Апридонидзе К.Г. Атрощенко М.М. Багаева М.И. Базова М.М. Барджадзе Б.Г. Барлит О.Г. Булатов М.Ф. Варданян Г.А. Васильев А.Е. Васильев А.Э. Васильев А.В. Васильев Ю.М. Воротеляк Е.А. Галкина С.И. Гамидов С.И. Гаранина А.С. Гембицкая Т.Е. Голиченков В.А. Гусак Ю.К. Давыдова Д.А. Жахур Н. Живулько А.Р. Задубенко Д.В. Задубенко Р. Зайцев А.С. Зинин А.М. Зыкова Г. Иванов П.А. КОГАН Е.А. Калашников В.В. Калашников В.В. Киреев И.И. Климова Р.Р. Куравский М.Л. Курдина М.И. Кущ А.А. Лазарева Е.М. Левина А.В. Левчук Т.Н. Лелекова А.А. Лелекова М.А. Лобанова Н.Н. Локшин В. Макарова Н.П. Мизерницкий Ю.Л. Муронец И.М. Мясников Д. Науменко В.А. Никитина Е.А. Оwtshinnikov N.M. Овчинников Н.М. Овчинников Р.И. Пикулина Л.С. Поляков В.Ю. Попова А.Ю. Раковская И.В. Репина1 С.А. Руднева С.А. Руднева С.А. Сергиенко В.И. Силачёв Д.Н. Скоблин А.А. Сонова М. Сорокина Е.А. Степанян А.А. Стройлова Ю.Ю. Сухих Г.Т. Сысоева А.П. Фаткуллин Т.Р. Хайат С. Харчилава Р.Р. Чалый М.Е. Ченцов Ю.С. Чоговадзе А. Шевцова Ю.С. Шевцова Ю.А. Шехтер А.Б. Шецирули Л.Т. Шугушева Л.Х. Эберт Г.Л. Элькина Ю.Л. Эрешев М.Э.