Область научных интересов

Образование

  • 1996–1997 Аспирантура НИИ медицины труда РАМН, Отделение профессиональной патологии верхних дыхательных путей и органа слуха (Болезни уха, горла и носа; внутренние болезни)
  • 1997 к.м.н.
  • 1994–1996 Ординатура НИИ медицины труда РАМН, Отделение профессиональной патологии верхних дыхательных путей и органа слуха (Болезни уха, горла и носа (профессиональные))
  • 1988–1994 Специалитет Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, 1-й лечебный факультет (Лечебное дело)

Результаты деятельности

Соавторы: Нагибина М.В., Набиуллина Д.Р., Мазус А.И., Крюков А.И., Туаева Р.Г., Цыганова Е.В., Лосева О.К., Смирнов Н.А., Mazus A.I., Кунельская Н.Л., Мартынова Н.Н., Халилулин Т.Р., Серебряков Е.М., Белова Е.Г., Венгеров Ю.Я., Голохвастова Е.Л., Жукова О.В., Каминский Г.Д., Potekayev S.N., Гуров А.В., Кишиневский А.Е., Ольшанский А.Я., Орлова-Морозова Е.A., Тишкевич О.А., Товмасян А.С., Ющук Н.Д., Geine M.D., Golokhvastova E.L., Ogorodnikov D.S., Влацкая Ю.Ф. Гаров Е.В. Ермак Т.Н. Кирасирова Е.А. Литвинова Н.Г. Пронин А.Ю. Тимофеева М.Г. Туровский А.Б. Царапкин Г.Ю. Galimzyanov K.M. Maksimov S.L. Аликеева Г.К. Анютин Р.Г. Ахмедов Д.Р. Байбакова Е.В. Балмасова И.П. Белякова Л.В. Василенко И.П. Вишняков В.В. Володин Н.Н. Гаджикулиева М.М. Горовая Е.В. Дудина К.Р. Егерева Е.В. Еровиченков А.А. Завгородний А.Э. Захарова А.Ф. Знойко О.О. Иванец И.В. Иванников Е.В. Изотова Г.Н. Ильин В.К. КЛИМОВА Е.А. Кадымова М.И. Кареткина Г.Н. Кирюхина Н.В. Кирюшина Е.Г. Красникова Д.И. Кулагина М.Г. Курцер М.А. Кускова Т.К. ЛОПАТИН А.С. Лапченко А.С. Ларюшкин Ю.В. Лосева О.В. Лучихин Л.А. Магомедов М.М. Макарова Г.В. Мацнев Э.И. Мельников О.А. Мигманов Т.Э. Назаренко Т.А. Никифоров В.Н. Никонов Е.Л. Овчинников А.Ю. Ольшанский В.О. Пальчун В.Т. Пархоменко Ю.Г. Решетов И.В. Розенблюм А.Ю. Романенко С.Г. Сударев П.А. Сундуков А.В. Суриков Е.В. ТИМЧЕНКО О.Л. ТОКМАЛАЕВ А.К. Тардов М.В. Тугланова Б.М. Филиппов П.Г. Чалов Д.М. Чистякова В.Р. Шахгильдян В.И. Шестакова И.В. Шульженко А.Е. Янюшкина Е.С. Amansahedov R. Arsienko R. Baranovsky S. Belyaeva V.V. Corritori S. Demikhova O. Doronina O.M. Dukes I. Dumkin V.N. Egorova Y.S. Golub V.V. Gusev D. Inozemtseva E. Ivannikov E.V. Kovelenov A. Kravchenko A. Kuimova U. Kutsemilova A.P. Kuznetsova A. Litvinova N.G. Murphy D. Nikolskaya N.V. Olshanskiy A.Y. Pokrovsky V.V. Radzikhovskaya M. Remeeva J. Richman R. Ruchkina E.V. Savchuk N.P. Shamshurina M.K. Shimonova T. Sidoruk L.M. Sizova N. Stepanova E. Ulyanova Y. Weichert A. Yakovlev A. Yakubova E. Zhukova A.S. Єрьомушкiна Я.М. Абрамова Н.Н. Авдеева М.Г. Агаев А.Г. Адамян Л.В. Адамян Л.В. Алиджанова Х.Г. Андреенкова О.А. Антонова М.В. Аракельян А.С. Аракельян Р.С. Артемьев М.Е. Артемьева-Карелова А.В. Архипов Г.С. Афонина Л.Ю. Бавин К.С. Балахонова Т.В. Баранов И.И. Барышева И.В. Безбородов Н.Г. Бобкова М.Р. Бондарева Г.П. Борiсова М.А. Брико Н.И. Бургасова О.А. Бєлова Є.Г. Валишин Д.А. Вербилова М.Л. Волкова О.Е. Волова Л.А. Воронин Е.Е. Вышеславцева М.В. Галлиулин Н.И. Герасимов И.В. Гехт А.Б. Голиков В.А. Горбачёва Э.С. Гусев Д.А. Гусева Г.Д. Данилычева И.В. Дарбеева О.С. Дербенёва М.Л. Дербенёва М.Л. Дмитриева К.А. Добронравова О.В. Долгушина Н.В. Дробышевская Е.В. Дроздова Т.Г. Дуйко В.В. Ерёмушкина Я.М. Ерёмушкина Я.М. Жукова Е.В. Жуковский Р.О. Зайратьянц О.В. Зайцева И.А. Заславский Д.В. Зуйкова И.Н. ИДРИСОВА Л.С. Иванова Л.А. КАЮКОВА С.И. Кадышев В.А. Казакова А.А. Казакова А.А. Казакова А.А. Калинкина Е.А. Карань Л.С. Караулов А.В. Карев В.Е. Кашуба Э.А. Кесаева М.Ю. Клещева Е.А. Кожевникова Г.М. Козлов А.Б. Козырев О.А. Коноплянников А.Г. Корнилова З.Х. Корсак В.С. Косаева М.С. Краснова С.В. Кузнецова А.В. Кузьмин В.Н. Кузьмин В.Н. Кунельская В.Я. Кускова Т.К. Кухарчук В.В. Латышева И.Б. Левин Д.Ю. Левина Ю.В. Левина Ю.В. Литвинова Н.В. Львова М.Н. Любимцева О.А. Ляпина Е.П. Магарышкина О.В. Малиновский А.А. Малов И.В. Мачулин А.И. Машаел В.С. Митрикова Л.Ц. Митюрина Е.В. Михайлова Е.В. Михалева Л.М. Мишнев О.Д. Мокина Т.А. Моргунова Н.М. Носуля Е.В. Огиенко О.Л. Огошкова Н.В. Оленев А.С. ПОКРОВСКАЯ А.В. ПОЛОВИНКИНА Н.А. Перминова С.В. Першина О.В. Платонов А.Е. Плотникова Ю.К. Подымова А.С. Позднякова Л.Л. Потекаев С.Н. Рабинович С.А. Радзиховская М.В. Рамазанова К.Н. Розенберг В.Я. Самсонова М.В. Свистунова Т.С. Серков И.Л. Сивачева И.Л. Смирнов Е.В. Смирнова Т.Ю. Сохов С.Т. Тарасенко С.В. Титов И.С. Тихомирова С.С. Токин И.И. Тукаева Р. Филиппов О.С. Хаматова А.А. Хамзалиева Р.Б. Ханипова Л.В. Харченко В.И. Хачатрян А.Д. Ходжаева И.М. Хомякова А.В. Хрипун А.И. Хуажева Н.К. Цветков В.В. Цемба В.П. Цинзерлинг В.А. Чеботарева Т.А. Черняев А.Л. Чехова Ю.С. Чумаков П.Л. Шадрин Г.Б. Шатохин А.И. Шахмарданов М.З. Шевцова Н.Е. Шерышева Ю.В. Шимонова Т.Е. Шостак Н.А. Штанев Д.В. Шульдяков А.А. Шухов В.С. Юрин О.Г. Яппаров Р.Г.