Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1979 д.б.н. Морфогенез и экогенез палеозойских цефалопод
  • 1965 к.г.-м.н. Позднеордовикские и силурийские головоногие Казахстана и Средней Азии

Результаты деятельности

Соавторы: Алексеев А.С., Кононова Л.И., Леонова Т.Б., Розанов А.Ю., Горева Н.В., Лебедев О.А., Реймерс А.Н., Янин Б.Т., Кабанов П.Б., Агаджанян А.К., Ванчуров И.А., Исакова Т.Н., Шиловский О.П., Кияшко С.И., Лопатин А.В., Банников А.Ф., Иванов А.В., Лазарев С.С., Мигдисова А.В., Новиков И.В., Пазухин В.Н., Раутиан А.С., Смирнова С.Б., Dauphin Y., Goreva N.V., Mamet B., Ponomarenko A.G., Алифанов В.Р., Афанасьева Г.А., Борисенок В.И. Бывшева Т.В. Вейс А.Ф. Вислобокова И.А. Гагиев М.Х. Голубев В.К. Губин Ю.М. Дзержинский Ф.Я. Жамойда А.И. Иваненко Н.Б. Карху А.А. Кочеткова Н.М. Красилов В.А. Кузина Л.Ф. Кузьмичев Д.В. Кулагина Е.И. Махлина М.Х. Мащенко Е.Н. Михайлова И.А. Новицкая Л.И. Расницын А.П. Рожнов С.В. Сенников А.Г. Старостина Л.П. Суханов В.Б. Федонкин М.А. Филатова Л.И. Шиманский В.Н. Coquel R. Davydov V.I. Feuchtner G. Knuuti J. Lazarev S.S. Makhlina M.H. Martinez-Chacon M.L. Mendez C.A. Rodriguez R.M. Sanchez de Posada L.C. Villa E. WEISS F. van Ginkel A.C. Аристов В.А. Бардашев И.А. Богословская М.Ф. Бойко М.С. Вискова Л.А. Воробьева Э.И. Высоцкий В.И. Гибшман Н.Б. Ефимов М.Б. Журавлев А.Ю. Киселев Г.Н. Королёва Н.В. Кручек С.А. Кузнецова Т.В. Кузьмин А.В. Кузьмина Я.М. Кутелия З.А. Ломизе М.Г. Мазарович О.А. Макридин В.П. Мамедли З.З. Митта В.В. Москаленко Т.В. Назарова В.М. Немировская Т.И. Орлова О.А. Ржезницкий О.В. Ростовцева Ю.И. Симаков К.В. Соболев Р.Н. Сычевская Е.К. Халымбаджа В.Г. Шлыков В.Г. Юрина А.Л. Яцков С.В. 2 Рейтлингер Е.А. Abazid R. Alkadhi H. Andreini D. Arfini F. BELL M.L. Ba J. Bamberg F. Barbagallo R. Barnette A. Barskova M.I. Bischoff B. Bittencourt M.S. Blanco-Ferrara S. Blanke P. Bogaert J. Bogoslovsky B.I. Boucart J. Brenckle P. Bullock-Palmer R. Cademartiri F. Carrascosa P. Cary R. Castellon F.C. Catena A. Chan B.K. Chartrand-Lefebvre C. Chen M. Choi B.D. Chou B. Clayton G. Collet J. Cuellar H. Cuif J.P. DESAI B.G. Dantas R.N. Dauphen Y. Dawood A. Delgado L.A. Denis А. Der A Desbiolles L. Deseive S. Desmet K. Deviggiano A. Dewey M. Dickson D. Esper J. Fang X. Fang X. Forsdahl S.H. Friederich G.E. Gautret P. Genders T.S. Godoy Z.M. Goetschalckx K. Gomez D. Gopalan D. Goreva N.V. Grove E.L. Grove E.L. Günther A. Hadamitzky M. Hadamitzky M. Hansen G. Hausleiter J. Heckner M. Hossein B. Huapalla E.C. Hunink M.G. Husic M. JC Jadav U. Jayawardhana K. Jie W. Juergen O. Kajander S. Kim T.H. Kitagawa K. Konovalova V.A. Konovalova V.A. Konovola V. Krestin G.P. Kristiansen J.F. Kucheva N.A. Kusina L.F. Lambrechtsen J. Laue M. Leipsic J. Leipsic J. Leschka S. Lesser J. Lesser J. Ludwig J. MARZAN M.B. Maaniitty T. Maffei E. Magnussen J. Mahmarian J. Mangold S. Marquet R. Martuscelli E. Martuscelli E. Massberg S. Maurovich-Horvat P. Maurovich-Horvat P. Meijboom W.B. Meijs M.F. Mylona M. Nagasawa S. Naoum C. Naoum C. Nemyrovska T.I. Newby D. Newman W.A. Nguyen T.T. Nomura C.H. Nomura C.H. Otten L.J. PETERSEN K.K. Palomares J.R. Park C. Parkhaev P. Pint Plank F. Pontone G. Pontone G. Preciado-Anaya A. Pugliese F. Rabbat M. Ramanathan S. Reusken A. Reza Orozco M.A. Richards B.C. Rodriguez S. Rubinshtein R. Rubinshtein R. Ryu S. SMALL G.R. Schlosser T. Schmermund A. Schmermund A. Schoenecker N. Schoepf U.J. Schuijf J.D. Serra C.S. Shanbhag S.M. Shimanskii V.V. Shin S. Silvia F. Sinitsyn V.V. Skiadopoulou S. Smettei O.A. Solovieva M.N. Solovjev A.N. Sperandii M.G. Steyerberg E.W. Stocker T.J. Suchanek V. Szilveszter B. Tabbalat R. Tabbalat R. Tchigova V.A. Thomas D.J. Tokmakova A.J. Villines T.C. Wang J.Y. Wang S. Williams A. Williams C.T. Williams T. Yang D.S. Yu J. Zamudio M.D. Zhu Y.F. Zimmermann W. all e. de Feyter P.J. de Graaf F.R. mar S. van Beek E.J. van Mieghem C.A. van Rosendael A. Ёлкин Е.А. Адамия Ш.А. Алиев В.А. Аполлонов М.К. Арешин А.В. Артамонов В.А. Артюшкова О.В. Архипов Ю.В. Астафьева М.М. Ахметшина Л.З. Балясникова С.С. Барышев В.Н. Бейсенова К.К. Белая Н.И. Березнер О.С. Богословский Б.И. Большакова Л.Н. Бондарев В.П. Борисенко Ю.А. Броушкин А.В. Буланов В.В. Василевич Ф.И. Венгерцев В.С. Вишневская B.C. Владыченский А.С. Волкова А.А. Воробьева Э.И. Воробьёва Э.И. Воронов А.В. ВоронцоваТ Н. Галета Я.В. Гатовский Ю.А. Гладенков Ю.Б. Глазкова И.В. Головинова М.А. Голубев В.К. Голубева Е.И. Голубцов В.К. Горбачик Т.Н. Гордеев С.С. Горденко Н.В. Горожанин В.М. Горожанина Е.Н. Горюнова Р.В. Горячев В.Н. Готе Р. Готре П. Грюндель Й. Дежкин В.В. Демченко А.Н. Десаи Б. Джамалов Р.Г. Дмитровская Ю.Е. Долгушин Б.И. Дофен Я. Друщиц В.В. Дубинин Е.П. Дэни Ф. Евстигнеева Т.А. Емельчнова Л.Г. Жерихин В.В. Жилин С.Г. Журавлева Ф.А. Заварзина А.Г. Зайцева Л.В. Захаров В.А. Зеленков Н.В. Зиновьев М.С. И С. Иванов О.П. Ипполитов А.П. ИсаковаТ Н. Карцева О.А. Киселев Д.Н. Кияшко С.П. Ковалев А.А. Козодеров В.В. Комарова Н.Г. Короновский Н.В. Косенко З.А. Косоруков В.Л. Косоруков В.Л. Кочетова Н.Н. Кочуров Б.И. Крамер Д.А. Кручек Кузнецов П.В. Кузьминская К.С. Кузьмичева Е.И. Куиф Ж.П. Курзанов С.М. Курочкин Е.Н. Кушлина В.Б. Л Ф. Лаврентьева В.Д. Лаптева Е.М. Лаптева Н.И. Лебедев И.Г. Лозовский В.Р. Ломизе М.Г. Любченко О.В. Мавринская Т.М. Мазаев А.В. Макеева В.М. Маслакова Н.И. Массол М. Мейен С.В. Мельникова Л.М. Меннер В.В. Мизенс Г.А. Миранцев Г.В. Михайлов К.Е. Морозов П.Е. Морозов Ю.Е. Морозова И.П. Назаров Б.Б. Непоклонова М.И. Нигмаджанов И.М. Никитин Е.Д. Николаева С.В. Нутчина А.А. Овнатанова Н.С. Овчинникова Е.А. Оноприенко Ю.И. Орлеанский В.К. Остапенко В.А. Очев В.Г. Павличева Е.Н. Пантюлин А.Н. Пегета В.П. Перевозчиков И.В. Петрушевская М.Г. Пивоварова И.П. Показеев К.В. Полыновский А.В. Пономаренко А.Г. Пономаренко Г.А. Попова Л.В. Протасевич Д.Л. Пучков В.Н. Радионова Э.П. Разина Т.П. Расулов А.О. Рахимов Рейтлингер Е.А. Ржезницкий О.В. Розанова А.А. Розанова А.Ю. Ромина Л.В. Сабодина Е.П. Садовничий В.А. Садыхова И.А. Сельцер В.Б. Серова Л.Д. Синицын В.Е. Сладковская М.Г. Смирин В.М. Смирин Ю.М. Смирнова Л.В. Смуров А.В. Снакин В.В. Снигирева М.П. Соколов Б.С. Соловьева М.Н. Стародубцева И.А. Старостин В.И. Степанова Т.И. Сураева Ю.Э. Счастливцева Н.П. Тарасова Л.О. Терещенко В.С. Тесакова Е.М. Ткачев С.И. Ткачук В.А. Усс Н.И. Ушатинская Г.Т. Фарзан Р.Х. Финк Т.Е. Фокин П.А. Хераскова Т.Н. Хиами Хилл Р. Цейслер В.М. Че М. Чижова В.А. Шарова Sharova Н.Ю. Шеин С.А. Школин А.А. Шмидт А.В. Шубин С.В. Шуменко С.И. Шурыгина С.В. Щербаков О.А. Эпштейн В.М. Янбулатова М.Г. чин а.с.