Ταυτότητες, Γλώσσα & Λογοτεχνία. Πρακτικά Προσυνεδριακής Συνάντησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων για τα 20 χρόνια λειτουργίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ISBN: 978-618-5147-53-2сборник

Статьи, опубликованные в сборнике