В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
EgorovNS отправить сообщение
открыть новую версию профиля

Егоров Николай Сергеевич пользователь

доктор биологических наук с 1965 года

профессор по кафедре микробиологии с 5 ноября 1965 г.

Прежние места работы (Нажмите для отображения)

Соавторы: Крейер В.Г., Баранова Н.А., Осмоловский А.А., Милько Е.С., Кураков А.В., Стоянова Л.Г., Юдина Т.Г., Ландау Н.С., Пискункова Н.Ф., Полин А.Н., Звонарева Е.С., Нетрусов А.И., Лория Ж.К. показать полностью..., Котова И.Б., Семенова Е.В., Максимов В.Н., Шаркова Т.С., Гречушкина Н.Н., Данилов В.С., Исмаилов А.Д., Баранова И.П., Орехова А.В., Ботвинко И.В., Степанова Р.А., Чердынцева Т.А., Аль-Нури М.А., Выборных С.Н., Попова Е.А., Клечковская В.В., Козлова Ю.И., Батомункуева Б.П., Воробьева Л.И., Залунин И.А., Зарубина А.П., Корниенко Е.И., Федорова Г.Б., Rukavitsyna E.D., Буяк Л.И., Митрофанова Т.И., Погосян С.И., Угарова Н.Н., Ушакова В.И., Аркадьева З.А., Бедненко Д.М., Грушина В.А., Катруха Г.С., Лукьянова А.А., Матвеева Э.О., Пархоменко И.М., Торопова Е.Г., Юдина Т.П., Волокитина М.В., Выпияч А.Н., Малков Ю.А., Олескин А.В., Руденская Г.Н., Самуилов В.Д., Среоши Ш., Толдаев С.В., Шумихин В.Н., Янева М.Б., GULIKOVA O., Андреева Н.А., Березин И.В., Бонарцева Г.А., Борман Е.А., Брюханов А.Л., Булгакова В.Г., Быковская С.В., Галиакберова А.А., Глазер В.М., Голод Н.А., Данилкович Н.М., Данилова И.В., Добрина С.К., Доскоч Я.Е., Егоров С.Н., Жарикова Г.Г., Зеленева Р.Н., Зинченко В.В., Кеппен О.И., Кочетов Г.А., Кощеенко К.А., Маркелова С.И., Мартынкина Л.П., Милованова И.И., Милько Д.М., Обухова Н.А., Ольсинская Н.Л., Передриенко Э.О., Пименова М.Н., Силаев А.Б., Смирнов К.К., Струкова С.М., Тарусов Б.Н., (КНР) Г.Д., Baranova I.P., Berezin I.V., Bonartseva G.N., Eremin I.I., Fedorov A.S., Hallenbeck P.C., Laurinavichene T.V., Yakunin A.F., Александрушкина Н.И., Андреенко Г.В., Аношкина Г.Б., Асланян Р.Р., Бабыкин М.М., Беккер З.Э., Бердникова Т.Ф., Березин И.В., Береснева Г.Г., Беркенгейм Б.М., Биттеева М.Б., Братковская Л.Б., Булушова Н.В., Валуев Л.И., Виноградова К.А., Винокуров В.А., Воюшина Н.Е., Вуйцик Э., Гачок И.В., Гешева Г.Й., Гофман К., Далько Л.Д., Данилова О.В., Даньян Г., Дибирасулаев М.А., Ефимцев Е.И., Задояна С.Б., Захарова, Зенкова В.А., Иваница В.А., Камзолкина О.В., Катруха Г.С., Катруха Г.С., Кирпичников М.П., Киселев О.И., Кожевин П.А., Козиков И.А., Колесников А.А., Колотилова Н.Н., Комаревцев С.К., Кондратьева Е.Н., Корженевская Т.Г., Костина Л.И., Кудряшов Б.А., Кудряшов В., Куплетская М.Б., Лаврикова Крашенинникова В.В., Лойко Н.Г., Ломакина Н.Н., Лютова Л.В., Максимов В.Н., Мардамшина А.Д., Минина Е.Г., Мирчинк Т.Г., Мудрик Е.С., Недбайло А.Н., Нетте И.Т., Ольсинская И., Орлова Т.И., Оршанская Ф.Б., Платэ Н.А., Плетенко М.Г., Подорольская Л.В., Попова О.Е., Прудлов Б., Разиньков В.К., Рассадин А.С., Ревина Л.П., Руковицына Е.Д., Семенова И.Н., Серебрякова Т.Н., Сидорова И.И., Сильвестрова О.И., Смирнова В.А., Соломин А.А., Сультимова Т.Д., Сухарева – Немакова Н.Н., Сысуев В.А., Таптыкова С.Д., Тиморшина С.Н., Толкушкина И.В., Топорова Е.Г., Трофимов В.Т., Тхакер В., Удалова Т.П., Фомичев А.С., Хамидулин В.А., Ходжаев М.Н., Череватенко О.О., Честухина Г.Г., Шабунин С.В., Шарма С., Шепелев А.Д., Шибинска А., Шкаруба В.В., Шнырева М.Г., Юрина М.С., Яковлева В.И.

349 статей, 15 книг, 50 докладов на конференциях, 55 тезисов докладов, 98 патентов, 2 научного отчёта, 2 награды, 1 членство в редколлегии журнала, 1 членство в диссертационном совете, 67 диссертаций, 1 учебный курс

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 228, Scopus: 425

IstinaResearcherID (IRID): 1441970

Деятельность