Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1983 д.х.н. Кинетические закономерности катализа пероксидазой и люциферазой и проблемы использования этих ферментов для определения микроколичеств веществ
  • 1966 к.х.н.

Результаты деятельности

Соавторы: Березин И.В., Ломакина Г.Ю., Бровко Л.Ю., Кокшаров М.И., Brovko L.Y., Смирнова Д.В., Лебедева О.В., Модестова Ю.А., Кутузова Г.Д., Фрунджян В.Г., Духович А.Ф., Dement'eva E.I., Савицкий А.П., Долманова И.Ф., Филиппова Н., Шеховцова Т.Н., Кершенгольц Б., Дементьева Е.И., Скрипкин Е.А., FILIPPOVA N., KUTUZOVA G., Leontieva O.V., Romanova N.A., Gandelman O.A., Беляева Е., Рожкова Г., Власова Т.Н., Рогожин В.В., Lundovskikh I.A., Леонтьева О.В. Малошенок Л.Г. Рубцова М.Ю. Чикишев А.Ю. Frumkina I.G. Makhlis T.A. Варфоломеев С.Д. Домбровский В.А. Самсонова Ж.В. Бабунова В.С. Егоров Н.С. Ефременко Е.Н. Левашов А.В. Фомина А.Д. Cobbold P. NEMES I. POPOVA I. Romanova N.A. Артамонов И. Богданов А.А. Иванова Л.В. Истрате Е.Н. Копылов А.М. Осипов А.П. Пометун Е.В. Попова И.М. Руденко Н.В. Тарасова Н.И. Упоров И.В. Федорчук Е.А. Cherednikova E.Y. DOBIS O. KOST N. Nosenko S.V. Белогурова Н.Г. Воробьева Л.И. Гандельман О.А. Гриффитс М.У. Дейко Т.В. Дружинина Е.Н. Зоров И.Н. Казанская Н.Ф. Карташова В.М. Клячко Н.Л. Колтовер В.К. Коник П.А. Коротеев Н.И. Лундовских И.А. Маслова О.В. Милько Е.С. Мороз Н.А. Немеш И. Оtrashevskaya E.V. Пархоменко И.М. Перевышина Т.А. Поленова Т.Е. Сенько О.В. Степанов Н.А. Стрижова И.А. ТРДАТЯН И. Тишков В.И. Фрумкина И.Г. Черников С.В. Шкуринов А.П. Ameliushkina V.A. Andreeva V.A. Artemenko E.O. BELIAEVA E. BULANOVA E. Cherniad'eva I.F. LEONTEVA O. Mironenko A.V. Moore A.L. Obydenny S.I. SKRIABIN G. Scheglov A.A. Shvets S.V. VOROBIOVA E. VORONOVA V. Zheleznova E.E. Аббасова С.Г. Асланлы А.Г. Атауллаханов Ф.И. Безруких А.Е. Бонарцева Г.А. Варламова А.В. Васильева Т.Е. Веретенова В.А. Воронова В. Гамбарян С.К. Дмитриева-Гетлинг М. Добиш О. Доронин Ю.К. Егоров А.М. Ефимов А.И. Иванов В.Л. Казанская Н.Ф. Калистратова Е.Н. Каминская С.С. Киреев И.И. Курилина Т.А. Легоцкий С.А. Лягин И.В. Миних О. Новичкова Г.А. Райнина Е.И. Свешникова А.Н. Скирда Л.А. Смирнова Д.В. Соколова Н.И. Титов В.Н. Туровецкий В.Б. Фельдман Д. Швядас В.К. Щеголев А.А. ARONOVA E.A. Allue I. Aref’eva L.I. BALDWIN T.O. BUDAGYAN V.M. BUKATINA V. Berezin I.V. Bowers K.C. Changqing L. DANILOVA T.M. DEVINE J.H. Filippova N. GAONA L.G. GARCIA I. GREEN V.A. Gabriyelyan N.I. Gavrilov G.B. Huang E. Ignatova A.A. Karabasova L.Y. Kershengoltz I.B. Kosobokova O.V. MARTINEK K. Makarushin A.A. Maschan A. Nemtseva E.V. POLENOVA T. Panteleev M. Pascual C. Preobrazhenskaya T.B. RADIC L. RODRIGUEZ M.J. ROMAY C. Rainina E.I. SEPULVEDABESSERA M.A. Sandalova T. Sepul'veda-Bessera M.A. Sinodova E.M. TOLSTYKH P. Tolba M. VOZNY Y. Vasil'eva T. Veretenova V.A. Weiss D.G. YEVSEEV P.V. Zhai X. Zubov A. Андреева В. Атякшева Л.Ф. Балинер Л.М. Березин И.В. Богаутдинов З.Ф. Богданов, мл. А.А. Болдвин Т.О. Брусованик В.И. Бугрова А.Е. Букатина В. Буланова Е.Г. Бутаков А.А. Быков В.И. Васькова Е. Винокурова Н.В. Владимиров Николаева Г.Н. Воробьева Е.А. Гариев И.А. Горбачев В.Ю. Горячев Н.С. Григоренко Б.Л. Григоренко В.Г. Денисов Е.Т. Дзантиев Б.Б. Дорошина О.С. Железнова Е.Е. Игнатова А.А. Индейкина М.И. Каламкаров Г.Р. Карабасова М.А. Клесов А.А. Кобялко В.О. Кондаков С.Э. Корягина В.А. Корягина В.А. Кост Н. Костюкевич Ю.И. Котельников А.И. Кудряшева Н.С. Кукаев Е.Н. Курова В.С. Курочкин И.Н. Ларионова Н.И. Луковенков А.В. Лущекина С.В. Максудов Г.Ю. Мартинек К. Масчан М.А. Мельников М.Я. Мешков Н.А. Мохаммадзаде С. Муронец В.И. Немухин А.В. Нетте И.Т. Новиков К.Н. Новичкова Д.А. Ольсинская И. Ольсинская Н.Л. Опарин Ю.Г. Осипова Т.А. Отрашевская Е.В. Панеш А.М. Пантелеев М.А. Папковский Д.Б. Пеков С.И. Петровская Л.Е. Плотицына Е. Поломских В. Пономарев Г.В. Попов В.О. Радич Л. Райнина Е.И. Ривкина Е. Родионов Ю.В. Рожкова Н.Г. Розенков В.Ю. Романова И.В. Семенов Н.А. Силаев М.М. Синицын А.П. Солодовникова Т.А. Спирина Е.В. Стародубцева Н.Л. Татиколов А.С. Трудил Д. Федорченко К.Ю. Фельдман Т.Б. Хролова О. Цыбенова С.Б. Чередникова Е.Ю. Чухрай Е.С. Швец С.В. Щербина А.А. Ярилин А.А. Ярополов А.И. Ярополов А.И. Яшин И.В.