Область научных интересов

Образование

  • 1992 д.г.-м.н. Рифтогенез в геологической истории Земли и планет земной группы

Результаты деятельности

Соавторы: Малышев Н.А., Алёшина К.Ф., Копаевич Л.Ф., Болотов С.Н., Ершов А.В., Коротаев М.В., Фокин П.А., Петров Е.И., Барабошкин Е.Ю., Родина Е.А., Cloetingh S., Алексеев А.С., Назаревич Б.П., Панов Д.И., Афанасенков А.П., Яковишина Е.В., Stephenson R.A., Фрейман С.И., Ziegler M.H., Лыгина Е.А., Правикова Н.В., Nikishin V.A., Бордунов С.И., Фурнэ А.В., Баскакова Г.В., Лобковский Л.И., Альмендингер О.А., Габдуллин Р.Р., Рубцова Е.В., Ilina V.V. Obukhov A.N. Брунэ М.Ф. Кузнецов Н.Б. Verzhbitsky V.E. Жуков Н.Н. Московский Д.В. Хаин В.Е. Шалимов И.В. Якубчук А.С. Brunet M.F. Posamentier H.W. Бордюг (Унгер) А.В. Митюков А.В. Петров Е.И. Тверитинова Т.Ю. Шипилов Э.В. Amelin N. Dubenskiy A. Gaina C. Petrov E.I. Verzhbitsky V.E. Вержбицкий В.Е. Гайна К. Глумов И.Ф. Голованов Д.Ю. Горбачев В.И. Клутинг С. Коротаев М.Ю. Милановский Е.Е. Никитин М.Ю. Тихомиров П.Л. Япаскурт В.О. Cloetingh S. Demirer A. Foulger G.R. Kosova S.S. Okay A.I. Tüysüz O. Валющева А.А. Гаврилов Ю.О. Казмин Ю.Б. Колесникова А.А. Морозов А.Ф. Обметко В.В. Соборнов К.О. Хлебникова О.А. Kulyukina N.A. Lankreijer A. Morgunova E.S. Ustinova M.A. Wannier M. Александрова Г.Н. Бадулина Н.В. Данилкин С.М. Доронина М.С. Косоруков В.Л. Краснова Е.А. Линева М.Д. Малышева Е.О. Мясоедов Н.Ф. Никишин В.А. Олферьев А.Г. Петров Е.И. Посаментиер Х.В. Поселов В.А. Проскурнин В.Ф. Романюк T.В. Романюк Т.В. Самарин Е.Н. Сколотнев С.Г. Страшко А.В. Тевелев А.В. Устинова М.А. Худолей А.К. Черных А.А. Чижова Е.Р. Чикишев А.А. Шешуков В.С. Basilevsky A.T. Brunet M.F. Burov E.B. Ershova V.B. Ishiwateri A. Karabano N. Kazmin Y.A. Kleshchina L.N. M-F B. Morozov A.F. Posamentier H. Skolotnev S.G. Беляев М.О. Большакова М.А. Булычев А.А. Буров Е.Б. Бычков А.Ю. Верещагина М.И. Галушкин Ю.И. Гатовский Ю.А. Драчев Л.А. Жуков Н.Н. Калмыков А.Г. Калмыков Г.А. Колесникова A.A. Колюбакин А.А. Комиссаров Д.К. Куницына И.В. Лаврищев В.А. Латыпова М.Р. Лобковский Л.И. Ломизе М.Г. Луговая О.В. Ляпунов С.М. Махатадзе Г.В. Милановский Е.Е. Петров Е.И. Петров О.В. Попов А.С. Попов М.Г. Попова А.Б. Прокопьев А.В. Пущаровский Д.Ю. Расцветаев Л.М. Реентович А.В. Розанов С.Б. Росляков А.Г. Соловьев А.В. Старовойтов А.В. Стефенсон Р. Ступакова А.В. Суслова А.А. Токарев М.Ю. Ульянов Г.В. Франке Д. Хмелевской В.К. Хотылев А.О. Янин Б.Т. Ait O.R. Akinin V.V. Babain V.A. Bembinova E.Y. Beziazykov A.V. Bobina N.N. Boldyrev M. Bolotov S.N. Brunet M.F. Bulot L.G. Burau G. Canerot J. Chipizubov A.V. Dahl N. Daudina D.A. Dimitriu R.f. Faleide J. Funk H.P. Gabriel I. Guiraud R. Hirsh F. Ismailzadeh A.T. Ivanov M.A. Kashubin S. Khoroshilova M.A. Khudoley A.K. Kolubakin A.A. Komissarov D.K. Kotkin A.S. Kozhuharov E. Kulemin R.F. Lie O. Lobkovski L.I. Lugovaya O.V. Lukashev R.V. Malovichko M.S. Masse J.P. Memmi L. Milanovsky Y.Y. Miles L. Mooney W.d. Mouly B. Murzin S.M. Mutterlose J. Myasoedov N.K. Nikitina V.A. Ovechkina M.N. Platel J.P. Poisson A. Poselov V. Pronin A.A. Rawson P.F. Rey J. Reydik Y.V. Sandulescu I. Sassi W. Sava C.f. Savin V. Slyuta E.N. Stovba S.N. Tolmacheva T.Y. Ulyunov G. Vail P.R. Van Hinte J.E. Vincent S. Voznesenskii A.I. Wijbrans J.b. Wilson F.J. Агафонова С.А. Айбулатов Д.Н. Амон Э.О. Бабурин В.Л. Бадина С.В. Бадулин С.И. Баженова О.К. Базилевский А.Т. Баранов Б.В. Баранская А.В. Безъязыков А.В. Беньямовский В.Н. Богданова М.Д. Божко Н.А. Борисенок В.И. Бородулин А.А. Брюханов В.А. Брючко В.К. Бурлин Ю.К. Бурый О.В. Быстрова А.Г. Васильева И.С. Веймарн А.Б. Вергун А.П. Вишневская В.С. Вознесенский Е.А. Вологжанина Е.В. Володина Е.А. Волож Ю.А. Гайдук В.В. Гангнус И.А. Гиппиус Ф.Н. Глазунов Б.Б. Горбенко Е.С. Горячко М.Д. Гречушникова М.Г. Гриб Н.Н. Губанов М.Н. Гусев А.В. Демидов А.Н. Демьянков С.С. Дмитриева Т.А. Добролюбов С.А. Дозорова К.А. Дубинин Е.П. Елисов В.В. Жмур В.В. Зайцева Е.Л. Замотина З.С. Запорожец Н.И. Захаров В.Е. Иванов М.Н. Иванова А.А. Иващенко А.И. Ивельская Т.Н. Ипполитов А.П. Исаев В.С. КАГАНСКИЙ В.Л. Кириллова Т.А. Когарко Л.Н. Кононова Л.И. Королев Н.А. Короновский Н.В. Косицкий А.Г. Кособокова К.Н. Котова Т.В. Кравцова В.И. Красникова О.А. Круглова С.А. Кузляпина М.А. Кузнецов С.Ю. Кузьмин Р.О. Кузьмичева Т.А. Куликов Е.А. Кулёмин Р.Ф. Лаверов Н.П. Лакеев В.Г. Леонова Т.Б. Лидская А.В. Линева М.Д. Лыгин И.В. Любицкий Ю.В. Ляпунов С.М. Магрицкий Д.В. Мазарович О.А. Малев-Ланецкий Д.В. Маракушев А.А. Марков С.Ю. Маркова (Котова) О.И. Мартиросян Е.В. Марченков К.И. Маскевич А.С. Межеловский Н.В. Милановский Е.Ю. Милеев В.С. Митенко Г.В. Митрофанова Н.О. Мули Б. Мурзин Ш.М. Мурзин Ш.М. Наймарк А.А. Напрасников Д.А. Неуромов И.И. Новиков С.С. Нокелайнен Т.С. Огородов С.А. Паньков Поляков С.Ю. Парамонова А.А. Пахомова О.М. Певзнер Л.А. Пешков Г.А. Пижанкова Е.И. Пинегина Т.К. Пирогова А.С. Полудеткина Е.Н. Поляков А.А. Поляков А.А. Пономарев Д.В. Поплавский Р.О. Попов А.Б. Посаментьер Г.У. Посаментьер Х. Посёлов В.А. Присяжная А.А. Притворов А.Л. Рабинович А.Б. Разжигаева Н.Г. Рогов М.А. Романенко Ф.А. Романова Э.П. Рыжков В.М. Рябухин А.Г. Самборский Т.В. Самохин М.А. Сапов Д.А. Сапрыкина Я.В. Симакин В.В. Симонов Д.А. Сирин А.А. Скворцов М.Б. Смекалин О.П. Смиренникова Е.В. Смульский И.И. Соболев Р.Н. Соколова Е.А. Соколовский И.И. Соромотин А.В. Старостенко В.И. Стрелков М.А. Суханов А.Л. Сущевская Н.М. Тагаев А.А. Танинская Н.В. Тарбеева А.М. Татаринов В.В. Тикунов В.С. Тимошенко Т.В. Тихоцкий С.А. Тишков А.А. Трофимов В.Т. Фадеева Н.П. Филимонов С.В. Фоулджер Д. Фоулджер Д.Р. Фролов В.Т. Фролов С.В. Фролова Н.Л. Хилимонюк В.З. Хомутова Т.А. Хрисанов В.Р. Хропов А.Г. Цейслер В.М. Циглер П.A. Чашкина В.В. Черенков В.В. Чернов В.Г. Чернова И. Чжан А.А. Чу Ц. Чуженькова В.А. Чурюлин Е.В. Шало-Пра Ф. Шамин Р.В. Шанина В.В. Шаров А.М. Шевченко Г.В. Шеин В.А. Шиманский В.В. Широков Д.Д. Школьный Д.И. Шлезингер А.Е. Шокарев С.Ю. Эхр П.В. Яковенко И.П. Яровенко И.В. поляков а.а.