В связи с техническими работами в центре обработки данных, часть прикреплённых файлов в настоящее время недоступна.
 
Ziegler Minh Hoang

Ziegler Minh Hoang

Соавторы: Никишин А.М., Cloetingh S., Stephenson R.A., Фокин П.А., Коротаев М.В., Фурнэ А.В., Болотов С.Н., Алексеев А.С., Назаревич Б.П., Панов Д.И., Шалимов И.В., Böhme W., Geissler P. показать полностью..., Nguyen T.Q., Ilina V.V., Барабошкин Е.Ю., Копаевич Л.Ф., Bembinova E.Y., Brunet M.F., Dölle C., Grismer L.L., Hartmann T., Ihlow F., Lankreijer A., Nguyen T.T., Niere M.d., Rödder D., Schmitz A., Брунэ М.Ф., Ершов А.В., Назаров Р.А., Поярков Н.А., Тихомиров П.Л., Шипилов Э.В., Ahn I., Albers J., Andreone F., Bolotov S.N., Botto N.W., Brown J., Brunet M.F., Cameron R.A., Cornu T., Crottini A., Dang N.K., Dinh H.T., Dolch R., Dudorov A., Edmonds D., Evers L.G., Foerster A., Freeman K.L., Friedrich M.W., Gisler G., Gladkovsky S.V., Glaw F., Glazachev D., Granvik M., Grokhovsky V.I., Guenter H., Guillou-Frottier L., Gural P.S., Haba M.K., Hardebol N., Hendrix R., Hiroi T., Jenniskens P., Kartashova A., Khaibrakhmanov S., Kharlamov V., Komatsu M., Korochantsev A.V., Kuiper J., Kupfer A., Lathrop A., Lenkey L., Loan L., Magdala T., Mayer A., Mikouchi T., Murphy R.W., Müller H., Nagao K., Neang T., Noel H., Norder H., Ohler A., Phung M.T., Qiu-Li L., Randrianantoandro C., Raselimanana A.P., Roeske S., Rosa G., Rowland D.J., Rusakov Y.S., Rybnov Y., Sanborn M.E., Sears D.F., Serdyuk I., Sokoutis D., Solofo J.F., Tang G., Tran T.A., Ustinova M.A., Vences M., Verosub K.L., Vokhmintsev A.S., Vu N.T., Weinstein I.A., Willingshofer E., Wimpenny J., Worum G., Xian-Hua L., Yamakawa A., Yin Q., Zhou Q., Zolensky M.E., van Leeuwen D., van Wees J.D., Багатуров М.Ф., Бирюков Е.А., Бон Д., Горбачев В.И., Кабан М.К., Коган Э.М., Ларионов М.Ю., Литвинчук С.Н., Милде М., Моор В.В., Никифоров А.А., Никифоров В.Н., Орлов Н.Л., Шер А.В., Шмитт-Копплин Ф., ред ).

20 статей, 3 доклада на конференциях, 6 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1323, Scopus: 1460

IstinaResearcherID (IRID): 440466

Деятельность