Analiz mikrobioty dolgozhiteley Moskvy s ispol'zovaniyem vysokoproizvoditel'nogo sekvenirovaniyaстатья

Статья опубликована в журнале из перечня ВАК