Образование

Результаты деятельности

Всего: 107 статей, 1 тезисы доклада, 2 книги, 22 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 53, Scopus: 274

Просмотреть публикации »

Соавторы: Стражеско И.Д., Рунихина Н.К., Boytsov S.A., Akasheva D., КОТОВСКАЯ Ю.В., Дудинская Е.Н., Шарашкина Н.В., Brailova N.V., Plokhova E.V., Dudinskaya E.N., Остапенко В.С., Шестакова М.В., Kruglikova A.S., Pykhtina V.S., Лысенков С.Н., Isaikina O., Sharashkina N.V., Каштанова Д.А., Мхитарян Э.А., Agaltsov M.V., Выгодин В.А., Merkusheva L.I., Ostapenko V., Озеров В.С., Орлова Я.А., Сандаков Я.П., Скворцов Д.А., Barbarash O.L., Gomyranova N., Pokrovskaya M.S., Vygodin V., ДРАПКИНА О.М., Кобалава Ж.Д., Мареев В.Ю., Мельниченко Г.А., Решетова А.А., Русланова К.Р., Ушкалова Е.А., Юдин С.М., Якушин С.С., Cherdak M., Fendrikova A.V., Iavelov I., Беграмбекова Ю.Л., Виллевальде С.В., Галявич А.С., Гарганеева А.А., Дедов И.И., Джуманиязова И.Х., Дупляков Д.В., Каштанов Д.А., Козиолова Н.А., Комаров А.Л., Конради А.О., Косовская О.Н., Лузина А.В., Мареев Ю.В., Озеров К.Р., Онучина Ю.С., Панченко Е.П., СКИБИЦКИЙ В.В., Середенина Е.М., Стрельцова Л.И., Фролова Е.в., Шапошник И.И., Юдин В.С., Мильто А.С., Akhmetov V.A., Ashrafyan L.A., Bazaeva E.V., Chuchalin A.G., Cметанина С.А., DUPLYAKOV D.V., Efremushkina A.A., Eruslanova K.A., Fadeeva M.S., Fedintsev A., Galeev È.M., Golovnina O.A., Gromova O.A., Ilyushchenko A.K., Ivashkin V.T., Janis L., Karpov R.E., Kazakhmedov E.R., Khovasova N.O., Kislyak O.A., Kotovskaya Y., Kraevoy S.A., Larina V.N., Livzan M.A., Lokshin V., Matkava L.R., Meshkov A.N., Naumov A.V., Onuchina J., Petraikin A.V., Poddubnaya I.V., Press Y., Reshetova A.A., Sharushkina N.V., Skabitskii I.V., Spiropoulos N.A., Tokarskaia E.A., Ulyanin A., Veclich A.S., Zemlyanukhina A.A., Zharkova M.S., Абдулха-ков С.Р., Авдеев С.Н., Агафонова Ю.А., Агеев Ф.Т., Акашева  Д.У., Акопян А.А., Алексанян Л.В., Алексеев О.П., Анисимов В.Н., Антипов А.В., Арутюнов Г.П., Аталян А.В., Бабичева А.О., Бабунашвили А.М., Балыкова Л.А., Баранова А., Белая Н.Л., Бенберин В.В., Бойков С.А., Браилов Ю.А., Вагнер В.Д., Валеева Л.В., Валента Р., Василькова Д.П., Вечерина Н.И., Викторова И.А., Виноградов О.И., Владимир Н.А., Власова Н.Л., Волчегорский И.А., Воробьёва Н.М., Галочкин С.А., Гаус О.В., Гинцбург А.Л., Глущенко О.Е., Гомберг В.Г., Горбенко А.В., Горелов А.В., Горшков А.Ю., Гудков Д.А., Гуненков А.В., Дзгоева Ф.Х., Ди Ренцо Д.К., Дроздова Л.Ю., Друк И.В., ЕГШАТЯН Л.В., Ерема В.В., Ерусланов К.А., Ершов А.В., Ершова А.И., Ершова Е.В., Ефремова Е.В., Задионченко В.С., Зайцев А.А., Землянухина А.А., Зырянов С., Измайлова О.С., Ильина Е.Н., Индилова Н.И., Иоселиани Д.Г., Казахмедов Э.Р., Кайдарова Д., Калашникова М.Ф., Каневская С.С., Карапетян Л.В., Караулов А.В., Карпачева О.В., Карпенков Д.С., Кашталап В.В., Кескинов А.А., Киселева А.В., Кля-ритская И.Л., Колбасников С.В., Комшилова К.А., Кореннова О.Ю., Корочанская Н.В., Коршунов А.С., Кочергина А.М., Крылов К.Ю., Кужелева Е.Б., Кутихин А.Г., Лазебник Л.Б., Лебедев О.И., Леонтьев В.К., Лесина Е.И., Лесняк П.И., Лила А.М., Лутова Н.Б., МАРЬИН, Мазурина Н.В., Мазуров В.И., Макаров В.В., Макарова Н.А., Максимов В.А., Мамаев С.А., Мамедова Э., Мамчур А.А., Маневич Т.М., Мартов А.Г., Марьяндышев А.О., Масленников Р.В., Массар Ж., Мачехина Л.В., Медведев О.С., Мелехин А.И., Метельская В.А., Моисеев С.В., Морозова О.Л., Москалев А.А., Мхитарян Е.А., Найденко Е.В., Намазова-Баранова Л.С., Наркевич А.Н., Недогода С.В., Недошивин А.О., Незнанов Н.Г., Нечаева Г.И., Никифоров В.С., Никишова Е.И., Николаев Н.А., Омельяновский В.В., Орджоникидзе М.К., Осадчий Е.Г., Охлопков В.А., ПРОЩАЕВ К.И., Павлинова Е.Б., Пашлов А.В., Петров В.И., Петрова А.Г., Петрова Н.В., Писклаков А.В., Повторейко А.В., Погодина А.В., Погосова Н.В., Полуектова Е.А., Полушин Н.И., Попов С.В., РОЖИНСКАЯ Л.Я., Рагино Ю.И., Радзинский В.Е., Ребров А.П., Ренева С.А., Родионова С.С., Ройтберг Г.Е., Ройтман Е.В., Романцова Т.И., Руммо О.О., Румянцев С.А., Румянцева А.М., Руяткина Л.А., Рычкова Л.В., СУРКОВ А.Н., Сайфутдинов Р.И., Седых Е.В., Селимзянова Л.Р., Скворцова В.И., Скирденко Ю.П., Скрипников И.А., Снежицкий В.А., Советкина Н.В., Софронов А.Г., Спиропулос Н.А., Станойкович Т., Старкова Е.В., Стремоухов А.А., Суплотова Л.А., Суркова Е.В., Сутулова Е.Р., Сутурина Л.В., ТОРОПОВА Н.П., Танашян М.М., Тахчиди Х.П., Тихменев Е.А., Тищенко П.Д., Торшин И.Ю., Тотчиев Г.Ф., Трошина Е.А., Тулупов Р.В., Тумян Г.С., Усов Г.М., Устинова Н.А., Фадеев В.Н., Фадеев В.В., Федорин М.М., Федяева В.К., Феоктистова О.А., Фофанова Т.В., ХУБУТИЯ М.Ш., Хавинсон В.Х., Хаитов М.Р., Халявин А.Б., Хлебус Э.Ю., Хохлунов С.М., Чалая И.П., Чебаненко Е.В., Шаллер К., Шевцевленко Ю.Ю., Шепель Н.Э., Шестакова Е.А., Шифрин О.С., Штейнборм И.Г., Щербакова В.И., Ягода А.В., Яковчук А.Ю., Янушевич О.О.