Козловская Л.И.

Козловская Л.И.

Соавторы: Карганова Г.Г., Осолодкин Д.И., Палюлин В.А., Орлов А.А., Ishmukhametov A., Белова О.А., Зефиров Н.С., Дуева Е.В., Romanova L.I., Волок В.П., Rogova Y.V., Гмыль А.П., Холодилов И.С. показать полностью..., Буренкова Л.А., Коршун В.А., Шевцова А.С., Chistov A.A., Шустова Е.Ю., Коротков Ю.С., Пиняева А.Н., Романова Л.Ю., Shishova A.A., Еремеева Т.П., Ивин Ю.Ю., Игнатьев Г.М., Ковпак А.А., Мотузова О.В., Aralov A.V., Gmyl L.V., Vorovitch M.F., Егоров А.М., Елецкая А.А., Никитина А.А., Чернохаева Л.Л., Аверина Е.Б., ГОРДЕЙЧУК И.В., Доценко В.В., Короткова Е.А., Красота А.Ю., Лукашев А.Н., Пиванова Г.П., Baykova O.Y., Pentkovski V.M., Shakaryan A., Беляев Е.С., Иванова О.Е., Литов А.Г., Матюгина Е.С., Морозова Н.С., Рогова Ю.В., Устинов А.В., Bell-Sakyi L., Bespyatova L.A., Brylev V.A., Bugmyrin S.V., Drenichev M.S., Frolov K.A., Ivanova O.E., Maikova G.B., Proskurin G.V., Shevtsova A.S., Siniugina A.A., Гмыль Л.В., Жеребкер А.Я., Каира А.Н., Кирпичников М.П., Кочетков С.Н., Перминова И.В., Седенкова К.Н., Слесарчук Н.А., Соколова О.С., Уварова В.И., Фомина А.Д., Хапчаев Ю.Х., Хватов Е.В., Шайтан К.В., Штро А.А., CHUMAKOV K., Ieshko E.P., Jegorov A.V., Khandazhinskaya A., Korshun V.A., Krivokolysko S.G., Kutyakov S.V., Lioznov D., Pivanova G.P., Snoeck R., Varnek A., Алферова В.А., Анкудинова А.В., Апарин И.О., Аралов А.В., Байкова О.Ю., Бартов М.С., Белялетдинова И.Х., Беспятова Л.А., Бугмырин С.В., Бутов Г.М., Василенко Д.А., Глухов Г.С., Гра О.А., Гришин Ю.К., Грунина Т.М., Дедков В.Г., Ершова А.С., Иешко Е.П., Карягина-Жулина А.С., Килячина А.С., Коручеков А.А., Кузнецова Т.С., Курагина В.М., Кучина В.В., Лунин В.Г., Маркелов М.Л., Мефед К.М., Михайлов С.Н., Моисеенко А.В., Никитин Т.Д., Ословский В.Е., Помазкина Л.В., Пурмак К.А., Савина Д.М., Цзан С., Шамсутдинов А.Ф., Шипулин Г.А., Яковенко М.Л., Aibulatov S.V., Akhmatova N.K., Akhmedova D.A., Ales C., Anastasia G., Antonova L., Aydakova A.V., Bayurova E., Bekova M.V., Bell-Saky L., Boiko E.A., Bulanenko V.P., Butenko A.M., Böttcher S., Danilenko, Diedrich S., Dobrosmislov I.A., Dodina M.S., Drexler J.F., Drosten C., Dzhaparidze N.I., Dzhivanian T.I., Eis-Hübinger A., Erovichenkov A.A., Erovichenkov A.A., Eugene K., Eugene N., Faizuloev E.B., Fedonin G., Feldblium I., Frolenko V.S., Galushkina Z.M., Garshinina A., Gavelya N.V., Golitsyna L.N., Gracheva A., Grard G., Greiner L., Gridneva K.A., Grishina K.G., Gunnar W., Horvath D., Ipatova D.V., Ivanov A., Ivanova O., Joanna Z., KOOPMANS M., Kamzeeva P., Khalin A.V., Khamitov R., Khrulev A.A., Klimentov A.S., Kolpakova E., Kolpakova E.S., Korduban A.K., Korduban A.K., Kryuchkov R.A., LENEVA I., Lekana-Douki S., Leneva I., Leroy E., Litvinov D.S., Lyapustin V.N., Lyashchuk A.M., Manuvera V.A., Matsvay A., Mikhura I.V., Milovanov Y.S., Milovanova L.Y., Neverov A.D., Nkoghe D., Novikova N.A., Oksanich A.S., Pilikova O.M., Pimkina E.V., Rathi B., Reimerink J., Romanenko E.M., Romanenkova N.I., Romanova E.G., Rozaeva N.R., Safonova M.V., Savelyev E.N., Sergienko O.V., Shchukina V., Shmanai V.V., Streshnev P.P., Tatjana A.Ž., Taty-Taty R., Tcelykh I.O., Timofeev A.V., Tsvetkov V.B., Tuchynska K., Tyurin A.P., Ulashchik E.A., Uslu G., Vakalova E.V., Vladimir O., Yagovkina N.V., Yagovkina N.V., Zakharova M.Y., komissarov, Överby A.K., Агол В.И., Акимкин В.Г., Алешенко Н.Л., Антонов Л.П., Антонова Л.П., Артемов Е.К., Ахмадишина Л.В., Бабкина Г.М., Багров Д.В., Бекетов В.Д., Беляков С.В., Бибилашвили Р.Ш., Бойко В.А., Бриджеш Р., Брылёв В.А., Брылёв В.А., Бутенко А.М., Вакуленко Ю.А., Валдохина А.В., Варижук А.М., Ведешина А.А., Войцеховская Я.А., Габибов А.Г., Галушкина З.М., Ганчарова О.С., Гинцбург А.Л., Горелов А.В., Громов А.В., Гудов В.П., Драчева Н.А., Дудина М.С., Ежлова Е.Б., Еровиченков А.А., Жернов Ю.В., Зайцев П.А., Зверев В.В., Зефиров Н.А., Зефирова О.Н., Золотов Н.Н., Зырина А.Н., Иванов И.С., Иванченко А.В., Исаева О.В., Ишмухаметов А.З., Калиберда Е.Г., Карлова М.Г., Карташова Н., Карташова Н.А., Кедик С.А., Клементов А.С., Клотченко С.А., Кнорре В.Д., Ковальчук И.В., Ковальчук И.В., Колпакова Е.С., Корчева А.П., Костюкевич Ю.И., Краснопрошина Л.И., Крючков Р.А., Кудрявцев В.В., Кузнецов Н.А., Лагарькова М.А., Лазарев В.Н., Ларичев В.Ф., Липская Г.Ю., Логинова С.В., Логиновских Н.В., Лящук А.М., Мазанкова Л.Н., Максимов Н.Л., Манухина М.С., Мельникова А.А., Миненков Д.С., Мойсенович А.М., Молокоедов А.С., Морозов А.С., Мустафина А.Н., Мухин Н.А., Нидхи Д., Никитин Н.А., Николаев Е.Н., Николаева Ю.В., Новиков М.С., Оtrashevskaya E.V., ОСМАНОВ И.М., Орлинсон Б.С., Орлов А.А., Палькеева М.Е., Парузина Д.В., Парфёнова Е.В., Петремгвдлишвили К., Погодина В.В., Позмогова Г.Е., Попова А.Ю., Поромов А.А., Припузова Н.С., Проскурин Г.В., Простова М.А., Прохорчук Е.Б., Радченко Е.В., Романенко В.В., Романенко Е.Н., Романенко Е.Н., Рубекина А.А., Рычев М.В., Сапожникова К.А., Семихин А.С., Сидорова М.В., Сильнова О.В., Смирнов И.В., Соломащенко Н.И., Сольев П.Н., Сперанская А.С., Стрешнев Ф.П., Терешкина Н.В., Тихонова Г.А., Ткачук А.П., Трухин В.П., Тучинская К.К., Усенко Д.В., Федорова О.С., Федякина И.Т., Фроленко В.С., Хафизов К.Ф., Хербст А., Хитрина Е.В., Хуторецкая Н.В., Чеканова Т.А., Чернявская О.П., Чистов А.А., Шаталов Д.О., Ширшин Е.А., Якименко В.В., Яковлев А.С., Яковук А.С., Ярмольская М.С.

72 статьи, 51 доклад на конференциях, 38 тезисов докладов, 2 патента, 1 диссертация, 1 дипломная работа

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 478, Scopus: 542

IstinaResearcherID (IRID): 1472620

Деятельность