Заикина А.И.

Заикина А.И.

Соавторы: Захарчук Л.М., Градова Н.Б., Давидова Е.Г., Захарова Е.В., Митрофанова Т.И., Митюшина Л.Л., Фиш Н.Г.

2 статьи, 1 доклад на конференции, 1 тезисы доклада, 2 патента

IstinaResearcherID (IRID): 1673679

Деятельность