Образование

Результаты деятельности

Всего: 31 статья, 2 тезисов докладов, 3 книги, 4 доклада на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 9, Scopus: 17

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кузьмина Л.А., Дроков М.Ю., Савченко В.Г., Выборных Д.Э., Дризе Н.И., Баранова О.Ю., Петинати Н.А., Хрущев С.О., Ширин А.Д., Troitskaya V., Бондаренко С.А., Васильева В.А., Дубняк Д.С., Капланов К.Д., Обухова Т.Н., Судариков А.Б., Fedorova S.Y., Демин М.В., Дмитрова А.А., Довыденко М.В., Клясова Г.А., Константинова Т.С., Королева О.М., Тихомиров Д.С., Туполева Т.А., Gal'tseva I.V., Kapranov N.M., Risinskaia N.V., Sats N., Savchenko V.G. Афанасьев Б.В. ГЕМДЖЯН Э.Г. Двирнык В.Н. Кузьмина Л.А. Масчан М.А. Михальцова Е.Д. Старикова О.С. Ayubov A.N. Davydova Y. Kovrigina A.M. Petinati N. Yushkova A. Алешина О.В. Антипова А.С. Ахмедов М.И. Байков В.В. Барская Е.С. Бигильдеев А.Е. Воронин В.А. Грицаев С.В. Гришунина М.Е. Домрачева Е.В. Дудина Г.А. Зарубина К. Капранов Н.М. Кольгаева Э.И. Конова З.В. Коробова А.Г. Кравченко С.К. Лапин В.А. Макова М.Н. Мелехова Н.И. Мельниченко В.Г. Никифорова Н.М. Омарова Ф.А. Охмат В.А. СЕМОЧКИН С.В. Садовская А.В. Самойлова О.С. Самородова И.А. Самуйлова О.С. Успенская М.С. Шатохин Ю.В. гаврилина е.а. Abdulpatakhov A. Abelev G.I. Arapidi G.P. Barkhatov I.M. Baryshnikov A.Y. Biderman B.V. Bigildeev A.E. Chabaeva J. Chabaeva Y. Gaponova T. Gavrilina O. Glinshchikova O. Isinova G. Julhakyan H.L. Khoroshko N. Kolgaeva E.I. Kotova E. Kozhevnikova Y. Kraizman A. Kulikov S. Kulikov S. Mendeleeva L.P. Poddubnaya I.V. Samoylov O. Savchenko V.G. Savchenko V.G. Tsvetkova N.V. ZUEVA V. Zarubina K. Алимова Г.А. Андреев Н.Е. Асеева Е.А. Ахмерзаева З.Х. Багирова Н.С. Балакирева А.В. Баркаган З.С. Басаева Е. Буров А.В. Быкова А.Е. ВОТЯКОВА О.М. Вагида М.С. Варламова Е.Ю. Водинская Л.А. Волкова М.А. Гаврикова Л.В. Гармаева Т.Ц. Геворкян А.А. Гласко Е.Н. Грибанов Е.С. Грибанова В.В. ДЕМИНА Е.А. Демидова А.В. Джулакян У.Л. Ефимов Г.А. Зборовская И.Б. Зинина Е.П. Зубаровская Л.С. Исенова Г.К. Капорская Т.С. Кирюхин Д.О. Кобзев Ю.Н. Колосова Л.Ю. Кончаловский М.В. Кременецкая О.С. Лыкова Т.А. Марков И.А. Масликова У.В. Матосян Н.Ш. Минаев Н.В. Моисеев И.А. Неверова А.Л. Ольшанская Ю.В. Османов Д.Ш. Попа А.В. Попова Н.Н. Попова Н.Н. Пробатова Н.А. Птушкин В.В. Пшеничникова О.С. Рассказова Е.И. Сайдуллаева И.С. Сац Н.В. Ставровская А.А. Стаценко Т.П. Тихонова Л.Ю. Тупицын Н.Н. Тхостов А.Ш. Удовиченко А.И. ФРЕГАТОВА Л.М. Федорова А.В. Филатов Ф.П. Флейшман Е.В. Френкель М.А. ЦИМБАЛОВ С.Г. Шипунова И.Н. Шитарева Т.В.