Ritter U.

Ritter U.

Соавторы: Prylutskyy Y.I., Евстигнеев М.П., Kostjukov V.V., Scharff P., Бучельников А.С., Prylutska S.V., Cherepanov V.V., Piosik J., Кизима О.А., Panchuk R.R., Woziwodzka A., Булавин Л.А., Воронин Д.П. показать полностью..., Davidenko N.A., Khrapatiy S.V., Rybalchenko V., Stoika R.S., Wyrzykowski D., Berger W., Epple M., Kumeda M.O., Litsis O.O., Lynchak O.V., Naumovets A.G., Prylutska S., Skivka L.M., Skorokhyd N.R., Sukhodub L.B., Суходуб Л.Ф., Belous L.F., Bilobrov V., Bogutska K., Borowik A., Cherkashina O.V., Chumak V.V., Deryabina T.A., Didenko G.V., Dmitry S., Garamus V.M., Golunski G., Gołuński G., Gołuński G., Grynyuk I., Heffeter P., Hurmach V., Ivankov O.I., Kaźmierkiewicz R., Kostjukov V.V., Krupskaya T.V., Kyzyma O.A., Laponogov I., Lehka L.V., Marchenko O.A., Matyshevska O., Osetskyi V., Parkinson J.A., Pashkova I.S., Patel D., Potebnya G.P., Remeniak O.V., Rohr J., Rubin Y.V., Schur D., Senenko A.I., Shamray E.A., Shckorbatov Y.G., Skamrova G.B., Skorkina M.Y., Sladkova E.A., Sokolova V., Styopkin V.I., Боровик А.С., Культин Д.Ю., Кустов Л.М., Лебедева О.К., Пашкова А.В., Погорелов М.В., Роот Н.В., Слободяник М.С.

24 статьи, 1 доклад на конференции

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 587, Scopus: 693

IstinaResearcherID (IRID): 28372455

Деятельность