Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 1995 д.и.н. Универсальные принципы организации социальных систем у приматов, включая человека

Результаты деятельности

Соавторы: Карелин Д.В., Буркова В.Н., Ростовцева В.В., Мезенцева А.А., Lazebny O.E., Shibalev D.V., Sorokowski P., Suchodolskaya E.M., Веселовская Е.В., Audax M., Butovskaya P.R., Ryskov A.P., Sorokowska A., Vasilyev V.A., Dronova D., Dronova D.A., Година Е.З., Грачева А.С., Тишков В.А., BERNHARD F., Burkova V.N., Fedenok J.N., Fink B., Nowak N.T., Weisfeld G.E., Windhager S., Бацевич В.А., Морозов И.А., Ahmadi K., Fekhretdinova D.I. Lazebny O.E. Thierry B. VASILIEV V. Weisfeld C.C. Апалькова Ю.И. Силаева Л.В. Суходольская Е.М. Феденок Ю.Н. Филатова В.О. Aghraibeh A.M. Aryeetey R. Balasubramaniam K. Bertoni A. Chuliyan W.J. Cooper K.M. Dittmar K. Fink B. Hilpert P. Huanca T. Karwowski M. Lazebnij O.E. Mabulla A. Mabulla Audax Z.P. Maeishvilyi N.V. Majolo B. Manning J.T. Marczak M. Niemczyk A. Ogawa H. Pellegrino R. Rosa A. Shackelford T.K. Shackelford T.K. АНАНЬЕВА К.И. Анисимова А.В. Артемова О.Ю. Бондаренко Д.М. Бужилова А.П. Бутовский Р.О. Вергун А.А. Демидов А.А. Кабицкий М.Е. Кобылянский Е.Д. Козлов А.И. Кутузова Н.М. Мезенцева А.О. Негашева М.А. Тендрякова М.В. Чигарева И.А. Щербакова О.И. 18 Мезенцева А.А. Aavik T. Adams J.H. Agnieszka S. Amjad N. André S. Atama C.S. Atamtürk D.D. Atkins D.C. Bettache K. Białek M. Billon L.b. Blumen S. Błażejewska M. Cantarero K. Chamari Czub M. Fekhredtinova D.I. Frackowiak T. Frackowiak T. Groyecka A. Groyecka A. Hansford J. Hemelrijk C. Imamoğlu O. Imamoğlu O.E. Jiliang S. Kilduff L. Kulikov A.M. Lindholm T. Luse D.S. M M MESSAOUD T. Marczak M. Messaoud Miarka Mines J.S. Misiak M. Miss K. Morais R.N. N Neave N. Oclay‘ I.E. Oleszkiewicz A. Onyishi I.E. Parkhill M.R. Pawłowski B. Pisanski K. Prosikova E.A. Puga-Gonzalez I. Randall A.K. Ribeiro E. Ryskov Aggression A.P. Sabiniewicz A. Saluja S. Schaefer K. Shattuck K. Shattuck K.S. Shcherbakova O.V. Siala Slimani Souissi K.a. Spiro S. Sukhodolskaya E.M. T Taniya O.S. Taylor S. Todd L. Vasil’ev V.A. Waal de F.B. Waal de F.B. Watts J. Weege B. Wojciszke B. Znazen Бовыкин Д.Ю. Бондаренко Д.М. Бурова В.Н. Ванчатова М.А. Васильев В.А. Васильев Ю.А. Вершубская Г.Г. Виндхагер С. Вишневская В.С. Дашиева Л.П. Дерягина М.А. Добровольская М.В. Каприн А.Д. Козлова М.А. Коротаев А.В. Куликов А.С. Ладынин И.А. Лисица И.А. Луценок Е.Л. Марей А.В. Маурер А.М. Махов А.Е. Медникова М.Б. Мкртчан Р.А. Назаретян А.П. Петренко В.Ф. Постникова Е.А. Ростовцев В.А. Рысков А.П. Селиванова Е.М. Сыроежкин Г.В. Сюткина Т.А. Туторский А.В. Уварова Т.Б. Удина И.Г. Файнберг Л.А. Федонников Н.А. Хаджалдиева Е.А. Хомякова И.А. ЩАВЕЛЁВ А.С. Ясина О.В.