Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 к.х.н. Специфическое структурообразование в коллоидных и гетерофазных полимерных системах и их реологические свойства

Результаты деятельности

Соавторы: Антонов С.В., Куличихин В.Г., Власова (Костюк) А.В., Малкин А.Я., Мелехина (Игнатенко) В.Я., Макарова В.В., Смирнова Н.М., Ядыкова А.Е., Анохина Т.С., Аринина М.П., Горбачева С.Н., Горбунова И.Ю., Костина Ю.В., Brantseva T.V., Бондаренко Г.Н., Волков А.В., Бахтин Д.С., Ильина С.О., Константинов И.И., Полякова М.Ю., Бермешев М.В., Кербер М.Л., Нифантьев И.Э., Черникова Е.В., Brantseva T., Kerber M.L., Алексеева О.А., Беркович А.К., Бородулина Т.А., Ивченко П.В. Лядов А.С. Максимова Ю.М. Мешков И.Б. Миронова М.В. Паренаго О.П. Kulichkhin V.G. Баскаков А.А. Бермешева Е.В. Волков А.В. Денисова Ю.И. Калмыкова Т.П. Карпов Г.О. Кренцель Л.Б. Кудрявцев Я.В. Моронцев А.А. Петрухина Н.Н. Северин А.В. Шандрюк Г.А. Ященко В.С. Strelets L.A. Багров В.В. Богданова Ю.Г. Карпухина Е.А. Комаров П.Д. Котомин С.В. Котомин С.В. Литманович А.Д. Макаров И.С. Максимов А.Л. Самойлов В.О. Dukhanina E. Khizhnyak S.D. Mamulat Y.S. Matveenko Y.V. Novakov I.A. Novozhilova N. Popova O.V. Виноградов А.А. Виноградов А.А. Гаврилов Д.Е. Герасин В.А. Дементьев К.И. Дементьева О.С. Джабаров Э.Г. Иванов П.Л. Иванов П.Л. Килякова А.Ю. Кишилов С.М. Костенко В.А. Куликова М.В. Куренков В.В. Литвинова Е.Г. Литманович Е.А. Музафаров А.М. Никифорова Г.Г. Николаев А.Ю. Пахомов П.М. Плотникова Е.П. Плуталова А.В. Пупченков Г.С. Ролдугин В.И. Сафиева Р.З. Султанова М.У. Тавторкин А.Н. Тонконогов Б.П. Филатова М.П. Френкин Э.И. Хаджиев С.Н. Хотимский В.С. Шахматова А.С. Шляхтин А.В. Шулевич Ю.В. Batashev S.A. Bumbina N.V. Filippova T.N. Frenkin A.S. Karchevsky S.G. Kharenko A.V. Litmanovich A.D. Lukashov N.I. Navrotskii A.V. Ovchinnikov M.M. Ozerin A.S. Patlazhan S.A. Semakov A.V. Sevostyanova N.T. Shambilova G.K. Shaulov A.Y. Simon S.A. Sjoblom J. Spiridonova T.R. Spiridonova V.M. Stegno E.V. Tutaev D.S. Usol’tseva N.V. Yarmush Y.M. Zhuravskii N. Антонов С.М. Асаченко А.Ф. Ахматова О.В. БУМБИНАа Н.В. Берлин А.А. Бондаренко Г.А. Борисов И.Л. Варфоломеева Л.А. Васильев Г.Б. Винокуров В.А. Винокуров В.А. Винокуров Е.Г. Возняк А.И. Голова Л.К. Гопин А.В. Журавский Н.А. Зарезин Д.П. Зуев К.В. Зюкин С.В. Киселев А.В. Колдаева Т.Ю. Королев Ю.М. Косарев М.А. Крашенинников А.И. Левин И.С. Матвеенко Ю.В. Миняев М.Е. Озерин А.С. Перевалов В.П. Плешивцева Т.С. Полякова М.В. Ржевский С.А. Рудакова М.А. Румянцева Т.Б. Садртдинова Г.И. Самурганова Т.И. Серенко О.А. Скворцов И.Ю. Скворцова З.Н. Степина Н.Д. Тимшина И.В. Топчий М.А. Тренисова А.Л. Тутаев Д.С. Тютюнов А.А. Усольцева Н.В. Шамбилова Г.К. Шорунов С.В. Юшкин А.А.