Parkhomenko A.V.

Parkhomenko A.V.

Соавторы: Горбовской Е.С., Липунов В.М., Тюрина Н.В., Dormidontov D.V., Балануца П.В., Корнилов В.Г., Yazev S., Krushinsky V.V., Гресь О.А., Zalozhnyh I.S., Tlatov A.G., Shurpakov E.S., Shumkov V. показать полностью..., Кузнецов А.С., Chvalaev O.V., Bourdanov A., Синяков Е.В., Шатский Н.И., Varda D., Денисенко Д.В., Levato H., Podvorotny P., Mallamaci C., Lopez C., Saffe C., Podest F., Владимиров В.В., Полещук В.А., Ечеистов В.А., Senik V., Белинский А.А., Budnev N.M., Sergienko Y., Зимнухов Д.С., Иванов К.И., Yurkov V.S., Габович А.В., Punanova A., Potter S., Kotze M., Buckley D., Юрков В.В., Rufanov A., Popov A., Попова Е.В., Popov A., Антипин С.В., Frolova N.A., Князев А.Ю., Budnev N.M., Popov A., Сеник В., Кувшинов Д.А., Пружинская М.В., Буднев Н.М., Ечеистов, Гареева Д.В., Frolova A., Тлатов А.Г., Frolova A., Kortunov P., Kopytova T., Krushinsky D.G., Корнилов М.В., Санкович А.В., Israelian G., Lenok V., Lodieu N., Rebolo R., Крылов А.В., Buckley D.A., Gabovish A., Sennik V., Serra-Ricart M., Власенко Д.М., Горбунов И.А., Тюрин Н., Burdanov A.Y., Diepvens A., Fonseca C., Garusina A., Podesta R.C., Ponikowski P., Solomon S., Teerlink J.R., Yukhov V., Zalognikh I., Дедов А.Г., Июдин А.Ф., Комиссаренко Д.А., Кузьмичев Л.А., Локтев А.С., Мазо Г.Н., Мареев В.Ю., Панасюк М.И., Самусь Н.Н., Сафонов Б.С., Свертилов С.И., Сеник В.А., Черясов Д.В., Шляхтин О.А., A-C R., Adam K., Aguilar O.A., Astronomicas C.S., Bhm M., Buzzi L., Casali P., Cleland J.G., Comin-Colet J., Corbalan R., Crespo-Leiro M.G., D’Avino L., Felder G., Filippatos G., Gareyeva D., Howlett J., Ivanov A.P., Izzo L., Kochutina N., Kudelina I.P., LOZANO R., Lehmann A., Ma R., Mallamaci d.l., McMurray J.J., Nakano S., Pinar A.B., Rehman A., Ricart M.S., Rufanov V., SLIWA K., Sauter O., Sergienko V.S., Sharpsten L., Vagnozzi A., Vandekerckhove C., Vinereanu D., Voors A.A., Yusa T., Базлов А.И., Борисов А.В., Волков И.М., Занаева Э.Н., Иванов К.И., Кузьмин В.Ю., Кушнир В.В., Липунова Г.В., Мазуренко О.В., Малова Х.В., Моисеев И.И., Мошак Т.М., Рощин Б.С., Синельник С.В., Цветков Д.Ю., Цуглевич Я.М., &amp B., Abat E., Afanasiev V., Ahmd A., Akbarpour A., Altenberger J., Arias-Mendoza A., Arias-Mendoza A., Arias‐Mendoza A., Asami A., Bacci P., Barros J., Belligoli R., Ben-Gal T., Biering-Sørensen T., Biering-Sørensen T., Biering‐Sørensen T., Bonderman D., Bressi T.H., Böhmer A.E., Castellani F., Chuvalaev E.;., Chvalaiev O.A., Dahlström U., Dahlström U., Dahlström U., Dickstein K., Dimai A., Dragoy, Dupouy P., Echeverria Correa L.E., Echeverria D., Edes I., Ertl G., Fait A., Faiz a.H., Fang J., Fatkhullin T.A., Fedele F., Gabovich E.;., García-González M., Giannakoulas G., Goncalvesova E., Goncalvesova E., Grigoreva E., Hashimoto N., ISLAM M., Iakobishvili Z., Ikari Y., Ishmurzin A.V., Ishtiaq S., J M., JIN Y., Jääskeläinen P., Karavidas A., Kettner J., Kiennemann A.A., Kivikko M., Knoefel A., Komajda M., Kornilov N.;., Krushinskiy V., Kudelina I.V., Kuvshinov A.В., Lanfear D.E., Lanfear D.E., Lazareva A., Leg3, Lehmann K.C., Levato S.;., Levesque V., Li J., Ligustri R., Lopez R.R., Louzguine-Luzgin D.V., Lund M., Lund M., Maiani L., Malik A.I., Malik S.K., McDonagh T., McMurray J.J., Metra M., Mickleburgh A., Milkova D.A., Moiseev I.I., Momomura S., Momomura S., Momomura S., Morandi F., Mosckvitin A., Nieminen M.S., Oliva F., O’Hara T., O’Toole E., Parissis J., Pavlik L., Pelzl G., Peter M., Podesta F., Podvorotny A.;., Pogrosheva T.M., Polesello P., Poleshchuk V.A., Pranzas K., Rabinovich J., Rafael G.T., Ruschitzka F., Saffe H.;., Schwinger R., Segovia J., Seidel M., Serhiienko I.A., Serra M., Shurpakov A.B., Shurpakov P.;., Sinyakov D.;., Sokolov V., Spahr T.B., Suarez-Andres L., Tavazzi L., Tichy M., Tilley S.M., Tlatov A., Tomcsanyi J., Tomcsanyi J., Varda Y.;., Vladimirov S.S., Voroshilov N., Vrtovec B., Wiggins P., Wikström G., YILMAZ M., Yurkov O.;., Zaggia S., Zalozhnich I., Zalozhnih D.Z., Zalozhnih V.;., ali a.a., de Vanssay J.B., nariman n.n., van V.D., Александровский А.Л., Ахмед И.Э., Биндер А.Н., Вячеслав М.И., Габович А.М., Гудев П.А., Гуменюк Г.Г., Гуфельд И.Л., Деніел С., Деніел С., Долгушина Н.В., Дядина П.И., Зарецкий Ю.П., Зеленый Л.М., Зеленый Л.М., Зубарева А.М., Иванов В.К., Карпенков Д.Ю., Корнилов В.Д., Куртц С.Е., Лим В.В., Лубенченко А.В., Мамзурина О.И., Мацкеплишвили С.Т., Моисеев А.В., Нестеров С.В., П А., Пиментел, Погрошева Т.М., Попов В.Ю., Попова Е.М., Просвиряков А.Н., Проскоченко К.А., Роберт Б., Романов А.Ю., Рощіна Г.Ф., С А., Сенюк В.Е., Скоробогатова Ю.А., Сличко І.Й., Сличко І.Й., Суханова Ю.А., Тутченко М.І., Тутченко М.І., Тучин А.В., Чазов В.В., Чеверикин В.В., Юрков В.В., Ягужинский Л.С.

509 статей, 2 книги, 1 доклад на конференции, 4 тезисов докладов

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 946, Scopus: 1166

IstinaResearcherID (IRID): 848340

Деятельность