Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2015 к.б.н. РОЛЬ ПРО- И АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ М1 И М2 В РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ

Результаты деятельности

Соавторы: Ильинская О.П., Тарарак Э.М., Челомбитько М.А., Радюхина Н.В., Каширина С.В., Федоров А.В., Васильева Т.В., Проказова Н.В., Самовилова Н.Н., Ахметов В.В., Балахонова Т.В., Бойцов С.А., Власик Т.Н., Грачева Е., Лукьянов М.М., Сироткин В.Н., Страздень Е.Ю., Токлуева Л.Р., Шария М.А., Gurskaya T.K., Rybalkin I.N., Аверина О.А., Андреева Е.Р., Арефьева Т.И., Пиксина Г.Ф., Плетюшкина О.Ю., Попова Е.Н., Руткевич П.Н., Aref’yeva T.I., Chadin A.V., Eduard T., Eugenij K., Igor M., Kaminnyi A.I., Kosenkov E., Masenko V., Pavlunina T.O., Rutkevich P.N., Stepanova O.V., Svetlana K., Valerij M., Valikhov M.P., Vitalij S., Vladimir A., Voronova A.D., Авагимян К.Л., Азанов А.З., Анохина Е.П., Антошкина М.И., Ахматова А.М., Ахметьянова А.Е., Бабина К.Г., Балдин П.Л., Богачева Д.В., Богачева М.В., Борзяница С.М., Ващенко В.А., Волконский М.В., Воронкова Л.М., Голованова Н.С., Гольдшмидт П.Р., Горшенина М.Н., Гурская Т.Х., Демидов Л.В., Демченкова М.В., Дергузов А.В., Дешкина Т.И., Джентемиров С.К., Дидук О.В., Дмитроченко М.В., Думбрава Р.А., Емельянов С.А., Ершова М.В., Железняк А.В., Жукова Л.Г., Зафирова М.А., Зинькевич М.В., КАРАБИНА Е.В., Казьмин А.И., Каминный А.И., Карпова А.С., Карсунцева Е.К., Козлов А.В., Козлов А.Е., Козлов А.Е., Комоза Ю.В., Копанев А.С., Корниенко Т.И., Косталанова Ю.В., Крючкова Е.И., Кузеванова Е.А., Лебедева Л.Н., Ли Я.А., Лозовская Ю.А., Лухманова Д.А., Мазур Н.С., Малейко М.Л., Маркина П.М., Маштапа В.В., Межуева А.О., Мироненкова Я.А., Миронов О.В., Митапов Ж.С., Михайлов И.П., Мищенко А.А., Мурзина Ю.И., Мусаева Х.С., Назарова В.В., Наровенкова К.В., Овсиенко Е.Н., Оглоблин А.Н., Орлова К.В., Орлова С.А., Осодоева С.Н., Павлунина Т.О., Парсаданова Э.Л., Пеганова Е.В., Перминова М.С., Петрухненко В.А., Пимонова И.С., Польшина Н.И., Прокопенко И.А., Радюкова И.М., Рамазанова М.С., Рудас М.С., Ружникова А.А., Рыбалкин И.Н., Сайдуллаева А.Ф., Самовилова Н.И., Самойленко И.В., Сафарова А.А., Семкина А.С., Сивунова И.Д., Симаненков К.Э., Скотников Р.А., Соболев М.М., Соловьева Е.П., Соснин М.И., Строяковский Д.Л., Султанбаев А.В., Сюсюкайлова О.А., Танцырев Д.А., Таскина Д.К., Темирсултанова Т.Х., Тетерин А.А., Троицкий А.В., Тюгина Я.А., Тюлегенова М.Ж., Федченко А.К., Федянин М.Ю., Феоктистова П.С., Хабриева Х.М., Ходкевич А.В., Цыганкова Н.С., Чермакова К.В., Черняк Б.В., Чехонин В.П., Чехонин И.В., Чиркова Т.А., Чичканова А.С., Шакурова Н.Р., Шахнович Е.Б., Шевелев А.Я., Шевелев А.П., Шевелев А.С., Шумилкина Е.А., Эфендиева С.Н., Юрченко А.Е., Яворская М.А.