Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2017 стажировка (Россия)
  • 2017 стажировка Государственный Университет "Дубна" (Россия)
  • 2005 д.б.н. Род Saxifraga L. (Saxifragaceae): биоморфология, систематика и эволюция жизненных форм

Результаты деятельности

Соавторы: Алексеев Ю.Е., Карпухина Е.А., Жмылева А.П., Лазарева Г.А., Прилепский Н.Г., Чубарова Н.Е., Рибау А., Уланова Н.Г., Морозова О.В., Шоттл А., Ламыкина Д.Е., Теребова А.С., Леднев С.А., Храпунова Е.М., Аминова А.Г., Баландин С.А., Воронина Е.Ю., Дзама Е.Д., Ершова Е.Г., Федосов В.Э., Хохряков А.П., Шендрик В.Д., Riebau A.R., Schoettle A.W., Tatarenko I.V., Ulyumdzhieva N.N., Абрамова Л.И., Вахрамеева М.Г., Губанов И.А., Деева Н.Ф., Елумеева Т.Г., Каманина И.З., Киселёва К.В., Кривохарчеко И.С., Макаров О.А., Новиков В.С., Павлов В.Н., Слука З.А., Станис Е.В., Татаренко И.В., Торопов П.Г., Уланская Ю.В., Хакимов Ф.И., Шарапов Д.Н., Шипунова А.Г., Щербаков А.В., Юрова А.Ю., титовец а.в., Brochmann C., Elven R., Karpuhina Y.A., Kolesnikova Y.A., Nordal I., Prilepsky N.G., Razzhivin V.Y., Razzhivin V.Y., Rublev A.N., Yurova A.Y., Абакумова Г.М., Алейникова А.М., Багдасарова Т.В., Баландина Т.П., Беляева Н.Г., Белякова Г.А., Березина Н.А., Буфалова М.А., Варлыгина Т.И., Васильева Е.Ю., Веряскина Е.В., Гиллер А.Г., Гнеденко А.Е., Гололобова М.А., Горбачевская О.А., Горбунов С.С., Девятов А.Г., Дейнега Е.А., Дмитриев Г.В., Игнатова Е.А., Ильина А.Д., Камелин Р.В., Карпухина Е.Н., Керженцев А.С., Клюйков Е.В., Кожевникова А.Д., Колесникова Е.Н., Корнева Л.Г., Крутенко Т.В., Крылова И.Л., Куваев В.Б., Курченко Е.И., Лисс О.Л., Мавродиев Е.В., Майоров С.Р., Маршева Н.В., Незваль Е.И., Огородникова Е.Н., Огуреева Г.Н., Онипченко В.Г., Орлинский Д.Б., Пименов М.Г., Попова А.Ю., Потапова М.С., Припутина И.В., Прохоров В.П., Разживин В.Ю., Розенталь В.А., Стомахина Е.Д., Суслова Е.Г., Тимонин А.К., Улюмджиева Н.Н., Филатова И.О., Фридман А.Я., Чередниченко О.В., Черненькова Т.В., Шафранова Л.М., Шемякина Е.В., Шиловцева О.А., Шинковская К.А., Шорина Н.И., Юрцев Б.А., Юрцева О.В.