Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2012 д.б.н. Гидрофильная флора сосудистых растений как модельный объект для инвентаризации и анализа флоры (на примере Тульской и сопредельных областей)

Результаты деятельности

Соавторы: Любезнова Н.В., Майоров С.Р., Новиков В.С., Калиниченко И.М., Киселева Л.Л., Хлызова Н.Ю., Kazakova M.V., Reshetnikova N.M., Kazakova M.V., Гринченко О.С., Алексеев Ю.Е., Шереметьева И.С., Попова Н.Н., Тихомиров В.Н., Хорун Л.В., Варлыгина Т.И., Решетникова Н.М., Золотухин Н.И., Киселёва К.В., Панасенко Н.Н., Рейер Ю., Фёдорова Т.А., Букварева Е.Н., Октябрёва Н.Б., Byalt V.V., Климанова О.А., Королькова Е.О., Парахина Е.А., Полевова С.В., Скользнева Л.Н. Фатин С.Н. Юрцева О.В. Pastushenko A. Насимович Ю.А. Нестерова Н. Письмаркина Е.В. Пригоряну О.М. Савинов И.А. Сагалаев В.A. Свиридова Т.В. Соболев Н.А. Швецов А.Н. Шилов М.П. Агафонов В.А. Вахрамеева М.Г. Дегтярев Н.И. Демина О.Н. Колбовский Е.Ю. Крамина Т.Е. Курганов А.А. Луферов А.Н. Папченков В.Г. Прилепский Н.Г. Рогаль Л.Л. Русанович И.И. Серегин А.П. Смирнова Е.В. Толпышева Т.Ю. Чаадаева Н.Н. Шанцер И.А. Шмытов А.А. Belyaeva I.V. Geltman D.V. Jian-Hua X. Khitun O. Ma K. Абрамова Л.И. Алейников А.А. Александрийская К.А. Баранова О.Г. Беэр С.С. Бобылев С.Н. Борисова Е.А. Борисова Е.А. Бочкин В.Д. Бубырева В.А. Быструшкин А.Г. Варгот Е.В. Волцит О.В. Глазунова К.П. Григорьевская А.Я. Губанов И.А. Девятов А.Г. Дроздов А.В. Егоров А.А. Еленевский А.Г. Ефимов П.Г. Жмылев П.Ю. Игнатов М.С. Илларионова О.А. Калякин М.В. Кольцов Д.Б. Кравченко А.В. Краснова Е.Д. Куликова Г.Г. Куранова Н.Г. Лактионов А.П. Лапиров А.Г. Ломоносова М.Н. Лысенков С.Н. Мавродиев Е.В. Мартынов А.С. Мельников Д.В. Морозова Л.М. Мурашко О.А. Мучник Е.Э. Носова М.Б. Нотов А.А. Пименов М.Г. Радыгина В.И. Решетникова Н.М. Рубан Г.И. Сенатор С.А. Скворцов А.К. Соколов А.С. Соловьева С.В. Стародубцева Е.А. Степанова Н.Ю. Субботин А.С. Супрун Н.А. Суслова Е.Г. Сухоруков А.П. Сытин А.К. Фандеева О.И. Хорошев А.В. Яницкая Т.О. Belyakov I.A. Bolotova Y.V. Danilkin A.A. Domanova N. Dubinin M.V. Ershkova E.V. Grabovskii V.I. Jianhua X. Keping M. Khitun O. Kipriyanova L. Panasenko N.N. Pastushenko A.D. Reier U. Uotila P. Vargot E.V. Zhu L. Аверьянов Л.В. Авилова К.В. Алещенко Г.М. Алташин В. Баландин С.А. Барзионова Т.В. Беденко А.Б. Белик А.Д. Белошенкова А.Д. Бирюкова О.В. Борисова Л.Е. Бузунова И.О. Бузунова О.А. Булай В.Г. Виляева Н.А. Виноградова Ю.С. Владимиров Д.Р. Владыкина Н.С. Волкова П.А. Ворошилов А.А. Гапочка Л.Д. Гапочка М.Г. Гарибова Л.В. Горянцева О.В. Грабовский В.И. Груневальд К. Гущина Е.Г. Давыдова Н.С. Данилкин А.А. Дармограй В.Н. Даушкевич С.С. Денисова Л.В. Дорофеев А.В. Дубоделова Г.В. Думнов А.Д. Егорова В.Н. Ерёмкин Г.С. Есипова Е.С. Еськов А.К. Ефимов П.Г. Замалетдинова К.Н. Замолодчиков Д.Г. Захарова Е.А. Зернов А.С. Зубакин В.А. Иваненко Ю.А. Иванова З.А. Киселев А.А. Кольцов Д.Б. Коновалова Т.В. Конотоп Н.К. Конюхов Н.Б. Крылов А.В. Кузнецов Б.И. Купцов С.В. Куркина И.И. Лазьков Г.А. Левицкая Г.Е. Леднев С.А. Лепешкина Л.А. Линдеман Г.В. Липилина И.А. Любимова К.А. Мардашова М.В. Мартиросян Е.В. Мининзон И.Л. Мирошникова А.А. Мищенко В.Н. Моисеева Е.В. Морковин А.А. НЕГРОБОВ В.В. Недосекина Т.В. Недосеко О.И. Немченко Э.П. Нилова М.В. Орав К. Остроумов С.А. Перелет Р.А. Перелёт Р.А. Полуянов А.В. Попов А.В. Попченко М.И. Рощин А.В. Савинецкая Л.Е. Саксонов С.В. Сарычева Л.А. Свиридова Т.В. Северова Е.Э. Семенова А.С. Семенцова М.В. Сенников А.Н. Серикова В.И. Сидорова И.И. Силаева Ж.Г. Силаева Т.Б. Скворцов В.Э. Смирнова С.Л. Соколов Д.Д. Соколова Л.А. Сорокин А.И. Сотников А.В. Супранкова Н.А. Татанов И.В. Теплов К.Ю. Титова Л.А. Тиунов Н.А. Тихонова Е.В. Фадеева И.А. Филин А.Н. Фронтова А.Г. Хапугин А.А. Харитонов Н.П. Хлебянкина Т.А. Цвелев Н.Н. Цуканова К. Чекулаева Е.Ю. Шамин М.С. Шекарова О.Н. Шипунов А.Б. Шиян Н.Н. Шнер Ю.В. Шольц Х. Шорников В.С. Щепкина Э.П. Щербаков А.В. Якименко О.В. Ярошенко А.А.