Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2017 стажировка Академия Наук, ИГЕМ, Пятая Российская школа по глинистым минералам Argilla Studium 2017 (Россия)
  • 1981 д.б.н. Глинистые минералы в почвах гумидных областей СССР

Результаты деятельности

Соавторы: Толпешта И.И., Изосимова Ю.Г., Дронова Т.Я., Кирюшин А.В., Трофимов С.Я., Топунова И.В., Сиземская М.Л., Иванова С.Е., Таргульян В.О., Урусевская И.С., Завгородняя Ю.А., Русакова Е.С., Данилин И.В., Прокошев В.В., Шоба С.А., Osipova D.N., Колесникова В.М., Шамрикова Е.В., Зайдельман Ф.Р., Караваева Н.А., Ладонин Д.В., Лебедева М.П., Лысак Л.В., Чалова Т.С., Воробьева А.А., Добровольский Г.В., Копцик Г.Н., Сапанов М.К., Rusakova E.S., Барсова Н.Ю. Демин В.В. Дорофеева Е.И. Караванова Е.И. Носов В.В. Приходько В.Е. Степанов А.А. Чернова О.В. Dronova T.Y. Алябина И.О. Богатырев Л.Г. Борзенко С.Г. Быкова Е.П. Геннадиев А.Н. Григорьева Е.Е. Евдокимов И.В. Забоева И.В. Иванов И.В. Ковалева Н.О. Козлова О.Н. Котельников Н.А. Макаров М.И. Постнова М.К. Прокофьева Т.В. Романенков В.А. Фокин А.Д. Шеин Е.В. Bonifacio E. Falcone G. Prikhodko V.E. Аветов Н.А. Александровский А.Л. Аптикаев Р.С. Багнавец О.С. Близнецов К.Ю. Богданова М.Д. Владыченский А.С. Володина И.В. Герасимова М.И. Гинзбург Т.М. Гончарук Н.Ю. Горячкин С.В. Грачева Р.Г. Губин С.В. Карпачевский Л.О. Карпухин М.М. Конюшков Д.Е. Куйбышева И.П. Куст Г.С. Ларионова А.А. Лобаненков А.М. Лукьянова О.Н. Манахов Д.В. Маречек М.С. Мартыненко И.А. Моисеев Б.Н. Моргун Е.Г. Мотузова Г.В. Недбаев Н.П. Окунева Р.М. Олейник С.А. Первакова В.Н. Светлова Е.И. Седов С.Н. Семенов М.Р. Соколов И.А. Степанов А.Л. Фарходов Ю.Р. Хохлова О.С. Чернянский С.С. Эркенова М.И. Bliznetsov K.Y. Cudlin P. Ishkova I.V. Kotelnikov N.A. Mokrousova P.A. Ryskov Y.G. Vanchikova E.V. Vilchevskaya E.V. and Sukhacheva E.Y. Акрицкая М.И. Алексеева С.А. Ананко Т.В. Антоновский А.Ю. Арапу К.Г. Артюхов Д.Б. Артюхов Д.В. БОБРОВА Ю.И. Балабко П.Н. Бганцов В.Н. Бирюков М.В. Бирюкова О.Н. Благодатская Е.В. Бонифачио Э. Бронникова М.А. Быкова Е.В. Быховец С.С. Вандышева Н.М. Васильевская В.Д. Водяницкий Ю.Н. Вомперский С.Э. Востокова Л.Б. Гагарина Л.Г. Гладышев Г.П. Глазовская М.А. Глебова Г.И. Гоголев А.И. Гольева А.А. Градусов Б.П. Гришина Л.А. Гуров А.Ф. Гуторова В.В. Деева Н.Ф. Демидов В.В. Денева С.В. Дергачева М.И. Дерюгин И.П. Дускинова Б.Т. Дускинова Б.Т. Евдокимова М.В. Егоров В.С. Есафова Е.Н. Жангуров Е.В. Зазовская Э.П. Замотаев И.В. Зборищук Ю.Н. Звягин Б.Б. Зинченко Г.А. Золотарева Д.Д. Иванников Ф.А. Иванов А.В. Иванов А.В. Иноземцев С.А. Исаенко М.А. Исаченкова Л.Б. КЫЗЪЮРОВА Е.В. Карманов И.И. Карпова Е.А. Касавин И.Т. Каштанов А.Н. Кириллова В.А. Ковалев И.В. Ковалева Е.И. Ковда И.В. Козловский Ф.И. Копцик С.В. Коробова Н.И. Кречетов П.П. Кузнецов М.С. Кукушкина О.В. Ларионова А.А. Лашуков П.В. Лебедева И.И. Листова М.П. Лузиков А.В. Лукин С.М. Любимова И.Н. Малинина М.С. Маркова Л.А. Мартынов А.С. Марфенина О.Е. Масленникова Т.И. Матекина Н.П. Милановский Е.Ю. Минеев В.Г. Мироненко Е.В. Митенко Г.В. Мищенко Н.В. Мокроусова П.А. Моргун Л.В. Мягкова А.Д. Нарокова Р.П. Никитин Е.Д. Никитина Л.В. Никифорова А.С. Никонов В.В. Овчинников С.Л. Оглезнев А.К. ПУСТОВОЙТОВ К.Е. Парамонова Т.А. Пахомова Е.Ю. Пачепский Я.А. Певный А.А. Пиковский Ю.И. Питрюк В.А. Погожева Е.А. Попова Р.Т. Присяжная А.А. Рахлеева А.А. Решоткин О.В. Рогова О.Б. Рухович Д.И. Рысков Я.Г. Сапожников П.М. Скворцова Е.Б. Смагин А.В. Смолина Г.А. Смольский Е.Ю. Снакин В.В. Солдатова Е.Ф. Соляник Г.М. Сорокина Н.П. Сороковиков В.А. Столярова О.Е. Строганова М.Н. Строганова М.Н. Сычева С.А. Талызина И.В. Тарко А.М. Тесленко Л.Н. Тихонравова П.И. Тонконогов В.Д. Трифонова Т.А. Умнова В.А. Утенкова А.П. Фальсонэ Г. Федорова Т.И. Федотов Г.Н. Хрисанов В.Р. Хуснетдинова Т.И. Чичагова О.А. Шарый П.А. Шишков В.А. Юрковская Т.К. Яковлев А.С. Январева Л.Ф.