Область научных интересов

Образование

  • 2012 д.с.-х.н. Микростроение субаридных и аридных почв суббореального пояса Евразии

Результаты деятельности

Соавторы: Макеев А.О., Голованов Д.Л., Курбанов Р.Н., Русаков А.В., Абросимов К.Н., Бронникова М.А., Герасимова М.И., Ковда И.В., Куст П.Г., Конопляникова Ю.В., Янина Т.А., Колесникова В.М., Романис Т.В., Кутовая О.В., Плотникова О.О., Конюшкова М.В., Таратунина Н.А., Чижикова Н.П., Белобров В.П., Гребенников А.М., Рогов В.В., Шишков В.А., Чернов Т.И., Ямнова И.А., Горячкин С.В., Лебедев М.А., Непоп Р.К., Ряшко А.И., Турова И.В., Тхакахова А.К., Агатова А.Р., Варламов Е.Б., Демидов В.В., Зазовская Э.П., Конюшков Д.Е., Токарева О.А., Murray A.S., Гольева А.А., Куст Г.С., Стрелецкая И.Д., Терочков Е.Л., Хохлов С.Ф., Чернова О.В., Шоркунов И.Г., Stevens T., Каганова А.Е., Любимова И.Н., Мергелов Н.С., Урусевская И.С., Inozemtsev S.A., Koeltringer C., Быкова Е.П., Куленкамп А.Ю., Курбанова Ф.Г., Соколова Т.А., Хохлова О.С., Buylaert J.P., Белобров В.П., Беляев В.Р., Василенко Е.С., Демин В.В., Десяткин Р.В., Завгородняя Ю.А., Кононов Ю.М., Моргун Е.Г., Ряшко А.И., Семенков И.Н., Сорокин А.С., Тимирева С.Н., Турсина Т.В., Хидари А., Bagrova S.M., Sosin P.M., Асеева Е.Н., Бадмаев Н.Б., Богатырев Л.Г., Гончарова Н.Г., Дорохова М.Ф., Колесников А.В., Красильников П.В., Крюкова Ю.А., Лесовая С.Н., Нухимовская Ю.Д., Пузанова Т.А., Свистунов М.И., Чурилин Н.А., Юдин С.А., Яровая С.К., AlaviPanah S.K., Okoneshnikova M.V., Rusakova E., Абдоллахи А., Васенев В.И., Гафурова Л.А., Гон З.Т., Гынинова А.Б., Достовалова Е.В., Ермолаев Н.Р., Карпова Д.В., Конищев В.Н., Коркина Е.А., Куликов А.И., Кулинская Е.В., Мандахбаяр Ж., Семиколенных А.А., Сиземская М.Л., Слободкин А.И., Солодовников Д.А., Хамзех С., Шуйская Е.В., Agatova A.R., Alexander P., Balanova L.A., CHERKINSKI A., Desyatkin A.R., Egli M., Khormali F., Mihailov E., Аветов Н.А., Александровский А.Л., Алябина И.О., Андронов Е.Е., Аржанцева И.А., Бадмаев Н.Б., Батхишиг О., Биланенко Е.Н., Борисочкина Т.И., Владыченский А.С., Волков Д.С., Геннадиев А.Н., Георгиева М.Л., Губин С.В., Демитрофф М., Денисова Е.Э., Дмитриева В.Т., Добровольский Г.В., Долгих А.В., Завадская А.В., Заздравных Е.А., Иванов А.Л., Казинский М.Т., Калинина Н.В., Карпова Ю.О., Карпухина Н.В., Ковалева Н.О., Константинов Е.А., Кречетов П.П., Крупская В.В., Куленкамп А.Ю., Лаптева Е.М., Лебедев М.И., Лебедев М.А., Ли Д.Ц., Лопухина О.В., Маречек М.С., Мартыненко И.А., Мещерякова О.А., Милановский Е.Ю., Олейник С.А., Панкова Е.И., Прокофьева Т.В., Прудникова Е.Ю., Рогова О.Б., Розанов О.В., Рябуха А.Г., Савин И.Ю., Седов С.Н., Скворцова Е.Б., Смирнова М.А., Титова А.А., Толпешта И.И., Федоров А.Н., Форман С.Л., Фрэнч Х.М., Цымбарович П.Р., Чендев Ю.Г., Шоба С.А., Abrosimov K.N., Al - Kasiri A.S., Al-Kasiri A.S., Alc´antara-Hern´andez R.J., Bagrova S., Birgit T., Buylaert J., Cesar V., Devyatykh V.A., Evgeniy M., Fedorov A.N., Fedorova M., Jesús S., Kattsov V.M., Kulakova N.I., Kulakova N.I., Kurchatova А.N., Martínez-Pabello P.U., Murray А., Nickolay S., Otcherednoy A.K., Rakhamkulova Z.F., Rogov V., Sergey O., Simonova J.V., Solleiro-Rebolledo E., Streletskiy A.V., Tereza P., Toderich K.N., Vassiliy S., Vilchevskaya E.V., Zhang G.L.,  Молчанов Э.Н., АБДУЛАЕВА А.С., АЛЫМБАЕВА Ж.Б., АНДРЕЕВ С.Г., АСВАРОВА Т.А., АХМЕДОВА З.Н., АЮРЖАНАЕВ А.А., Абатуров Б.Д., Айдиев А.Я., Аль-Касари А.С., Аль–Касари А.С., Ананко Т.В., Андреева О.В., Аржанцева И.А., Атаев З.В., БАРАБАНОВ А.Т., БЕДРИЦКИЙ А.И., БЕЛОЛЮБЦЕВ А.И., БЕЛЯЕВ А.И., БЕЛЯКОВ А.М., БЕРЕЗА О.В., БУРЕ В.М., БЫКОВ Н.И., БЫКОВ Ф.Л., Багров В.А., Байраков И.А., Бардин М.Ю., Барсова Н.Ю., Баширов Р.Р., Безуглова О.С., Беляев В.Р., Беляев В.В., Беркгаут В.В., Биарсланов А.Б., Бирюков М.В., Бирюкова О.Н., Богданова М.Д., Бородин О.О., Бородычев В.В., Братков В.В., Бричева С.С., Бронникова Ю.О., Бутузова Е.А., Быховец С.С., ВАСИЛЬЕВ П.П., ВАСИЛЬЕВ Ю.И., ВАСИЛЬЕВА Е.Л., Вандышева Н.М., Василенко Е.В., Васильевская В.Д., Васильчук Д.Ю., Васина А.И., Верховец И.А., Вильфанд Р.М., Воейкова О.А., Воронин А.Я., Востокова Л.Б., ГАДЖИЕВ К.М., ГАЕВАЯ Э.А., ГАСАНОВ Г.Н., ГНИНЕНКО Ю.И., ГОРДИН В.А., ГРИБКОВ А.В., Гаранкина Е.В., Гармаев Е.Ж., Гасанова З.У., Георгиади А.Г., Глазовская М.А., Годзик Я., Голованова Л.В., Головачев М.В., Голубцов В.А., Градусов Б.П., Гребенников A.М., Гуринов А.Л., Гуркова Е.А., Гуров А.Ф., ДВОРНИКОВА Н.В., ДЕДОВ А.А., ДОЛГИЙ-ТРАЧ В.А., ДОРЖИЕВ Б.Ч., ДОРОНИЧЕВ В.Б., ДУБЫНИН А.В., ДУХАНИН Ю.А., Данилова Т.Н., Девятых А.В., Девятых В.А., Дедова Э.Б., Деева Н.Ф., Добрянский А.С., Долгова Е.А., Донник И.М., Доржиева О.В., Дороничева Е.В., Дубенок Н.Н., Евстифеев Ю.Г., Есафова Е.Н., Ефимов О.Е., ЖАРНИКОВА М.А., ЖУРАВИН С.А., Железова А.Д., ЗАУРБЕКОВ Ш.Ш., ЗОЛОТОВ Д.В., Закусин С.В., Захаров А.Л., Зборищук Ю.Н., Зволинский В.П., Золотокрылин А.Н., ИВАНОВ А.Л., ИЛЬИН Ф.С., ИЛЬИН Ю.М., ИЛЬИНСКАЯ И.Н., ИСАЕВ В.А., Иванов А.В., Иванова Е.А., Иванова Е.А., Иноземцев С.А., Исаев С.С., КАРАЧЁНКОВА А.А., КИРЕЙЧЕВА Л.В., КИРЮШИН В.И., КЛЕЩЕНКО А.Д., КЛЮШИН П.В., КОЗЛОВ Д.Н., КОЛОМЕЙЦЕВ А.А., КОНОНЕНКО О.В., КОРШУНОВ Н.А., КРАСНОЯРОВА Б.А., КРЕТИНИН В.М., КРУЖИЛИН И.П., КРЮЧКОВ С.Н., КРЯЧКОВА М.П., КУЛИК А.К., КУЛИКОВА И.А., КУЛИНЦЕВ В.В., Каздым А.А., Карманов И.И., Карпова Е.А., Каштанов А.Н., Кашутина Е.А., Кислов А.В., Клинк Г.В., Колтрингер К., Комарова О.П., Комкова Д.С., Кононова Н.К., Костина Ю.В., Кошелев А.В., Ксенофонтова Н.А., Кузнецов М.С., Кузнецова В.В., Кузнецова Л.В., Кулик К.Д., Курганова И.Н., Курчатова А.Н., Кучер Д.Е., ЛОПЕС ДЕ ГЕРЕНЮ В.О., ЛУБЕНЕЦ Л.Ф., ЛУКЬЯНОВА Р.Ю., ЛЯМЦЕВ Н.И., Лаврова А.М., Лазукова Л.И., Лебедева Т.Н., Лобков В.А., Лобковский В.А., Лудикова А.В., Лукашов А.А., Лупачев А.В., МАЛЫГИНА Н.С., МАМИН В.Ф., МАТВЕЕВА Н.И., МАШТЫКОВ К.В., МЕЛИХОВ В.В., МИЩЕНКО С.Л., Макаров О.А., Макшаев Р.Р., Мартынов А.С., Мартынюк А.А., Мацковский В.В., Минаева Е.Н., Минаева Т.Ю., Мирин Д.М., Митенко Г.В., Моисеев Б.Н., Мотузова Г.В., Мусаэлян Р.Э., НАДЕЖИНА Е.Д., НАХАЕВ М.Р., НИКОЛАЕВ М.В., НОВИКОВ А.А., НОВИКОВ А.Е., Нефедова Т.Г., ОЧИРОВ О.Н., Оглезнев А.К., Ольчев А.В., Очередной А.К., ПАВЛОВА Т.В., ПАНОВ В.И., ПИКАЛЁВА А.А., ПРИХОДЬКО А.В., ПРОКАЗИН Н.Е., ПУГАЧЁВА А.М., Павлова В.Н., Панин А.В., Паштецкий В.С., Перевертин К.А., Петухов И.А., Пиковский Ю.И., Платова Т.В., Погожева Е.А., Поляков Д.Г., Поплевко Г.Н., Попов А.И., Посаженникова В.С., Присяжная А.А., Птичников А.В., РАЗУМОВ В.В., РОДИН К.А., РУЛЕВ А.С., РУЛЕВА О.В., Разумов В.В., Ревина Е.И., Ремизов С., Решоткин О.В., Романенко К.А., Романовская А.А., Рудинская А.И., Румянцев Д.Е., Рухович Д.И., Рыгалова Н.В., Рюмин А.Г., САВИН И.Ю., САВИНОВА С.В., САВИЦКАЯ О.В., САЖИН А.Н., САИДОВ З.А., СЕМЕНЕНКО С.Я., СЕМЕНЮТИНА А.В., СЕРГЕЕВА Ю.А., СИДОРЕНКОВ В.М., СОДНОМОВ Б.В., СТОЛБОВОЙ В.С., Савельева Л.А., Самусь А.В., Сапожников П.М., Семенов В.А., Семенов В.М., Семенов С.М., Семеняк Н.С., Семиколенных Д.В., Сидорова М.В., Сирин А.А., Слюсаренко И.Ю., Снакин В.В., Соколов В.Н., Соколов Д.Д., Соколов И.А., Соломина О.Н., Сорокин П.Е., Сорокин С.Е., Сорокина К.И., Сорокина Н.П., Сороковиков В.А., Сосин П.М., Соснова Е.O., Сталина Р.В., Страшная А.И., Субетто Д.А., Сычев Н.В., Сычева С.А., ТАНЮКЕВИЧ В.В., ТИЩЕНКО В.А., ТУРИН Е.Н., ТУРУСОВ В.И., ТУРЧИН Т.Я., ТУРЧИНА Т.А., ТЮТЮМА Н.В., ТЮТЮНОВ С.И., Тарасова Л.Л., Таргульян В.О., Титкова Т.Б., Тихонравова П.И., Ткаченко Н.А., Трегуб Т.Ф., Тулохонов А.К., УЛАНОВА С.С., УСКОВ А.О., УСКОВ И.Б., Украинцев В.Ю., Умарова А.Б., Уткина А.О., ФЕДОРОВА Н.Л., Федорова Т.И., ХЛЕБНИКОВА Е.И., Хайдапова Д.Д., Хан В.М., Харламов Е.В., Хорошаев Д.А., Хрисанов В.Р., ЦЫДЫПОВ Б.З., Цельмович В.А., Цжан Г.Л., ЧЕПЛЯНСКИЙ И.Я., ЧЕРНЫХ В.Н., ЧЕСНОКОВ Ю.В., ЧОЧАЕВ А.Х., Черенкова Е.А., Чернов М.С., Черных Д.В., Чижиков Н.А., ШАБАНОВ Р.М., ШАРАБАРИНА С.Н., ШЕВЧЕНКО В.А., ШИНКАРЕНКО С.С., Шапиро М.Б., Шаповалов А.С., Шаповалов А.С., Шаповалов Д.А., Шарый П.А., Шеремецкая Е.Д., Широбоков И.Г., Школьник И.М., Шутелева И.А., ЭДЕЛЬГЕРИЕВ Р.С., ЮРОВА А.Ю., ЮФЕРЕВ В.Г., Юдин С.А., Юдина А.В., Юрковская Т.К., ЯКУШЕВ В.П., Якушева Т.Е., Январева Л.Ф.