Образование

Результаты деятельности

Всего: 17 статей, 2 тезисов докладов, 4 доклада на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 3, Scopus: 67

Просмотреть публикации »

Соавторы: Мешков А.Н., Дивашук М.Г., Klimushina M.V., ДРАПКИНА О.М., Киселева А.В., Курилова О.В., Drapkina O.M., Pokrovskaya M.S., Skirko O.P., Жарикова А.А., Киселева А.А., СКИРКО О.П., Хлебус Э.Ю., Шальнова С.А., Ershova A.I., Slominskii P.A., Мясников Р.П., Раменский В.Е., Ershova A.I., Khlebus E.Y., Pokrovskaya M.S., Горюнов Д.В., Ершов А.Г., Ефимова И.А., Ефимова И.В., Жарикова А.Ю., Корецкий С.Н., Мершина Е.А., Синицын В.Е., Троицкий А.В. Харлап М.С. Boytsov S.A. Brodehl A. Milting H. Slominsky P. Блохина А.Д. Горюнова С.В. Зотова Е.Д. Куликова О.Г. Курилова О.А. Лимонова А.С. Петухова А.М. Сломинский П.А. Abisheva A. Akinshina A. BARSKIY V. Bukaeva A. Doludin Y. Gerull B. Gummert J. Gärtner A. Hasanova Z.B. Kiseleva A. Klauke B. Klingel K. Kudryavtseva M. Kukharchuk V. Laser K.T. Limonova A.S. Malyshev P. Maris P. Meshkov A.N. Mikova V. Pohl G.M. Smetnev S.A. Snigir E.A. Stanasiuk C. Stein S.E. Zyatenkova E.V. БОРИСОВ А.Л. Басаргина Е.Н. Благова О.В. Блохин А.В. Бойцов С.А. Бутаева А.Т. Вяткин Ю.В. Глуханюк Е.В. Долудин Ю.В. Ершова А.И. Жарикова А.В. Зайченока М. Зятенкова Е.В. Каштанова Д.А. Киселева А.А. Козлова В.А. Кудрявцева М. Куликова О.В. Куликова О.В. Куценко В.А. Логачёва М.Д. Макаров В.В. Митрофанов С.И. Муравьева А.В. Овэс Е.В. Пилюс П.С. Поливанова О.Б. Попов С.В. Рожкова Т.А. Сиволапова А.Б. Шеремет А.Б. Юдин С.М. москаев е.в.