Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2004 к.м.н. ВНУТРИСЕРДЕЧНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ В КАРДИОХИРУРГИИ И ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ КАРДИОЛОГИИ

Результаты деятельности

Всего: 42 статьи, 3 книги, 1 диссертация, 1 доклад на конференции, 2 патента.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 1, Scopus: 10

Просмотреть публикации »

Соавторы: Вашакмадзе Н.Д., Намазова-Баранова Л.С., Жукова Н.В., Namazova-Baranova L., Вишнева Е.А., Геворкян А.К., Бабайкина М.А., Кулагина Т.Ю., Сандриков В.А., Селимзянова Л.Р., Баранов А.А., Гордеева О.Б., Федосеенко М.В., АЛЬБИЦКИЙ В.Ю., Булгакова В.А., Вашакмадзе Н.Д., КАРКАШАДЗЕ Г.А., Комарова Е.Ю., Куличенко Т.В., Пашлов А.В., Петренец Т.Н., Таточенко В.К., Устинова Н.А., Lobjanidze T., Ryazanov M., Бакрадзе Д.З., Басаргина Е.Н., Гордеева О.Г., Еременко А.А., Захарова Э.О. Кайтукова Е.В. Маргиева Т.В. Сандриков В.А. Ховрин В.В. ЧЕРНАВИНА Е.Г. Turki A. Айламазян А.К. БОМБАРДИРОВА Е.П. Буравихина Т.А. Валялов К.А. Дорошенко Д.А. ИВАРДАВА М.И. Коротеев А.В. Левина Ю.В. Маянский Н.А. Подклетнова Т.В. СНОВСКАЯ М.А. ШАХТАХТИНСКАЯ Ф.Ч. Шабалкин Б.В. Aleksandrovich Anikin A.V. Anushenko A. Barannik A.A. Blokhin A.I. Efendiev M. Glazyrin A.A. Kargin V. Karkashadze G.A. Khar’kin A.V. Lobzin Y.V. Ovsyannikov D. Prometnoy D.V. Severskiy I. Tepaev R.F. Tsimbalova E. gusarova t.p. АБУГОВ С.А. АКСЮК М.А. АКСЮК М.А. АЛЕКСАНДРОВА Е.Н. АМБАРЧЯН Э.Т. Абашидзе А.Х. Абугов С.А. Алексеева А.А. Алексеева А.А. Алексеева Е.И. Алексеева Е.И. Алтунин В.В. Анисимов М.В. Артемова И.В. БАБА- ЛЯП Г.В. БАБАЕВ М.А. БАЛОЯН Г.М. БАЛОЯН Г.М. БЕРЕЗНЕВА Н.А. БИДЖИЕВ А.Р. БУНЯТЯН А.А. БУРСАГОВА Б.И. Батышева Т.Т. Баяндин Н.Л. Беленков Ю.Н. Белянко Н.Э. Березнева Н.А. Березнева Н.А. Боровик А.С. Бушуев Д.А. ВАН Е.Ю. ВАШУРИНА Т.В. ВЫСОЦКАЯ Л.М. Валиева С.М. Волков К.Н. ГУНДОБИНА О.С. ГУТНОВ С.Р. Герасимова В.В. Глоба Р.Н. Гогберашвили Т.Ю. ДЁМИН В.В. ДАВЫДОВА И.В. ДВОРЯКОВСКИЙ И.В. ДУБОНОСОВА Е.Ю. Давыдов И.В. Давыдова И.В. Давыдова И.В. Давыдова И.В. Денисов Р.В. Дземешкевич С.Л. Добрынина Е.А. Долотов В.К. ЖБАНОВ И.В. ЖБАНОВ И.В. ЖЕРДЕВ К.В. ЗАЙЦЕВА С.В. ЗОКИРОВА З.Ф. ЗРОБОК О.А. Зверев Н.Н. Зеленкова И.С. Зимина Е.П. Зубанова С.Г. ИВАНОВ А.С. ИВАНОВ А.С. ИВАНОВ В.А. ИВАНОВА А.Г. ИГНАТОВИЧ О.Н. ИСАЕВА К.Б. Иванов Д.О. Ильин А.Г. КАРАГУЛЯН Н.А. КЛИМЕНКО В.С. КОЛПАКОВ П.Е. КОЛПАКОВ П.Е. КОМАРОВА О.В. КОНДАКОВА О.Б. КУЗЕНКОВА Л.М. КУЗНЕЦОВ Б.В. КУЗНЕЦОВА Л.М. КУЗНЕЦОВА Л.М. КУЗНЕЦОВА Л.М. КУРГУЛИЕВ А.С. КУСТОВА О.В. КУСТОВА О.В. КУСТОВА О.В. Калиниченко Н.В. Калугин В.В. Карамышева Н.Н. Каримова А.Б. Кожевникова О.В. Козлова И.В. Кондратова У.М. Коновалов И.В. Константиниди А.В. Константинов Б.А. Крючко Д.С. Кустова О.В. Кустова О.В. ЛИТВИЦКИЙ П.Ф. Лапочкина О.Б. Лысак В.О. Лямасова В.А. М М.В. МАЗУРИНА Е.М. МАЛАХОВ О.А. МАЛИКОВА М.С. МАРКОВА Т.Г. МИНАЕВ В.А. МИТЕНКО Е.В. МОЛОЧКОВ А.В. МОЛОЧКОВ А.В. МОРЕВ С.Ю. МУХАМЕТЗЯИОВА А.Р. Мазанкова Л.Н. Макарова С.Г. Мамедьяров А.М. Мареев В.Ю. Маслова О.И. Маслова О.А. Матерухин А.В. Миргазов Р.Р. Мурашкин Н.Н. НЕЛЮБИНА О.В. НОВИК Г.А. Наумова И.В. Новикова Ю.Н. ОДИНАЕВА Н.Д. ОПРЯТИН Л.А. ПАК Л.А. ПАХОМОВСКАЯ Н.Л. ПИНСКАЯ Ю.Р. ПЛОТИЦИН А.А. ПОЛУНИНА Т.А. ПОЛЯКОВА С.И. ПОТАПОВ А.С. ПУРЕЦКИЙ М.В. Панкова А.Р. Петряйкина Е.Е. Подклетнова Т.В. Полякова А.С. Привалова А.Д. Пучков А.А. Пшениснов К.В. РОВЕНСКАЯ Ю.В. РОДИОНОВ А.С. РОДИОНОВ А.С. Ртищев А.А. Руднева Е.Г. Русанова Д.В. Рыкунова А.А. Рябцев В.Н. САВЕРСКАЯ С.А. САЖНИКОВ О.В. САРКУЛОВ С.И. СЕЛЬВЯН А.М. СЕРГЕЕВА Т.В. СУРКОВ А.Н. Сайфуллин М.А. Сакович Е.А. Сандриков В.А. Сдвигова Н.А. Сергиенко Н.В. Симонова О.В. Скворцов А.А. Суханова Н.В. Сычев А.В. ТАБЕ Е.Э. ТАРАЯН М.В. ТАРАЯН М.В. ТОЛСТОВА И.А. ТОРОПОВА Н.П. ТРАВИНА М.Л. ТРЕКОВА Н.А. ТУМАНОВА Е.Л. Терещенко С.Н. Терлецкая Я. Толстов С.В. Томилова А.В. Торопчина Е.А. Усков А.Н. ФЕДОРОВ Д.Н. ФИРУМЯНЦ А.И. ФОМИНЫХ М.В. Федорова Н.В. Фисенко А.П. Фролов Е.Б. Цыгин А.Н. ЧЕЛПАЧЕНКО О.Б. ЧЕРЕПЕНИНА Н.Л. ЧЕРНАВИНА Е.Г. ЧЕРНАВИНА Е.Г. ЧЕТКИНА Т.С. ЧИСТЯКОВА Е.Г. Чуманова О.В. Шер С.Г. Шипка М.З. Щукина О.В. Эфендиева Л.Р. ЯВОРОВСКИЙ А.Г. ЯВОРОВСКИЙ А.Г. Ялтиков В.Ю. Яхъяева Г.Э. конов о.в.