Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2009 д.х.н. СИНТЕЗ, ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 5,12-НАФТАЦЕНХИНОНА

Результаты деятельности

Соавторы: Тихомиров А.С., Щербаков А.М., Омельчук О.А., Штиль А.А., Грамматикова Н.Э., Lysenkova L.N., Володина Ю.Л., Dezhenkova L., Dezhenkova L.G., Андреева Д.В., Королев А.М., Буравченко Г.И., Сальникова Д.И., Беккер О.Б., Сорокин Д.В., Tsvetkov V.B., Крымов С.К., Danilenko V.N., Dezhenkova L.G., Пожарская Н.А., Тевяшова А.Н., Lyzikov Y., Иванов И.В., Литвинова В.А., Переверзева Э.Р., Kaluzhny D.N., ZATONSKY G.V., Борунов А.М., Мойсенович М.М., Синькевич Ю.Б. Трещалин И.Д. Kaluzhny D.N. Solov’eva S.E. Акчурин И.О. Богданов Ф.Б. Трещалин М.И. Bychkova E.N. Scholes Аксенов А.В. Бауков Ю.И. Белецкая И.П. Калюжный Д.Н. Климочкин Ю.Н. Травень В.Ф. Belov N.M. Capasso C. Chueh P.J. Huang T.H. Isagulieva A. Kaur P. Preobrazhenskaya M.N. Supuran C.T. Vullo D. Xodo L.E. Zalonsky G.V. Александров А.И. Андреева О.Е. Ефимова С.С. Ислам А.А. Красавина Л.С. Красильников М.А. Михаевич Е.И. Моисеенко Е.И. Мойсенович А.М. Негребецкий В.В. Ненайденко В.Г. Остроумова О.С. Преображенская М.Н. Рамонова А.А. Стужин П.А. Трещалина Е.М. Chen Y.H. Chupakhin O.N. Cogoi S. Dodonov V.V. Fedorov A.Y. Helena T. J Makarenko S.V. Mavletova D.A. Ostrovsky V. Osyanin V.A. SOLOD O. Savel’ev O.Y. Shchyolkina A.K. Tatarsky V.V. Vatlin A.A. Yastrebova M. Аксенова И.В. Антипин И.С. Баберкина Е.П. Белоглазкина Е.К. Быков Е.А. Ворончихина Л.И. Глазунова В.А. Гостев А.С. Гришина Г.В. Донцова О.А. Зык Н.В. Исакова Е.Б. Ищенко А.А. Кирюшин А.А. Клецкий М.Е. Климочкина А.Ю. Корлюков А.А. Краснокутская Е.А. Курятников В.Н. Кустова Т.П. Лившиц М.А. Лисина Ю.А. Малина Е.В. Малиновская Ю.О. Мирчинк Е.П. Михайлова А.Л. Орлов В.Ю. Остерман И.А. Пелевина И.И. Петросян В.С. Плахтинский В.В. Подхалюзина Н.Я. Рогожников С.И. Русанов А.И. Сагитуллина Г.П. Сивкова Н.И. Синькевич С.М. Соловьев А.В. Су Ч.С. Татарский В.В. Устынюк Ю.А. Федорова О.В. Фесюк А.А. Фисюк А.С. Чарушин В.Н. Чередниченко М.Н. Шуров С.Н. Яковлев И. Adams J.H. Azibek D. Balzarini J. Baquie M. Batta G. Borisova O.F. Chaudhary C. Chen H. Chia-An Y. Chia-Yang L. Das U. De Luca V. De Luca V. De Luca V. Dekhnich A. Di Giorgio E. D’Este F. Erdei R. Ghazy E. Ghazy Eslam S.M. Giovanni C. Herczegh P. Ilyinsky N. Isakova E.P. Islam M.R. Izsépi L. Jan B. Kaluzhny D. Kazymova M.A. Klimina K.M. Kobrakov K.I. Konevega A. Kononova A.V. Korlyukov А.А. Koshenko T.A. Krasnokutskaya E.A. Kriven'ko A.P. Kubbutat M. Lakhvich F.A. Leitão S.G. Lin M. Löffler P.M. Malyshev V.I. Membrino A. Merino A. Mironovich L.M. Monzote L. Nyuchev A.V. Paleskava A. Piven Y.A. Pommier Y. Puzanau R.M. Rapozzi V. Reznikov A.N. Romanenko V.I. Rysina Y.D. Sachkova A.A. Schols D. Shang J.S. Shchegravina E.S. Shikhaliev K.S. Singh M. Smirnova S.V. Solovieva S.Е. Tatarskiy Jr V.V. Tian X. Tianye W. Treshalin M.I. Tsvetkov P.O. Varabyeva N.A. Veselovsky A.N. Vogel S.S. Xiong Z. Yi-Ann C. Yi-Hui L. Zorzet S. hh h. Акимова Е.И. Аксенов Н.А. Антипин И.С. Балова И.А. Бегунов Р.С. Березин Д.Б. Бермешев М.В. Блинова Ю.А. Блинова Ю.П. Брель А.К. Бурилов В.А. Буров О.Н. Бухар Я. Быкова А.Е. Варижук А.М. Васильев А.В. Вацадзе С.З. Ведехина Т.С. Волынкина И.А. Воскресенский Л.Г. Гаврилова Е.Л. Годовиков И.А. Голубчиков О.А. Грачев М.К. Гурбатов С.Н. Довженко В.А. Дороватовский П.В. Егорова А.Ю. Ефимова У.А. Захарова Л.Я. Зверева М.Э. Зенкевич И.Г. Зубков Ф.И. Иванов С.М. Иванова Е.С. Каракчиева А.О. Карымова Д.А. Колобов А.В. Коновалов А.И. Коротеев М.П. Кос П.И. Кофанов Е.Р. Красавин М.Ю. Красносельская Е.Н. Кривенко А.П. Кротова М.Д. Кряквин М.А. Кузнецов Д.Н. Кузнецов М.А. Курбангалиева А.Р. Курбатов С.В. Ласкин А.И. Лебедев А.Т. Леменовский Д.А. Лисина С.В. Лопина О.Д. Мавлетова Д.А. Маджидов Т.И. Мальянц И.К. Мамедов В.А. Маркова А.А. Масленникова В.И. Медведев М.Г. Медведева С.М. Митькевич В.А. Молчанов А.П. Немтарев А.В. Нестеров С.В. Никитин А.А. Николаев В.А. Новиков М.С. Олсуфьева Е.Н. Остроумова О.Д. Панов А.В. Петров М.Р. Плетнер Ю.Д. Полозков Е.А. Полозкова С.А. Припутневич Т.В. Разумова Е.А. Родина Л.Л. Романенко В.И. Савельев О.Ю. Семейкин А.С. Сергиев П.В. Синяшин О.Г. Стойков И.И. Субоч Г.А. Терещенков А.Г. Тихомиров А.С. Товбис М.С. Федотова О.В. Филимонов В.Д. Фролова С.И. Фролова С. Хамидуллина А.И. Хлебников А.Ф. Чернобровкин М.Г. Шакурова Е.С. Шаповалова К.С. Шатская В.А. Шах А.К. Шмиголь Т.А. Ян И.