Образование

Результаты деятельности

Всего: 11 статей.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 168, Scopus: 305

Просмотреть публикации »

Соавторы: Белецкая И.П., Fedorov A.Y., Березин Д.Б., Koifman O.I., Kuzmina N.S., Otvagin V.F., Горбунова Ю.Г., Ageeva T., Balalaeva I.V., Gavryushin A.E., Kustov A.V., Mironovich L.M., Osyanin V.A., Reznikov A.N., Shavyrin A.S., Syrbu S.A., Yurina E.S., Аксенов А.В., Атласкин А.А., Балова И.А., Бауков Ю.И., Бегунов Р.С., Белых Д.В., Бурилов В.А., Воротынцев И.В., Воскресенский Л.Г., Гаврилова Е.Л., Грачев М.К., Грин М.А., Захарова Л.Я. Зык Н.В. Казарин О.В. Клецкий М.Е. Климочкин Ю.Н. Коротеев М.П. Кофанов Е.Р. Красавин М.Ю. Крючков С.С. Кузнецов Д.Н. Курбангалиева А.Р. Лисина С.В. Мамедов В.А. Мартынов А.Г. Медведева С.М. Молчанов А.П. Негребецкий В.В. Немтарев А.В. Ненайденко В.Г. Родина Л.Л. Русанов А.И. Сагитуллина Г.П. Стужин П.А. Субоч Г.А. Товбис М.С. Травень В.Ф. Филимонов В.Д. Хлебников А.Ф. Цивадзе А.Ю. Abramova O.B. Agieienko V.N. Ahn D. Aleksandriiskii V.V. Baryshev A.V. Blaudeck T. Bragina N.A. Burmistrov V.V. Chupakhin O.N. Combes S. Dereven’kov I.A. Drondel E.A. Eshtukova-Shcheglova E.A. Khasanov S.S. Kiselev A.N. Kishalova M.V. Kobrakov K.I. Korlyukov А.А. Krasnokutskaya E.A. Kuryanova A.S. Lebedeva N.S. Lenshina N.A. Lopatin M. Lopatin M.A. Lyubimtsev A.V. Lyubovskaya R.N. Malysheva Y.B. Mamardashvili N.Z. Mayorova L.A. Mechergui A. Mironov A.F. Morshnev P.K. Naumov M.I. Noev A.N. Pakhomov G.L. Plyutinskaya A.D. Pominova D.V. Romanishkin I.D. Rudakova N.V. Safronenko O.I. Schegravin K. Semeikin A.S. Semenishyn N.N. Sharonova E.A. Sheinin V.B. Shikhaliev K.S. Shmigol’ T.A. Sitnikov N.S. Smola S.S. Solovieva A.B. Solov’eva S.E. Stoikov I.I. Suvorov N.V. Volovetsky А.B. Zenkevich E.I. Zhdanova K.A. Zhdanova K.A. von Borczyskowski C. Аверин А.Д. Аксенов Н.А. Антипин И.С. Ахметшина А.Р. Бортневская С.В. Брель А.К. Бунин Д.А. Буров О.Н. Васильев А.В. Вацадзе С.З. Вашурин А.С. Голубчиков О.А. Грачева Ю.А. Громов С.П. Додохова М.А. Дрожжина В.В. Дубинина Т.В. Дудкин С.В. Егорова А.Ю. Ежов А.В. Зенкевич И.Г. Зубков Ф.И. Иванов С.М. Козловцева Е.А. Колобов А.В. Комова Т.А. Коновалов А.И. Корлюков А.А. Краснокутская Е.А. Крылов Л.В. Кузнецов М.А. Курбатов С.В. Куртикян Т.С. Лебедев А.Т. Леменовский Д.А. Лощенов В.Б. Маджидов Т.И. Макаров С.В. Марков А.Н. Мартиросян Г.М. Масленникова В.И. Мешков И.Н. Милаева Е.Р. Николаев В.А. Новиков И.В. Новиков М.С. Орлов В.Ю. Парфенюк В.И. Петросян В.С. Петухов А.Н. Плотникова Е.А. Погорилый В.А. Притьмов Д.А. Сазонова Т.С. Семейкин А.С. Синяшин О.Г. Степакова А.Н. Стойков И.И. Стужин П.А. Тимашев П.С. Томилова Л.Г. Федоров А.Б. Федоров А. Федотова О.В. Филоненко Е.В. Фисюк А.С. Фокина В.В. Цыганков А.А. Чарушин В.Н. Ш Л.Д. Шмиголь Т.А. Шпаковский Д.Б. Щекотихин А.Е. Якушев А.А.