Образование

Результаты деятельности

Всего: 73 статьи, 1 тезисы доклада, 4 книги, 2 доклада на конференциях, 1 патент.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 249, Scopus: 410

Просмотреть публикации »

Соавторы: Кустов Л.М., Мишин И.В., Ткаченко О.П., Редина Е.А., Виканова К.В., Кустов А.Л., Исаева В.И., Кириченко О.А., Ниссенбаум В.Д., Чернышев В.В., Шестеркина А.А., Davshan N.A., Chernikova E.A., Glukhov L.M., Krasovsky V.G., Шувалова Е.В., Вергун В.В., Евдокименко Н.Д., Strekalova A.A., Калмыков К.Б., Коротеев А.А., Andreassen L.M., Arendt A., Bajracharya S., Beedle M., Berthier E., Bhambri R., Bliss A., Bolch T., Brown I. Burgess E. Burgess M.D. Cawkwell F. Chinn T. Cogley J.G. Copland L. Davies P. Filbert K. Forester R. Fountain A. Frey H.c. Gardner A. Giffen B. Glasser N. Gurney S.D. Hagg W. Hall D. Haritashya U.K. Hartmann G. Helm C. Herreid S. Hock R. Howat I. Kaser G. Kienholz Koenig M. Kohler J. Kriegel D. LeBris R. Lund J. Manley W. Mayer C. Moholdt G. Nissenbaum V. Paul F. Pfeffer W.T. Radić V. Горбацевич О.Б. Кутузов С.С. Прибытков П.В. Стрелкова А.А. Тарасов А.Л. Тедеева М.А. De A.H. Hagen J.O. Menounos B. Mercer A. Miles E. Moelg N. Mool P. Negrete A. Nuth C. Pettersson R.F. Racoviteanu A. Веселовский В.В. Ким К.О. Машкин М.Ю. Носенко Г.А. Davshan N.A. Finashina E.D. Isaeva V.I. Kostyukhin E.M. Medvedev A.G. VEDENYAD A. Артоболевский С.С. Архипов Д.А. Богдан В.И. Власова Т.К. Глазов П.М. Дейко Г.С. Дунаев С.Ф. Егоров А.В. Заика Ю.В. Иванова Ю.П. Ильин М.М. Каленчук А.Н. Капустин Ю.И. Козлова Л.М. Лаврентьев И.И. Лобова А.А. Лыткин И.И. Морозов И.В. Мухина Т.К. Сайфутдинов Б.Р. Фомкин А.А. Фёдорова А.А. Хромова Т.Е. Черникова Е.А. Школин А.В. Шувалова Е.А. Al S.V. Al-Abed S.R. Ananicheva M.D. Bindiug D.V. Bondarenko T.N. Dejoie C. Eliseev O.L. Enomoto H. Fitch A. Greish A.A. Kameda T. Kostin M.Y. Kuperman A. Kutepov B.I. Lapidus A.L. Li X. OO Panchenko V. Pavlov M.L. Ranzi R. Rastner P. Rau F. Rich J. Rott H. Sakharov V.P. Salmi T. Schneider C. Sharp M. Sigurðsson O. Stokes C.R. Sugiura K. Takahashi S. Tursunov Virkutyte J. Wheate R. Winsvold S. Wolken G. Wyatt F. Yermekova Z.S. Zheltyhina N. Аймалетдинов Т.Р. Баранчиков А.Е. Булгакова В.А. Буряк А.К. Васильев А.В. Власкин М.С. Волков С.Г. Волков С.Д. Воропаев А.И. Дворяк С.В. Долгова Е.А. Жук А.З. Зизганова А.И. Игонина М.С. Картавова К.Е. Кнотько А.В. Кононов Ю.М. Кулайшин С.А. Кулайшин С.А. Кучеров А.В. Кучеров В.В. Кучкина Н.В. Леонов А.В. Маслаков К.И. Музафаров А.М. Петухов Д.И. Сейфина Е.В. Селиверстов Ю.Г. Серенко О.А. Страшнов П.В. Тарасов А.Л. Тимофеева М.Н. Ткаченко О.П. Фатула Е.Р. Чамкина Е.С. Чернова М.С. Шаталова Т.Б. Шифрина З.Б.