Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2014 к.х.н. Просвечивающая электронная микроскопияв комплексном исследовании наноструктурированных углеродных материалов

Результаты деятельности

Соавторы: Савилов С.В., Лунин В.В., Маслаков К.И., Черняк С.А., Иванов А.С., Суслова Е.В., Бадун Г.А., Егорова Т.Б., Чернышева М.Г., Чистякова П.А., Эзжеленко Д.И., Чистяков А.В., Губанов М.А., Калмыков С.Н., Николаев С.А., Романчук А.Ю., Кротова И.Н., Попов А.Г., Синолиц А.В., Евлашин С.А., Ширяев А.А., Путилин Ф.Н., Орлова М.А., Северин А.В., Суетин Н.В., Чумакова Н.А., Яшина Л.В., Арапова О.В., Локтева Е.С., Скокан Е.В., Шатохин А.Н., Архипова Е.А., Брылев О.А., Голубина Е.В., Дагесян С.А., Квашнина К.О., Кирикова М.Н., Кривченко В.А., Ксенофонтов А.Л., Кузенкова А.С., Плахова Т.В., Самохвалов П.С., Третьяков Ю.Д., Шляхтин О.А., Bauters S., Архангельский И.В., Баранчиков А.Е., Бурцев А.А., Буслаева Е.Ю., ВЛАСОВА И.Э., Иванов В.К., Кречетов А.В., Кулова Т.Л., Кульбачинский В.А., Кытин В.Г., Миронович К.В., Рахимов А.Т., Скундин А.М., Харламова М.В., Butorin S.M., Gubin S.P., Kapustin G.I., Kvashnin A.G., Алдошин С.М., Антонова М.В., Березин Я.А., Волыхов А.А., Воронов В.В., Гербер Е.А., Григорьева А.В., Гудилин Е.А., Гуськов А.В., Добрякова И.В., Дороватовский П.В., Еремина Е.А., Зубавичус Я.В., Ивакин Ю.Д., Кирпичников М.П., Клоков С.В., Кулакова И.И., Кустов А.Л., Кустов Л.М., Кушнир Е.А., Линко Р.В., Лисичкин Г.В., Лукашин А.В., Машкин М.Ю., Мешков Г.Б., Морозов И.В., Наумкин А.В., Новодворский О.А., Панкратов Д.А., Пилевский А.А., Плешаков В.М., Пресняков И.А., Рамбиди И.Ф., Романовский Б.В., Ростовщикова Т.Н., Светогоров Р.Д., Свяховский С.Е., Сиротин М.А., Соболев А.В., Тедеева М.А., Тригуб А.Л., Трофимова Т.П., Фёдорова А.А., Харланов А.Н., Холодкова А.А., Храмова О.Д., Чащин И.С., Шайтан К.В., Шаламова Е.С., Шаталова Т.Б., Шебанова А.С., Явсин Д.А., Amidani L., Belogorokhov A.I., Blinov P., Boulanger N., Burakov B.E., Cherkasov N.B., Conradson S.D., Demin S.A., Duman T., Dzianisik M.G., Emelyanova L.K., Hidetsugu S., Hui X., Hunault Myrtille O.J., Ibhadon A.O., Ioni Y.V., Ioni Y.V., Khokhlov E.M., Kittrell C., Kolbanev I.V., Krestyanova I.N., Kuzminova Y.O., Likholobov V.A., Lupatov A.Y., Minasian S.G., Mohapatra P.K., Nadezhda N., Nefedov A., Nikolaichik V.I., Pouchko S.V., Püttner R., Retegan M., Rustamova E.G., Scheinost A.C., Selyaev G.E., Shcherbakova L.G., Shlyakhtina A.V., Shuh D.K., Smirnov A.V., Takeshi S., Talyzin A.V., Tour J.M., Tyliszczak T., Verma P.K., Vyalikh D.V., Wang S., Weiss S.R., Wöll C., Yakunin S.N., Yerdauletov M.S., Zexiang S., Андрейчев В.В., Анучина Н.М., Арапова О.В., Арбанас Л.А., Астафьев Е.А., Ахатов И.Ш., Базарова В.Е., Бакулева Н.П., Батук О.Н., Белов Д.А., Богданов А.Г., Борщевский А.Я., Браже А.Р., Браже Н.А., Буняев В.А., Ванников А.В., Васильев А.В., Васильков А.Ю., Ваховская З.С., Великодный Ю.А., Вербицкий Н.И., Воейкова Т.А., Возняковский А.А., Волков Д.С., Волкова А.Г., Воронина Е.Н., Гаршев А.В., Гольдт А.Е., Гопин А.В., Горохов М.В., Грибкова О.Л., Гринберг В.А., Гришин М.В., Гуревич С.А., Данчевская М.Н., Дворяк С.В., Дебабов В.Г., Дмитриев Г.С., Добровольский Ю.А., Дьяконов П.В., Елисеев А.А., Закусин С.В., Захарова Е.В., Зимбовская(Анучина) М.М., Зубавичус Я.В., Иткис Д.М., Калмыков К.Б., Каракулина А.А., Карягина О.К., Квашнин Д.Г., Кидалов С.В., Кирсанкин А.А., Кнотько А.В., Кожевин В.М., Козерожец И.В., Козлов Д.А., Козлова Л.М., Козьменкова А.Я., Кольцова Т.С., Константинова Е.А., Конюхова А.Д., Кравченко В.В., Крупская В.В., Ксиа Х., Купреенко С.Ю., Ларина А.И., Лебедев В.А., Лихолобов В.А., Лунева О.Г., Лупатов А.Ю., Маерле А.А., Майорова Н.А., Максимов Г.В., Манкелевич Ю.А., Матнуров Е.М., Митрофанов А.А., Модестов А.Д., Муравьева Г.П., Мурзина Т.В., Неволин Ю.М., Новоторцев Р.Ю., Павликов А.В., Панасюк Г.П., Паршина Е.Ю., Паршина Л.С., Паслова М.С., Перистый А.А., Петерс Г.С., Петухов Д.И., Поваренных М.Ю., Прибытков П.В., Родионова Л.И., Рубина М.С., Савельева Е.А., Саид-Галиев Э.Е., Свительман В.С., Селяев Г.Е., Семенова А.А., Сень В.В., Серегина И.Ф., Смирнов А.Д., Смирнов Е.А., Соболева О.А., Созарукова М.М., Сосновцева О.В., Степанов А.С., Стефанович С.Ю., Столяров А.В., Строкова Н.Е., Ся Х., Тамеев А.Р., Тарасов В.П., Тетерин Ю.А., Фатула Е.Р., Хрусталев А.Н., Хутвелкер Т., Черкасов Н.Б., Шарф В.З., Шевнин П.Л., Шен З., Шилина М.И., Шуленина А.В., Шумянцев А.В., Шэнь Т., Щур П.А., Эльманович И.В., Якобсон О.Д., Якуньков А.Г., Япаскурт В.О.