Область научных интересов

Не указана.

Образование

  • 2006 д.г.-м.н. Гидротермальный синтез кристаллов оксидных соединений: эксперимент и структерно-генетическая итерпретация минералообразования

Результаты деятельности

Соавторы: Белоконева Е.Л., Волков А.С., Якубович О.В., Кирюхина Г.В., Стефанович С.Ю., Гурбанова О.А., Ямнова Н.А., Топникова А.П., Аксенов С.М., Шванская Л.В., Васильев А.Н., Боровикова Е.Ю., Massa W., Моченова Н.Н., Дейнеко Д.В., Пущаровский Д.Ю., Волкова О.С., Яковлева Е.В., Реутова О.В., Еремина Т.А., Ручкина А.А., STEELE I.M., Антипин А.М., Иванова А.Г., Симонов С.В., Урусов В.С., Евдокимов А.И., Корчемкина Т.А., Расцветаева Р.К., Зверева Е.А. Al-Ama A.G. Егоров-Тисменко Ю.К. Зубкова Н.В. Ксенофонтов Д.А. Литвин Б.Н. Масса В. Karamysheva A.S. Аль-Ама А.Г. Борисова Т.А. Волков А.С. Зорина Л.В. Кантор А.П. Овченков Е.А. Победимская Е.А. Стил Я. Филипенко О.С. Bolotina N.B. Атовмян Л.О. Болотина Н.Б. Верченко П.А. Кривовичев С.В. Морозов И.А. Derkach I.K. Katsnelson M.I. Kvashnin Y.O. Lichtenstein A.I. Merlino S. Аракчеева А.В. Видревич А.И. Виноградова С.А. Кочеткова Е.М. Куражковская В.С. Лазоряк Б.И. Надежина Т.Н. Нелюбина Ю.В. Овчинникова Е.Н. Савина Г.В. Чареев Д.А. Япаскурт В.О. Anan'eva E.N. Dorokhova G.I. Dovgaliuk I. Ferro O. Mazurenko V.V. Pincini D. Pushcharovskii D. Saha-Dasgupta T. Ананьева Е.Н. Аракчеева Я.А. Барышникова О.В. Бонин М. Бёрнс П.К. Венус Г.Б. Волков А.С. Гаганина А.А. Генкина Е.А. Данилович И.Л. Дмитриенко В.Е. Дорохова Г.И. Кабалов Ю.К. Каримова О.В. Карпов О.Г. Козлякова Е.С. Коллинз С.П. Компан М.Е. Максимова (Реукова) О.В. Малиновский Ю.А. Мельников О.К. Миронов В.С. Миронова Ю.С. Мозгова А.С. Надежина Т.Н. Пресняков И.А. Себаис М. Соболев А.В. Стрелкова Е.Е. Хостеттлер М. Шагивалеева И.К. Arntz Y. Baidya S. Ball V. Belik A.A. Benkirane-Jessel N. Beutier G. Beutier G. Boulmedais F. Burns P.C. Caprioli A. Cechalova K. Chapuis G. Collins S.P. Dal Bo F. Danian Y. Debry C. Deyneko and D.V. Elkaim R. Elnaggar H. Fabrizi F. Gavrilenko P.G. Glazkov V. Gobetchia E.R. Govorko N.B. Govorko N.B. Haikel Y. Hemmerle J. Hyun-Joo K. Ian S. Iqbal A. Kabanova N. Kantor A.P. Lavalle P. Nisbet G. Nisbet G. O V. Ogier J. Ognibene E. Pasero M. Pchelkina Z.V. Perevoznikova I.V. Rahaman B. Rahaman B. Rehakova Z. Reutova O.V. Ruchkina A.A. STRELKOVA E. Saha-Dasgupta T. Saso L. Schaaf P. Schenk K. Senger B. Shakin A. Shalova I.N. Soboleva A.A. Stanic V. Stefanovich S.Y. Tenenbaum H. Tsirlin A.A. Vautier D. Verin I.A. Vinogradova S.A. Vinogradova S.A. Vinogradova S.V. Vodouhe C. Voegel J. Werner M. Whangbo M. Xiong M. and Sergey V.S. Абасов Э. Асландукова (Акуленко) А.А. Баринова А.В. Баринова А.В. Белайц И.Л. Белов Н.В. Бривкина Ч.М. Бычков А.Ю. Вайтиева Ю.А. Веселова С.В. Вигасина М.Ф. Виноградова С.А. Володькин Д.В. Вэй Я. Гаврилова Н.Д. Гетташ Б. Говорко Н.Б. Дмитриенко В.Е. Добрецова Е.А. Ерилов М.А. Захаров К.В. Зорина Д.Ю. КанторА П. Киселева И.А. Королёв В.В. Котельников А.Р. Кощуг Д.Г. Крикунова П.В. Лавров Л.В. Лотонов А.М. Лысенко К.А. Мазуренко В. Мальцев В.В. Маркушев В.М. Меликсетян Н.С. Милль Б.В. Миронов В.И. Морозов В.А. Мосунов А.В. Муронец В.И. Нестерова В.А. Нисбет Г. Новик В.К. Огородова Л.П. Перевозникова И.В. Пономарев В.И. Попова Г.Б. Седова Н.В. Сергеев В.М. Симонов М.А. Соболева А.А. Соболева Я.С. Схенк К. Тергабриэлян Н.Э. Ткачев Н.С. Ткачева Укша Н.З. Тригуб А.Л. Хиксон A.E. Шапуи Ж. Шилов Г.В. Шмальгаузен Е.В. Щекина Т.И. Юмашев О.Б.