Образование

Результаты деятельности

Всего: 110 статей, 3 тезисов докладов, 1 НИР, 5 докладов на конференциях.

Количество цитирований статей в журналах по данным Web of Science: 984, Scopus: 1285

Просмотреть публикации »

Соавторы: Конарев Д.В., Кузьмин А.В., Yamochi H., Lyubovskaya R.N., Otsuka A., Kitagawa H., Фараонов М.А., Шестаков А.Ф., Лазоряк Б.И., Морозов В.А., Конарев Д.В., Батов М.С., Романенко Н.Р., Belik A.A., Спивак А.В., Троянов С.И., Искрина А.В., Михайленко М.В., Юданова Е.И., Ito A., Saito G., Захарченко Е.С., Андронов М.Г., Балицкий В.С., Бобров А.В., Сеткова Т.В., Gunzi S., Ishikawa M., Yoshiaki N., Антонов В.Е. Любовская Р.Н. Bashkin I.O. Fedotov V.K. Koifman O.I. Kolesnikov A.I. Kotov N. Nakano Y. Белик А.А. Горбунова Ю.Г. Малахо А.П. Мартынов А.Г. Назаров Д.И. Осипов Н.Г. Похолок К.В. Пресняков И.А. Фаталов А.М. Bazhenov A.V. Fursova T.N. Islyaikin M.K. Kornev A.B. Litvinov A.L. Nakao Y. Ossipyan Y.A. van Tendeloo G. Боровикова Е.Ю. Броцман В.А. Бубликова Т.М. Воронин М.В. Горюнков А.А. Зорина Д.Ю. Зорина Л.В. Иванов В.В. Иоффе И.Н. Кузьмин А.В. Симонов В.А. Синицын В.В. Сипавина Л.В. Устименко К.А. Цивадзе А.Ю. Шульга Ю.М. Ageeva T. Ahn D. Aleksandriiskii V.V. Barkovskii N.V. Belik A.A. Beskrovnyi A.I. Blaudeck T. Bragina N.A. Bredikhin S.I. Burmistrov V.V. Chariton S. Dereven’kov I.A. Dolotov S.M. Dubovsky A.B. Dubrovinsky L. Emelchenko G.A. Fedotenko T. Forro L. Goldshleger N.F. Hansen T. Ivanov E.N. Khobrakova E.T. Kiselev A.N. Kustov A.V. Kuzmina N.S. LEBEDEV O. Laukhina E.E. Lazarenko V.A. Lebedev O.I. Lebedev V. Mamardashvili N.Z. Meletov K.P. Mironov A.F. Moravsky A.P. Morozov Y.G. Natkaniec I. Nefedova I.V. Nyuchev A.V. Otvagin V.F. Pakhomov G.L. Ponyatovsky E.G. Red’kin B.S. Rompanen I.A. Rudakova N.V. SHAKHMATOV V. Safronenko O.I. Sakharov M.K. Sashin I.L. Semenishyn N.N. Shekhtman V.S. Shibaeva R.P. Smola S.S. Solovieva A.B. Steinman E.A. Suvorov N.V. Syrbu S.A. Tereshenko A.N. Tkacz M. Torres T. Veciana J. Vyalkin D.A. Yurina E.S. Zenkevich E.I. Zhabanov Y.A. Zhdanova K.A. Zhokhov A.A. von Borczyskowski C. Аверин А.Д. Аксенов С.М. Аракчеева Я.А. Белецкая И.П. Белых Д.В. Березин Д.Б. Ван К.В. Вашурин А.С. Галкин Р.С. Грачева Ю.А. Грин М.А. Додохова М.А. Дороватовский П.В. Дубинина Т.В. Ежов А.В. Екименкова И.А. Задов А.Е. Зверькова И.И. Иванов И.В. Казакова А.В. Квас П.С. Клинкова Л.А. Комова Т.А. Коровушкин В.В. Коршунов Д.М. Кузьмичева Г.М. Курбанов Р.Ф. Куртикян Т.С. Лапшин А.Н. Макаров С.В. Мартиросян Г.М. Медведев М.Г. Милаева Е.Р. Назаров Д.И. Новиков И.В. Норко С.И. Образцов В.Ф. Парфенюк В.И. Пеков И.В. Половкова М.А. Притьмов Д.А. Раскина М.В. Расцветаева Р.К. Рыбаков В.Б. Симонов С.В. Словохотов Ю.Л. Собов П.А. Стужин П.А. Стужин П.А. Тимашев П.С. Тимиргалеева Р.Р. Толстиков А.В. Томилова Л.Г. Торунова С.А. Травень В.Ф. Трошин П.А. Федоров А.Б. Флакина А.М. Цыганков А.А. Чернышев В.В. Чуканов Н.В. Ш Л.Д. Шпаковский Д.Б. Ягубский Э.Б. Якушев А.А. Якушев И.А. иванов а.с.